Bildumak

Orreaga Ibarra

Orreaga Ibarra, Nafar ikerlariak, bildutako grabazioak. Orreaga Ibarraren bilduman bere ikasleek egindako grabazioak "I-" aurrizkiarekin agertzen dira.
Grabaketa Heriak Euskalkiak Mapak Gai nagusia Izenburua Hiztuna
I-001 Tema : Arrarats, familia, usadio zaharrak (artoa, Eguberriak, eskola, txerria, jokoak), gertakari zaharrak... Maria Zubieta
I-002a Hizketa librea.
I-002b Hizketa librea (zenbaitetan hiketan): euskara, familia...
I-003 Hizketa librea: gertakari zaharrak eta berriak. Jenovia Oskotz
I-004 Nicaraguarako bidaia bati buruzko kontakizuna. Ikastolako lanari buruzko gorabeherak. Txuri Ollo
I-005 Hizketa librea.Galdeketa: aditz eta izen morfologia. Sebastian Ziganda
I-006 Hizketa librea. María Zubieta
I-007 Hizketa librea; galdeketa (deklinabidea, aditza, lexikoa...). María Zubieta
I-008a Hizketa librea: oroitzapen zaharrak, euskara.
I-008b Hizketa librea: oroitzapen eta gertakari zahar eta berriagoak. Maria Zubieta
I-009 Galdeketa: deklinabidea. Jesus Buldain, Pili Buldain.
I-010 A: hizketa librea. B: galdeketa (deklinabidea, lexikoa, fonetika). Jesus Buldain, Pili Buldain
I-011 A: hizketa librea (etxea, lana...)B: hizketa librea; galdeketa (deklinabidea, lexikoa) Joaquina Aranguren, Victoriano Iriarte.
I-012 Hizketa librea (euskara, erdara); galdeketa (20´) (hikako aditz-formak).i Joaquina Aranguren
I-013 A: hizketa librea (euskara, herria); galdeketa (lexikoa, fonetika).B: galdeketa (10´) (lexikoa) Carmen Narváez
I-014 A: hizketa librea (txondor egitea, euskara, eritasuna).B: galdeketa (lexikoa, fonetika, aditza) Ceferina Abarzuza
I-015 Galdeketa: deklinabidea, aditza. Hizketa librea: euskararen gainbehera. Ceferina Abarzuza
I-016a Hizketa librea: familia. Miguel Etxekonea
I-016b Hizketa librea: gerra, familia Galdeketa: aditza, lexikoa. Adrián Aldaregia
I-017 A: hizketa librea.B: galdeketa (lexikoa, eta batez ere sintaxia) Lourdes Landiribar, Joxepa Aldaregia
I-018 A: hizketa librea (familia, herria, usadio zaharrak: txerria).B: galdeketa (lexikoa); hizketa librea (euskara, usadio zaharrak: artoa). Mikaela Berasain
I-019a Hizketa librea: bizibidea, familia, euskara. Mikaela Berasain.
I-019b Kruzita
I-019c Hizketa librea: euskara, familia... Galdeketa: lexikoa, nominalizazioak, deklinabidea, sintaxia. Engracia Marturet
I-020 Hizketa librea: familia, gizartea. Galdeketa: sintaxia, aditza, lexikoa. Engracia Marturet
I-021 A: hizketa librea (belar lanak, euskararen gainbehera, berorika, gazta). Galdeketa (lexikoa, sintaxia, aditza). B: hizketa librea (bizibideak), hizkeren arteko bereizketak. Galdeketa: lexikoa, aditza.
I-022a Galdeketa: izenordainak, lexikoa.
I-022b Hizketa librea: euskararen gainbehera, euskararen tratamenduak. Galdeketa: fonetika, deklinabidea.
I-023a Hizketa librea: herria, bizibidea. María (1914)
I-023b Galdeketa: fonetika, sintaxia, lexikoa. Hizketa librea: txondorra. Bautista Auza (1935)
I-024 Hizketa librea: familia; tripot eta ziztor egitea; labadora zaharra; etxeko lanak. Galdeketa: fonetika, deklinabidea, sintaxia.
I-025 A: galdeketa (lexikoa, deklinabidea, aditza).B: hizketa librea (Amerikako familia); galdeketa (lexikoa).
I-026 A: hizketa librea (nekazalko lanak, familia, hizkerak, osasuna, meza, jolasak).B: hizketa librea (jolasak, familiko gorabeherak). Galdeketa: lexikoa. María Orayen, Mónica Cía (1906)
I-027 A: galdeketa (lexikoa: txerria, nekazaritza, mendia).B: hizketa librea (artzaingoa), galdeketa (fonetika). Cándido Narváez, Julia Goyenaga.
I-028 Hizketa librea: nekazaritza, Ameriketako oroitzapenak, beroriketa, Berueteko gaiztaginak, esnekiak (gazta, gaztanbera, gazura), kontrabandoa, jaiak, Ultzama...
I-029 Galdeketa (lexikoa eta fonetikoa) eta hizketa librea (kisua, jaietan nora, artzaingoa, gazta, ´Santurbena´). Julia Goyenaga.
I-030 Hizketa librea: biziera, gerra, euskara, hizkerak, erresidentzia. Galdeketa: lexikoa (hegaztiak, etxabereak, landareak). Pedro Urtasun, Andrés Etxeberria , María Gerendiain.
I-031 Hizketa librea: sendabelarrak, landareak, Eguberrietako kantak, esaera zaharrak, hegaztiak, narrastiak, zomorroak... Cándido Narváez, Julia Goyenaga, Asunción Arce.
I-032 Galdeketa: fonetika, deklinabidea, lexikoa (landareak, zizak, narrastiak...).
I-033a Hizketa librea: inguruko hizkerak, euskararen gainbehera, euskarazko dotrina eta meza, jubilatuen gorabeherak, Ultzamako egoera, etxabereekiko hizketa...
I-033b Hizketa librea: Tejeroren kolpea izan zela eta, hizkerak, gertakari zaharrak, jaiak... Galdeketa: fonetika, lexikoa, deklinabidea. Juan Oskotz
I-034 A: hizketa librea (belar-lanak); galdeketa (lexikoa).B: hizketa librea; galdeketa (aditza, lexikoa, azentua). Julia Goyenaga, Asunción Arce, Cándido Narváez.
I-035 Hizketa librea, usadioak, nekazaritzari buruzko lexikoa. Julia Goyenaga, Asunción Arce, Cándido Narváez
I-036 A: Hizketa librea (euskararen gainbehera, gaztetako oroitzapenak, herria, biziera, zerri-hiltzea, garia, Egozkuen euskara galdu). Galdeketa (aditza, deklinabidea, lexikoa).B: Hizketa librea (jaiak, euskara, hiketa, beroriketa, Aita gurea). Galdeketa (aditza, deklinabidea, lexikoa, ordua...). Juanita Loperena
I-037 A eta B aldeetan galdeketa: denetariko lexikoa. B aldean Eguberrietako kantaren bat grabatu da. Cándido Narváez, Julia Goyenaga, Asunción Arce.
I-038 Galdeketa eta hizketa librea: lexikoa, esapideak, esaera zaharrak, Ultzamako eta inguruko hizkerak, antzinako usadioak, tratamenduak (hiketa, beroriketa). Cándido Narváez, Julia Goyenaga, Asunción Arce.
I-039 A: hizketa librea (Urniza, mendia, oroitzapenak, euskararen galera, bailarako herriak); galdeketa (fonetika). B: galdeketa (fonetika, aditza); hizketa librea (egurraren garraioa, ehiza...). Francisco Beaumont (Urniza, 1902)
I-040 A: hizketa librea (gerra, igandeetako dantza, osasuna, inguruko euskaldunak, tabakoa); galdeketa (fonetika).B: galdeketa (fonetika, aditza); hizketa librea: hiketa-beroriketa, euskararen galera; herriko etxaldeak, bizilagunak eta etxeak. Gabriel Soto Irulegui (1928)
I-041 Hizketa librea: etxea, etxeko lanak, familia, euskara.Galdeketa: lexikoa, deklinabidea, aditza, izenordainak, perpausa. Ceferina Iribarren
I-042 Hizketa librea: familia, herria, euskara, sukaldaritza. Graciosa Villanueva Labaien