Gaiak

ogibideak: alkate juradoa [1 emaitzak]

Fitxategia Zatia Zati den beste gai Laburpena
X-027 A03 herria: Baztan Pello Etxandirekin elkarrizketa: Arraiozen alkate juratu izandakoa. Hautapena.