Inaki Camino

IC-015b

  • Fitxategia: IC-015b
  • Zatia: A10
  • Iraupena: 00:18:05 - 00:22:05
  • Gaiak: bizimodua
  • Laburpena: Behiak ditu. Esnea saltzen dute, baina ez diete ongi ordaintzen. Pentsua 22 pezeta eta erdi kostatzen zaie eta litro esne batengatik hogeita sei pezeta ordaintzen diete. Iñakiren ikasketak. Gizona andrea eta semearekin bizi da. Herrian ez dago dendarik baina kamioneta zenbait joaten da herrira. Semeak bertan egiten du lan alorretan.