Inaki Camino

IC-005a

  • Fitxategia: IC-005a
  • Zatia: A08
  • Iraupena: 00:25:01 - 00:28:25
  • Gaiak: gramatika: lexikoa
  • Laburpena: Mandazaina, behortzaina, artzaina, ahuntzaina... Orain horietarik ez da deus, artzainak eta gutxi. Orain ez da saldorik. Lehenago etxe guztietan saldo txiki bat zegoen, udan denak biltzen zituzten eta saldo handi bat egiten zuten, eta saldo handi horretarako artzaina edo ahuntzaina izaten zen. Neguan etxe bakoitzak berea hartu eta zaintzen zuen, baina orain etxeetan ez da jende gazterik saldoak zaintzeko.