Gaiak

Gaiak

gramatika: numeroa [3 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-071 B02 Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, eskua, eskuak.
I-073a A03 gramatika: fonetika Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
I-053 A01 gramatika: azentua Singularra eta plurala azentuaren arabera: gizonak (nork)/gizonak (semearen/semeen, txerriaren/txerrien, neskari/neskei, neskarentzat/neskentzat, mutilarekin/mutilekin. Alabak egin du, alabek egin dute, emakumeak egin du, emakumeek egin dute, andreak egin du, andreek egin dute, mutilak egin du, mutilek egin dute, gaur egin du alabak, gaur egin dute alabek, semeari eman diot, semeei eman diet, alabari eman diot, alabei eman diet, emakumeari eman diot, emakumeei eman diet, eman diot alabari, eman diet alabei, neskarekin joan naiz, neskekin joan naiz, alabarekin joan naiz, alabekin joan naiz, emakumearekin joan naiz, emakumeekin joan naiz, joan naiz anaiarekin, joan naiz anaiekin.