Orreaga Ibarra

I-006

  • Fitxategia: I-006
  • Zatia: A6
  • Iraupena: 00:22:11 - 00:26:20
  • Gaiak: gramatika: fonetika
  • Laburpena: /j/ grafiaren ahoskeraren muga Larraun eta Arraratsen eta Itsasoren artean dago. Luzea, semea, besoa, ukondoa, ni banoa, behorrak, eskuak, eskua, ahatea, txekorrak, txahalak, mingaina, lodia, mehea, isildu, esan, ikusi, ekarri, ebaki, eman, ezagutu, aberatsa, abereak.