Gaiak

Gaiak

gramatika: azentua [6 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-010 B2 Gizonak egin du/gizonek egin dute, emakumeak egin du/emakumeek egin dute, neskak egin du/neskek egin dute, mutilak egin du/mutilek egin dute, lehengusuak egin du/lehengusuek egin dute, ardiak egin du/ardiek egin dute. Gizonari/gizonei eman behar diot/diet, emakumeari/emakumeei eman behar diot/diet.
I-016b B05 gramatika: lexikoa - gramatika: fonetika Intsusa, tulurte (tiragoma). Garia, janaria, gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, merendua, afaria, belarria, belarriak, bazkariak, gorostia, argiak, ogiak, pagoa, pago bat, soro bat, beso bat, besoa, ahoa, otsoa, lehioa, lehorra dago, astoa, otso bat, aho bat, lehio bat, asto bat, pagoak, soroak, esku bat, buru bat, porru bat, putzu bat, negu bat, larru bat, eskua, burua, porrua, putzua, negua gogorra da, larrua beltzarana du, eskuak, buruak, porruak, putzuak, neguak, larruak, eskuan gauza bat daukat, buruan txungo bat dut, putzuan igel bat dago. Igela, sugea, sugandila, muskerra, txekorra. Neguan atxoin egiten (atseden hartzen) dugu, soroan egon gara. Egon/izan gara. Ahoan hortzak dauzkat, lehioan loreak daude, goizean, mendian egon naiz, hau gainean dago, etxean egon naiz, etxe batean egon naiz, kalean egon naiz, herrian, bidean. Axuria (animalia)/umarria(haragia). Astindu, zintzarria. Ilea (animaliarena)/kalparra (pertsonarena). Andereño, oporrak, ikurriña hitzak beranduago ikasiak dira.
I-053 A04 gramatika: izenak - gramatika: adjektiboak Eskua, egia, sua, aita, aurrea, beltza, arina, Segunda, Jesus, Migeliko, Manoli, Maria Jesus, Maria, Lanki(Iarra(Urritza, Etxaleku, Latasa, eskopeta, koinadua, arina, beltza, gaztea, beroa. Nolakoa da?: arina da, beltza da, gaztea da, beroa da. Handiena, onena, txikiena. Mendietatik, kanpotik, mendietan, lurretan, mendietara, lurretara. Zazpigarrena, bigarrena.
I-053 A02 Beltza, arina.
I-053 A03 gramatika: deklinabidea Anaiaren kotxea, anaien kotxea, emakumearen poltsa, emakumeen poltsa, erosi dut anaiaren kotxea, erosi dut anaien kotxea, txerriaren jana, txerrien jana, umearentzat erosi dut, umeentzat erosi dut, anaiarentzat erosi dut, anaientzat erosi dut, erosi dut alabarentzat, erosi dut alabentzat. Hau semearena da, lagunentzat ekarri dut, hauek lagunarenak dira, hauek lagunenak dira, semeari eman diot, lagunarentzat ekarri dut, hau semeena da, hauek lagunarenak dira, semeei eman diet, lagunak ekarri du, semearekin joan naiz, lagunek ekarri dute, semeekin joan naiz.
I-053 A01 gramatika: numeroa Singularra eta plurala azentuaren arabera: gizonak (nork)/gizonak (semearen/semeen, txerriaren/txerrien, neskari/neskei, neskarentzat/neskentzat, mutilarekin/mutilekin. Alabak egin du, alabek egin dute, emakumeak egin du, emakumeek egin dute, andreak egin du, andreek egin dute, mutilak egin du, mutilek egin dute, gaur egin du alabak, gaur egin dute alabek, semeari eman diot, semeei eman diet, alabari eman diot, alabei eman diet, emakumeari eman diot, emakumeei eman diet, eman diot alabari, eman diet alabei, neskarekin joan naiz, neskekin joan naiz, alabarekin joan naiz, alabekin joan naiz, emakumearekin joan naiz, emakumeekin joan naiz, joan naiz anaiarekin, joan naiz anaiekin.