Records

Records

Nafarroako Esaera Zaharrak

NEZ-056

  • Title: Ezkurra. Proverbs..
  • Author: Juan Bautista Aldaz. Joakina Baraibar.
  • Marks about the author: Juan Bautista Aldaz (the priest of Ezkurra) and others (1912-1936). Joakina Baraibar (1936-1973).
  • Researcher: Damaso Intza
  • Source: Damaso Intza, Naparroa-ko euskal esaera zarrak, 1974.
  • Editor: Euskarabidea-Instituto Navarro del Vascuence
  • Description:
  • Owner: Euskarabidea-mediateka
  • View allowed: Free
  • Publication allowed: Limited
Town Dialects Maps
Document Size
 NEZ-056 89.1 KB
 NEZ-056 5.6 KB
Chapters
Ezkurra. Esaera zaharrak.
Content