Records

Records

Nafarroako Esaera Zaharrak

NEZ-001

  • Title: Urdiain. Proverbs..
  • Author: Engrazia Galartza.
  • Marks about the author: 1936-1973
  • Researcher: Damaso Intza
  • Source: Damaso Intza, Naparroa-ko euskal esaera zarrak, 1974.
  • Editor: Euskarabidea-Instituto Navarro del Vascuence
  • Description:
  • Owner: Euskarabidea-mediateka
  • View allowed: Free
  • Publication allowed: Limited
Town Dialects Maps
Document Size
 NEZ-001 97.3 KB
 NEZ-001 8.1 KB
Chapters
Urdiain. Esaera zaharrak.
Content