Records

Records

Nafarroako Esaera Zaharrak

NEZ-116

  • Title: Bizkarreta-Gerendiain. Proverbs..
  • Author: Simon Urtasun
  • Marks about the author: Simon Urtasun and his family (priest of Bizkarreta-Gerendiain) (1912-1936)
  • Researcher: Damaso Intza
  • Source: Damaso Intza, Naparroa-ko euskal esaera zarrak, 1974.
  • Editor: Euskarabidea-Instituto Navarro del Vascuence
  • Description:
  • Owner: Euskarabidea-mediateka
  • View allowed: Free
  • Publication allowed: Limited
Town Dialects Maps
Document Size
 NEZ-116 66.7 KB
 NEZ-116 2.2 KB
Chapters
Bizkarreta-Gerendiain. Esaera zaharrak.
Content