Inaki Camino

IC-002c

  • Fitxategia: IC-002c
  • Zatia: A04
  • Iraupena: 00:07:56 - 00:15:20
  • Gaiak: bizimodua
  • Laburpena: Lehen gizonek laiatzen zuten egun bakoitzeko lau pezeta kobratzen zituzten. Gero brabana etorri zen eta geroago traktorea. Bera ez da laiekin ibili, baina senarra bai. Senarra paseatzen, dantzaldian eta elizan ezagutu zuen. Seme bat gelditu da etxean, besteek joan behar izan dute herrian bizimodurik ez zegoelako. Jaietan biltzen da familia. Neguan Iru˝ara joaten da. Lehen txerrikia jaten zuten. Herrian baziren hiru edo lau txerri-hiltzaile. Azaroan hiltzen zituzten txerriak.