Inaki Camino

IC-016b

  • Fitxategia: IC-016b
  • Zatia: A01
  • Iraupena: 00:00:00 - 00:19:48
  • Gaiak: bizimodua
  • Laburpena: (Oso baxu mintzo dira) Azienda eta etxeko lanak. Aziendatik bizi dira. Ardigazta egiten dute. Seme-alabekin euskaraz egiten dute beti. Orain belarretan ari dira. Baruautsi hitza. Baratzea eta esnea etxerako dira. Iruņara edo Uhartera ateratzen dira aste guztiko enkarguak egitera. Etxean bildotsen edo ardiren bat hiltzen dute. Erdara eskolan ikasi dute. Hobeki moldatzen dira euskaraz. Ikatza egiten zuten eta Iruņara eramaten zuten mandoz. Emakumeek zakuak karriketan deskargatzen laguntzen zuten, eta horregatik kobratzen zutena beren gastuetarako zen. Iragin euskara estimatzen da baina Eugin ez. Etxean beti euskaraz hitz egiten dute. Esteribarren euskara galdua da. Iruņean ikasten duten euskara zaila da. Nafarroako euskara hoberena da. Lehen Eugin dena euskaraz hitz egiten zuten eta orain deus ez. Ondoko herrietan gutxitan mintzatzen dira euskaraz.