Records

Records

Nafarroako Esaera Zaharrak

NEZ-003

  • Title: Arbizu. Proverbs..
  • Author:
  • Marks about the author:
  • Researcher: Damaso Intza
  • Source: Damaso Intza, Naparroa-ko euskal esaera zarrak, 1974.
  • Editor: Euskarabidea-Instituto Navarro del Vascuence
  • Description:
  • Owner: Euskarabidea-mediateka
  • View allowed: Free
  • Publication allowed: Limited
Town Dialects Maps
Document Size
 NEZ-003 84.9 KB
 NEZ-003 4.5 KB
Chapters
Arbizu. Esaera zaharrak.
Content