Orreaga Ibarra

I-056

  • Owner: Euskarabidea-mediateka
  • Informant: Meltxor Bizkarrondo (Etulain). Mu˝oa (Olague). Pedro Salzeakoa (Olague).
  • Researcher: Orreaga Ibarra
  • Permission to query: Free
  • Permission to publish: Limited
  • Sound quality: Good
Towns Dialects Maps
Olague
Etulain
Piece Time Summary
B09 00:22:25
00:23:10
B08 00:19:20
00:22:25
B07 00:15:15
00:19:25
B06 00:11:10
00:15:15
B05 00:10:20
00:11:10
B04 00:07:20
00:10:20
B03 00:03:23
00:07:20
B02 00:01:15
00:03:23
B01 00:00:00
00:01:15
A18 00:46:40
00:47:40
A17 00:43:47
00:46:40
A16 00:42:15
00:43:47
A15 00:38:33
00:42:15
A14 00:37:35
00:38:33
A13 00:34:45
00:37:35
A12 00:33:45
00:34:45
A11 00:30:35
00:33:45
A09 00:29:20
00:29:35
A07 00:19:50
00:28:30
A06 00:17:50
00:19:50
A05 00:11:46
00:17:50
A04 00:09:50
00:11:46
A01 00:00:00
00:02:40
A03 00:03:20
00:09:50
A02 00:02:40
00:03:20
Track Time Listen to file
I-056-B 23:13
Loading the player...
I-056-A 47:48
Loading the player...