Gaiak

Gaiak

gramatika: fonetika [47 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-029 A06 Etxetik Tolosara, barrutik kanpora, etxetik kalera, aberats bat, axuri bat, amets bat, hauts guztia erori zaio, saihets gogorrak dituzu, gorputz bat, gauza latz bat, haritz bat, hau bakean utz dezagun, hotz egiten du, bihotz gogorra daukazu, zenbat leku dago?, ez iezaiozu hori esan.
I-029 A09 Zenbat zen, ez zion hitz egin haserretuta zegoelako, beraiek ziren, gizonak ziren, handiak ziren, ez zekien deus, ez nengoen ziur, ez zara ibiltzen. Ez dakit deus, ez da egia, ez gara deus, ez goaz bakarrik, ez al zara etorri?, oso zahar hil zen, joan zaitezke.
I-032 A01 gramatika: deklinabidea Gizonarenganantz doa, gizonenganantz doa, zein gizonengatik sufritzen duzu?, Kristo gizonengatik hil zen, lurreko semeak onak dira, zein lurreko tipulak dira onak? Nik ez dut lurrik, hemen ez dago lanik, ez dago hitzik hori azaltzeko, ez dago gizonik, ez dago mutilik, ez dago dirurik, ez dago armairurik. Burgosera goaz, Madrilera goaz, Bartzelonara goaz, Muskitzera goaz, Gerendiainera goaz, mendira goaz, tabernara goaz, putzura goaz, putzuetara goaz, mendira goaz, (mendi eta ohian arteko desberdintasuna), zein putzutara zoaz? Eskuetara bota iezadazu, bota ezazu lurrina buruetara, bota iezaiezu gatza porruei, bota iezaiozu azukrea ogiei. Mendi bat, mendia polita da, mendiak politak dira, mendiari egurra falta zaio, mendiko egurra ona da, mendiarekin diru asko ateratzen da, mendian ongi bizitzen da, asko oroitzen naiz mendiaz.
I-033a A05 gramatika: lexikoa - gramatika: erakusleak - gramatika: decklinabidea Begia, soroa, begiak, eskua, eskuina, ezkerra, eskuak, burua, buruak, ardia, ardiak, atea, ateak, andrea, andreak, ikusi, moztu, ebaki, etorri, ijitoak, eman, eraman, ezagutu, sugea, sugandila, zapoa, igela, muskerra, esnea. Niretzat, zuretzat, herri hauek oso politak dira, gizon hauek egin dute lana, emakume hauek egin dute lana, etxe hauetan jende asko bizi da. Asko, aurrea, atzea, nik hau eddango dut.
I-033a A07 gramatika: geroaldia Geldituko da, ezagutuko du, ardiei kasu egin, nik egingo diet kasu ardiei, esango diot, edango dut, zahartzen naizenean biziko naiz lasai.
I-034 A05 gramatika: lexikoa "Xagosa" (belarra), "xartasa"( landareen gaixotasuna), "xatukak"("xustapurrak" (ezpalak), zulatu, bidexka, zilborra, txerria, txakurra, txoria, begiratu, gure aita. Horiek badakite egia, horiek bazekiten egia, gaur goizean hil da, irrintzia.
I-034 A07 Bihar bidaliko dizuet lana, bihar gosalduko dugu kafea, bihar txistorra gosalduko dugu, bihar eguerdian indabak jango ditugu, garbituko dugu. Atzo koadrila bat juntatu ginen, nik autoa garajean uzten dut.
I-079a A02 gramatika: lexikoa Udaberria, uda, negua, udazkena, eguzkia, ilargia, tximista, itzala, kazkabarra, izotza, eulia, erlea, liztorra, armiarma, labana, ardoa, gazta, lotsa, hurbil, urruti, aurrean, atzean, galdetu, eskatu, jaitsi, igo, esan, erantzun, otsoa, itxi, ireki, bukatu, eraman, ekarri, jan, begiratu, ikusi, ukitu, jaio, eskaini, kendu, erori, moztu, joan, etorri, izan, eduki, egon, edan, eman, erosi, saldu, itzali, piztu, deitu, atera, irten, josi, apurtu, aurkitu, jarri, itxoin, ezagutu, jo, sinistu, ahaztu, usteldu, jetzi, iratzea, irentsi, jarraitu, iratzarri, utzi, uztarri, gaur, bihar, etzi, etzidamu, atzo, herenegun, hodeia, egosi, alaba, semea, ogia, artoa, eskua, sugandila, trikua, belea, igela, ukondoa, aberatsa, baratxuria, bederatzi.
I-078a A6 Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
I-078b B6 Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
I-066a A4 Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
I-058 B9 Alaba, alabak, semea, semeak, astoa, astoak, ogia, ogiak, eskua, burua, eskuak.
I-058 A3 Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
I-010 B1 Neskari/neskei, soroari/soroei, mutilari/mutilei. Eguerdia, eguraldia, Eguberriak, fruituak, azkarra, eulia, leuna. Ni naiz, gehiago, horien behiak, jai guztietan, laurak, hauek, gauero, laurehun, erreka, gainera, luzea, semea, besoa, sorora noa, eskua, eskuan, behorrak, iritsi, arratsalde, txahal urrixa, txekorra, ahatea, egurra, ohola, mingaina, mehea, emakumeen/emakumearen soinekoak, semearen/semeen autoa, ero hori. Pagatu, bildu, zuekin, berandu, ni kanpora joan naiz, izan, egon, aizu!, bustirik, idatzi, isildu, esan, etorri, ikusi, ezagutu, hoberena, aberea. Nik jakingo dut hori, hori joango litzateke sorora, eguzkia, zerbait egin genuen, egunero, egosi, ikasi, edozein, gauerdian, etxe honetan, etxe honetako nagusia, honen, ebaki, moztu. Pagoa bakea, piztu, gurutzea, porrua, pikorra, gorputza, ausarta, egon, dago, anima, negua, putzua, zakurra, aulkia, ahizpa, harria, tximista, saltsa, intxaurra, joan, soinua, eskailerak, iluna, ibili, mutila, zikina, aspaldi, aurre, atze.
I-006 A6 /j/ grafiaren ahoskeraren muga Larraun eta Arraratsen eta Itsasoren artean dago. Luzea, semea, besoa, ukondoa, ni banoa, behorrak, eskuak, eskua, ahatea, txekorrak, txahalak, mingaina, lodia, mehea, isildu, esan, ikusi, ekarri, ebaki, eman, ezagutu, aberatsa, abereak.
I-039 A06 gramatika: lexikoa Mutila, zerua, mundua, burua, begia, zakarra, atea, haizea, hau luzea da, besoa, senideak, laguna, adiskidea, sugea, lepoa, hodeiak, emakumea, ikusi, eman, hartu, anaia, behiak, hau beraientzat da, artzaina, oihana, Jainkoa, gaua, pagoa, argia piztu, pakea, gorputza, pekatua, oihanera joan, jan, festa, jo, ijitua, saskia, jauna, txekor bat jaio da, ostirala, bost, bi, hau zikina dago, hau da alaba, neska hau langilea da, mutil hauek zikinak dira, etxe hau zikina da, gizon hau altua da, gizon honek egia esan du, hortik etorri naiz.
I-036 A08 gramatika: aditzak - gramatika: deklinabidea Gauzak etxera daramatzat, zuk daramatzazu gauzak, gauzak etxera dakartzat, nik hau egin dezaket, zuk hau egin dezakezu, gozokiak gustatzen zaizkit, nik uste dut euria egin behar duela, behi bat erostera joan nintzen, nik beti egia esango dut, ni mendira joango naiz, zuei ardoa gustatzen zaizue, hau amarentzat da, nire ahizparekin noa, haserretu, bihar arte, Pedro oraindik ez da etorri, nik Jainkoarengan sinisten dut, gizon handi bat, emakume handi bat, ahatea, aharia, josi, haria, nortzuk etorri dira?, hori zertarako da?, zertarako egiten duzu hori?, zergatik etorri zara hain berandu?, zergatik gastatu duzu hainbeste diru?, zergatik etorri zara autoz?
I-062 B06 gramatika: deklinabidea Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, alabei liburu bat eman diet, alabari liburu bat eman diot, alabengana joan naiz, alabarengana joan naiz, hau alabarena da, hau alabena da.
I-014 B02 gramatika: lexikoa - gramatika: deklinabidea Txistorra, tripotak: handia, txikia, zuria, beltza. Ogia, ostirala, goroldioa, pagoa, gurpila, kurtxila, guraizeak, pikorra, gonbidatu, kabia, korapiloa, xaboia, ehun, nehurtu, txertogia, bidali, bi gizon, tximinia, kostatu zait, gorrotoa, txostapurrak edo arbak, kamaña, garia, ogia, sustopila, kuttuna, etxe bat, haize bat, fedea, hau luzea da, gosea, etxeak, semea, seme bat daukat, semeak, gose azkar (aunitz), urte bat, aste bat, beste bat, hau nirea da, hau zurea da, hau berea da, ogi bat, argi bat, gorosti bat, bazkari bat, belarri bat, herri bat, ate bat, belarria handia da, herria polita da, atea handia da, janaria ona da, argi asko dago, eman erdia, ogiak, argiak, janariak, belarriak, herriak, herrira noa, bota iezaiozu gatza ogiari, euria, euriak onak dira, pago bat, soro bat, beso bat, besoa, besoak handiak dira, pagoak handiak dira, soroak handiak dira, leihoa, astoa, esku bat, buru bat, porru bat, putzu bat, negua gogorra da, larrua iluna da, larruak garestiak dira, porruak garestiak dira, buruak politak dira, putzura noa.
I-069b A06 gramatika: plurala Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
I-060a A03 Alaba, semea, ogia, astoa, eskua.
I-016b B05 gramatika: lexikoa - gramatika: azentua Intsusa, tulurte (tiragoma). Garia, janaria, gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, merendua, afaria, belarria, belarriak, bazkariak, gorostia, argiak, ogiak, pagoa, pago bat, soro bat, beso bat, besoa, ahoa, otsoa, lehioa, lehorra dago, astoa, otso bat, aho bat, lehio bat, asto bat, pagoak, soroak, esku bat, buru bat, porru bat, putzu bat, negu bat, larru bat, eskua, burua, porrua, putzua, negua gogorra da, larrua beltzarana du, eskuak, buruak, porruak, putzuak, neguak, larruak, eskuan gauza bat daukat, buruan txungo bat dut, putzuan igel bat dago. Igela, sugea, sugandila, muskerra, txekorra. Neguan atxoin egiten (atseden hartzen) dugu, soroan egon gara. Egon/izan gara. Ahoan hortzak dauzkat, lehioan loreak daude, goizean, mendian egon naiz, hau gainean dago, etxean egon naiz, etxe batean egon naiz, kalean egon naiz, herrian, bidean. Axuria (animalia)/umarria(haragia). Astindu, zintzarria. Ilea (animaliarena)/kalparra (pertsonarena). Andereño, oporrak, ikurriña hitzak beranduago ikasiak dira.
I-011 B06 gramatika: lexikoa Senarrak desberdin hitz egiten du, adibideak. Semea, fedea, goran, mahaian, garia, zuria, etorri da, puxka bat, negua, putzua, txakurra, aulkia, ahizpa, harria, tximista, eskua, botila, burua, euria, argia, lurra, nirekin, zurekin, eguna, orain, esnea, ogia, inork, denbora, bat ere ez, ohea, ahoa, lehorra, eskailerak, iluna, ibili, mutila, zikina, irina, aurrea, atzea, oiloa, mailua, aitzurra, laia, "zarrea" (arrastelu), sardea, makoa, sasigantxoa, borra, langilea, bilatu, zilarra, makila, opila.
I-073a A03 gramatika: numeroa Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
I-022b A04 Hark dirua behar zuen, nor zen galdetu zion. Zimeldu.
I-022b A02 gramatika: deklinabidea Idi bat ikusi dut, mendi bat, ez dago herri garbirik, nor etorri da?, etorri gara, behi bat daukat, soro bat ikusten dut, andregaia, buru bat daukat, sagu bat hil dut, katu bat, zeru garbia, uda bukatu da, non afaldu duzu?, non afaldu du Pedrok?, non gelditu da?, non gelditu gara?, kristau bat ikusi dugu, gau bat, ume bat, etxe polit bat, hitz egiten ari ginen eta bat-batean telebista itzali egin zen, zenbat dira bi eta bi?, zenbat datoz gaur?, eserita daudenez deskantsatzen ari dira, zenbat gara?, nork egin du?, nik behintzat bai, dirua bagenu auto bat erosiko genuke, berak ere badaki, guk bai, zuk bai, nork daki?, nork dakar?, laurak dira, handiak dira, hoberenak dira, pertsonak gara, etxe honetakoak gara, gazteak gara, ardorik gabe, zenbat pilota dituzu?, zenbat jende gaude?, zelako kea duzuen, zenbat kutxa, etxetik Parisera joan zen, etxetik Tolosara joan zen, barrutik kanpora, etxetik kalera, aberats bat, axuri bat, amets bat, hauts guztia erori zaio, jaitsi gaitezen kalera, gorputz bat, gauza latz bat, haritz bat, hotz egiten du, hiru gorputz daude lurrean, bihotz gogorra duzu, zenbat leku dagoen, gaixorik nagoenez ez dut lanik egiten, denetarako prest nator, zenbat zen?, beraiek ziren, gizonak ziren, handiak ziren, berak ez luke ezer esango, ez zekien ezer, orain ez nago ohean, ez nengoen ziur, oraindik ez zara zaharra, ez zatoz, ez zabiltza, ona ez bazara..., ez bazatoz bakarrik joango naiz, eskolara ez bazoaz ez duzu ikasiko, ez dakit ezer, ez da egia, ez da etorri, ez gara ezer, ez goaz bakarrik, atzo ez ginen bakarrik etorri, ez zara etorri, oso zaharra zela hil zen, hor al zaudete?, zu joan zaitezke. Ixil hadi eta jan ezak, asko edan zen, beldurra izan zuen, nor zara?
I-004 B07 Berriz, txakurra, ez dakit.
I-023b B09 gramatika: sintaxia Idi bat ikusi dut, mendi bat, ez dago herri garbirik, nor etorri da?, nor bizi da hemen?, etorri gara, behi bat daukat, zelai bat ikusten dut, andregaia, buru bat, arratoi bat, katu bat, zeru garbia, hilabetea bukatu da, noiz ezkondu da nire anaia?, non gelditu gara?, gau bat, haur bat, kristau bat, gauza polit bat, afaltzen ari ginen eta bat-batean telebista itzali egin zen, zenbat untxi dago? bat ere ez, zenbat da bi eta bi?, zenbat datoz gaur?, zenbat gara?, nork egin du?, nik behintzat bai, dirurik bagenu auto bat erosiko genuke, berak ere badaki, guk bai zuk ere, nork daki, nork dakar?, laurak dira, handiak dira, hoberenak gara, pertsonak gara, etxe honetakoak gara, dudarik gabe, gazteak gara, ardorik gabe, zenbat jende gaude?, zelako kea duzuen, zenbat kutxa?, etxetik Parisera joan zen, barrutik kanpora, etxetik kalera, aberats bat, axuri bat, amets bat, hauts guztia erori zaio, aldapan erori da, amets gogor bat izan dut, hauts guztia, gorputz bat.
I-023b A01 Haritz bat, ez gizona ez, hiru gorputz daude lurrean, zenbat leku dago?, bostna tokatu zaigu, beraiek ziren, gizonak ziren, handiak ziren, berak ez luke deus esango, orain ez nago ohean, ez nengoen ziur, ez nekien deus, oraindik ez haiz/zara zaharra, ez zatoz/hatoz, ez zabiltza/habil, hi/zu zaharra haiz/zara, ona ez bazara, eskolara ez bahoa ez duk ikasiko, nire laguna ez dator/zetorrek gaur, ez gaituk deus, ez goazak/goaz bakarrik, atzo ez ginen bakarrik etorri, ez zara/zaituk etorri, atzo ez zinen/hintzen etorri, oso zahar hil zen, hor zaudete?, joan haiteke, bileran esan zen, ixil hadi eta jan hezak, asko edan zen, beldur izan zean/zen, nor zara?, hark dirua behar zuen, nor zen galdetu zion.
I-005 A11 Neguan, etxean, bidean, etxe batean, goizean, gauean, hemen berean.
I-005 A01 Adreilu, Jaungoikoa, joan.
I-077b B11 gramatika: plurala Alaba, semea, ogia, astoa, eskua, alabak, semeak, astoak, eskuak.
I-068a A10 Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak
I-036 B05 gramatika: aditzak Ardoa gustatzen zitzaion, zuri ardoa gustatzen zitzaizun?, honi ardoa gustatzen zitzaion. Ebatsi, ortzia, altxatu. Zein nahi duzu hau ala bestea?, ahal banu egingo nuke, gazteagoa banintz dantzatuko nuke, Jaungoikoak nahi dezala, har bat, hau ur pila!, lehendabizikoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, zoko bat, esku bat, buru bat, begi bat, buru batzuk, begi batzuk, eguzkia, ilargia, garbitu, lixua egin.
I-036 B09 gramatika: lexikoa Aitona eta amona, ilobak, eskainua, Garizuma, ilundu du, zimurrak, oso handia da, titarea, behorra, ordubata, txekorra, urrixa, otordua, Pedro etorri dela esaten dute, hodeiak, erbinudea, behi kuadrila, larunbata, igandea, etxea, behia, jaiki, joarea, aitortu, belauna, igo, jaitsi, jantzi, biluztu, eulia, euria, euskara, euskaldunak, dirua, aita, ezkontzak, Jaungoikoa, idorra, geriza bat, mingaina, argala, hamaika pezeta, lokartu da, zahartuta dago, atzendu, urrin ona dago, bederatzi pezeta, maingi/txingo, kea, kendu, maindireak, aitzurra, patatak frijitu, guraizak, pikua, zapoa, igela.
I-056 A01 gramatika: lexikoa (00:25") Besteak etorri dira, sugea, sugandila, esnea. (01:40") Jeitzi, bost, hainbeste denbora daukat, hazienda, behiak ekartzera joan naiz.
I-056 A05 gramatika: lexikoa Festa, pagoa, guraizak, bizkarra, haserretu, gurutzea, atera, liburua, animaliak. Sugea, lehendabizikoa, aurkitu, txekorrak, hau,hori, hura, deus ere. Belarra ekartzen dut, ebaki, ikusi, eman, eraman, okakatu, ortzadarra, euria, euskara, ultzitzen ari dira, ultzia.
I-056 B01 gramatika: lexikoa Lizarrak, haritzak, pagoak, festak, guraizak, sugeak.
I-046 A05 gramatika: deklinabidea - gramatika: erakusleak Anaia, anaiak, behiak, gehiago jan nahi dut, txingerra, urdaia, Jainkoa, gaua, gauerdia, berrogei, laurogei, piztu argia, pekatua, pakea, pozik nago, gorputz txarra dut, artzaina, ostirala, igandea, larunbata, esteak, bi(nik hau egingo dut, nik egia esango dut, mutikoa, zikina, indaba, ilarrak, lohia, lehengusina, oso langilea da, hilabete hau, mila pezeta, sorgina, matxinsaltoa, ilea, artilea, ilargia, eguzkia, iloba, gizonak hau egin du, gizonek hau egin dute, apaizak meza eman du, apaizek meza eman dute, semeak lan hau egin du, semeek lan hau egin dute, oinez etorri naiz, semearekin etorri naiz, semeekin etorri naiz, nora zoaz?, semeari sagar bat eman diot, semeei sagar bat eman diet, neskari hori esan diot, neskeei hori esan diet, etxe hau txikia da, txakur hau bestea baino handiagoa da, horiek hortik etorri dira, hori hortik etorri da.
I-041 A05 gramatika: lexikoa Mezkiritz, Ardaitz, Itoitz, zerua, mundua, burua, begia, itxusia da, atea, oso altua izan naiz, haizea, besoa, ahaideak, sugea, lepoa, atera, ez dut batere gogorik, goxokiak izkutatu ditut, liburua erori eta lurretik jaso zuen, izkutatu, ortzi, seme bat etxerako utzi dute, atean gelditu dira barrura sartu gabe, diru guztiak semeentzat utzi dituzte, hartu, aurkitu (harpatu), odeiak, ikusi, ezagutu, eman, gizonak, emakumeak, biluztu, anaia, behiak, artzaina, urdaia, bahea, ortzadarra (Jainkoen pasa), gaua, piztu, pakea, pozik nago, jauna, ordaindu, ijitoa, joan.
I-041 A07 gramatika: lexikoa - gramatika: deklinabidea - gramatika: erakusleak Lau, saskia, ostirala, beste bat, estea, osteguna, mutila, zikina, ilarra, hilabete bat, mila pezeta, sorgin bat, ilea, iloba, gizonak hau egin du, gizonek hau egin dute, apaizak meza eman du, apaizek meza eman dute, semeak lanak egin ditu, semeek lanak egin dituzte, semearekin etorri naiz, semeekin etorri naiz, banoa etxera, nora zoaz?, semeari sagarra eman diot, semeei sagarra eman diet, neskari hau eman diot, neskei hau eman diet, etxe hau txikia da, gizon hori altua da, neska hori polita da, honek egia esan du, mutil hura gaiztoa da, etxe hauetan hotz egiten du, gizon honek asko lan egiten du, herri honetan jaio nintzen, zelai hura gurea da, soroa (plentza), alorra, belardi (soroa).
I-091a A05 gramatika: lexikoa Idia, behia, aratzea, oilarra, mutila, mutil bat, badut seme bat, badut alaba bat, herri honetan ez dago apaizarik, neska hau polita da, gizon hori oso handia da, gizon honek lan handia egiten du, itxi atea, sagua, begia, belarria, sudurra, ezpainak, hatzak, eskuak, gauean, arratsaldean, bihar, etzi, goizean, eguerdian.
I-040 A06 Nola deitzen da, zerua, mundua, burua, begia, itsusia, atea, haizea, luzea, besoa, goizean, ahaideak, sugea, lepoa, kalera atera, ez dut deus, hodeiak, ikusi, eman, ezagutu, emakumea, biluzik, anaia, behiak, horiek politak dira, artzaina, gehiago, urdaia, txingerra, Jainkoa, gaua, gauerdia, pagoa, argia piztu, pakea, pozik nago, gorputza, pikorra, joan, jaia, igandea, jauna, jo, ijitoa, saskia, bost, ostirala, hesteak, osteguna, hiru, lau, nik egingo dut hau, nik egia esango dut, ni ona izango naiz, nik emango dut, mutila, zikina, lohia, lehengusina, lehengusua, hilabete bat, mila, mina dut, sorgina.
I-040 A07 gramatika: deklinabidea Gizonak hau egin du, gizonek hau egin dute, apaizak meza eman du, apaizek meza eman dute, mailuz jo dut, semearekin etorri naiz, semeekin etorri naiz, alabarekin etorri naiz, alabekin etorri naiz, etxera noa, nora zoaz?
I-073b A05 gramatika: plurala Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
I-055 B02 gramatika: lexikoa Opatu (aurkitu), danborra. Orduko musika, txistua eta tanborra zen eta bestetik soinua. Esnea, izeba, otarrea.
I-027 B02 Entregu hitza. Iturria. Xahutu. Nabala zorrotza. Arrastoa. Auxinak. Aitzurra. Kiderra. Soroa. Idi bat ikusi dut. Oihan bat. Ez dago herri garbirik. Nor etorri da? Nor bizi da hemen?. Etorri gara. Behi bat. Soro bat. Andregaia. Buru bat. Xagu bat. Un gato. Zerua garbi dago. Uda amaitu da. Non afaldu duzu?. Non gelditu da Pedro?. Non agertu da Maria?. Non gelditu gara?. Gizon batzuk. Kristau bat. Gau bat. Ume bat. Etxe polita, propia. Geunden aditzen eta bitartio egin da ixildu telebisionea. Zenbat konejo dira?. Bat ere ez. Bi eta bida zenbat da?. Zenbat heldu dira, etorri dira?. Nekaturik daude, deskantsatzen daude. Zenbat gara?. Nork egin du hori?. Nik behinez behin bai. Dirua bagenu kotxe bat erosiko genuke. Berak ere badaki. Gu bai, zu bai. Nork daki?. Nork ekartzen ditu gauza horiek?. Ez zazu egin ja. Lauak dira. Haundiak dira. Hoberenak gara. Pertsonak gara. Etxe honetakoak gara. Dudarik gabe. Gazteak gara. Ardorik gabe gaude.