Orreaga Ibarra

I-078b

  • Fitxategia: I-078b
  • Zatia: B4
  • Iraupena: 00:08:30 - 00:18:44
  • Gaiak: gramatika: aditzak
  • Laburpena: Atzo berandu etorri nintzen, kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek hemen egon zineten, hi hemen egon hintzen, zu hemen egon zinen, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, dirua galdu zitzaigun, behia hil zitzaien, zuri anaia etorri zitzaizun, dena ahaztu zitzaizun, zuri giltza galdu zitzaizun, hiri giltza galdu zitzaian/zitzainan, zuei etxea erre zitzaizuen, zuei aitona etorri zitzaizuen, zuei hau gustatzen zitzaizuen, horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, amak etxetik bota ninduen, horiek ezagutu ninduten, zuek amonari dirua eman zenioten, zuk dirua eman zenion, zuk atea konpondu zenion, hik atea konpondu hion, nik bazekiat euskara, nik badakit euskara, guk euskara bazekiagu, guk euskara badakigu, horiek badakite zerbait, giltza gordeta daukat, berak giltza gordeta dauka, horiek zerbait daukate gordeta, zer daukazue gorderik?, zer daukagu gorderik?, hemen daramat bazkaria, zer darama horrek?, guk ogia daramagu, horiek aita daramate, zer daramazue hor?, zer daramak/daraman hor?, zer daramazu hor?, hemen dakart bazkaria, zer dakar horrek?, guk ogia dakargu, horiek afaria dakarte, zer dakarzue hor?, zer dakarzu hor?, zer dakarrak/dakarran hor?, atzo sagarrak erosi nitian, atzo sagarrak erosi nituen, horrek aranak ekarri zituen, atzo oilaskoak erosi genitian, atzo oilaskoak erosi genituen, horiek gauza batzuk bota zituzten, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, hik usoak hil hituen, horri axuriak eman nizkion, zuri giltzak eman nizkizun,hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, zuei ogiak eman nizkizuen, giltzak erori zitzaizkidan, zuei giltzak erori zitzaizkizuen, zuri erori zitzaizkizun, hiri erori zitzaizkian/zitzaizkinan, horri lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkiguan, guri aitonak etorri zitzaizkigun, nik hitz horiek bazakizkiat, nik hitz horiek badakizkit, guk hitz horiek badakizkigu, hemen dauzkat giltzak, guk dauzkagu giltzak, ardiak daramatzat, horrek gauza batzuk zaramatzak, horrek gauza batzuk daramatza, guk udareak daramatzagu, hemen zakartzaat, hemen dakartzat ogiak, horrek gerizak dakartza, guk usoak dakartzagu, horrek dakartza usoak, haiek dakartzate usoak.