Orreaga Ibarra

I-040

  • Fitxategia: I-040
  • Zatia: A03
  • Iraupena: 00:09:05 - 00:12:30
  • Gaiak: euskara
  • Laburpena: Bere aitaginarreba kutxetagilea zen. Bera Maizterrenean sortua da. Bere emazteak euskara ulertzen du baina ez du hitz egiten. Bera gazte zenean hiru familia ez beste guztiak euskaldunak ziren. Orain bost pertsona euskaldun besterik ez daude. Mezkiritzen euskaldun gutxiago daude.