Records

Records

Nafarroako Esaera Zaharrak

NEZ-069

  • Title: Igantzi. Proverbs..
  • Author: Jose Luis Zugarramurdi
  • Marks about the author: Jose Luis Zugarramurdi (priest) (1936-1973)
  • Researcher: Damaso Intza
  • Source: Damaso Intza, Naparroa-ko euskal esaera zarrak, 1974.
  • Editor: Euskarabidea-Instituto Navarro del Vascuence
  • Description:
  • Owner: Euskarabidea-mediateka
  • View allowed: Free
  • Publication allowed: Limited
Town Dialects Maps
Document Size
 NEZ-069 80 KB
 NEZ-069 3.5 KB
Chapters
Igantzi. Esaera zaharrak.
Content