Records

Records

Nafarroako Esaera Zaharrak

NEZ-084

  • Title: Ultzama. Proverbs..
  • Author: Mariano Orrio.
  • Marks about the author: Mariano Orrio (priest of Lizaso). The priests of Alkotz, Auza and Gerendiain(1912-1936).
  • Researcher: Damaso Intza
  • Source: Damaso Intza, Naparroa-ko euskal esaera zarrak, 1974.
  • Editor: Euskarabidea-Instituto Navarro del Vascuence
  • Description:
  • Owner: Euskarabidea-mediateka
  • View allowed: Free
  • Publication allowed: Limited
Town Dialects Maps
Document Size
 NEZ-084 102.8 KB
 NEZ-084 12.6 KB
Chapters
Ultzama. Esaera zaharrak.
Content