Euskalkiak

Orri honetan arlo eta kokapenak dialektoak aurkituko dituzu bi sailkapen mota gisa: Louis Bonaparte Loucien Koldo Zuazo sailkapena egungo sailkapen tradizionala. Horietako bakoitzean klik eginez, euskalkien eta herri ahal izateko kide deskribapen aurki daitezke.

Iparraldeko Goi Nafarrera Ultzama

Herria Mapak Fitxategiak
Aritzu 4
Burutain 0
Egozkue 1
Etsain 1
Etulain 2
Leazkue 1
Olague 1
Aroztegi 4
Ziganda 0
Beratsain 5
Beuntza 11
Eguarats 0
Eritze 1
Aizarotz 3
Arrarats 16
Beruete 24
Gartzaron 6
Itsaso 6
Igoa 35
Jauntsarats 4
Ihaben 3
Beramendi 6
Udabe 5
Erbiti 3
Orokieta 7
Etxaleku 22
Eraso 6
Goldaratz 16
Latasa (Imotz) 4
Muskitz 8
Oskotz 8
Urritza 3
Zarrantz 1
Lantz 2
Alkotz 34
Arraitz-Orkin 4
Auza 11
Zenotz 2
Eltso 1
Eltzaburu 5
Gorrontz-Olano 2
Gerendiain 13
Ilarregi 12
Iraizotz 9
Suarbe 29
Larraintzar 5
Lizaso 4
Lozen 2
Urritzola-Galain 4