Gaiak

Gaiak

gramatika: hiketa [15 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
D-025 A03 Hikazko tratamendua erabiltzen dute beraien artean.
D-043 A03 gramatika: xuketa Hiketako tratamenduaren adibideak Olaztin. Haurrentzako xuketako tratamendua aipatzen da.
I-018 A07 Bertan hiketaz egiten dute senideen artean.
I-034 B04 Guk hiri ematen dinagu ogia/diagu, guk hiri eman dinagu, nik hiri gauza bat eman diat/dinat, nik hiri gauza asko eman dizkiat/dizkinat.
I-059d B02 Gazteek ez dakite hiketan.
I-060b B01 gramatika: aditzak Nik ogia erosiko nuke, guk erosiko genuke, zuek aitarekin hitz egingo zenukete, zuk hori erosiko zenuke, hik hori erosiko huke, horiek bazkaria ekarriko lukete, zuek hemen egon zineten, zu oinez etorri zinen, hi oinez etorri hintzen, niri aitona etorri zitzaidan, berari aitona etorri zitzaion, horiei etxea erre zitzaien, zuei dena ahaztu zitzaizuen, zuri dena ahaztu zitzaizun, hiri dena ahaztu zitzaian, horiek egia esan ziguten, zuk hari atea konpondu zenion, hik hari atea konpondu hion, nik euskara dakit, nik hori badakit, guk gutxi dakigu, horiek zerbait dakite, zuek zer dakizue?, giltza gordeta daukat, ogia daukat, hemen daramat ogia, zer daramate horiek?, hemen dakart janaria.
I-060b B03 gramatika: aditzak Nik sagarrak ekarri nituen, berak aranak ekarri zituen, horiek tipulak erori zituzten, zuek tipulak erosi zenituzten, zuk gauza batzuk erosi zenituen, hik erosi hituen gauza batzuk, horri giltzak eman nizkion, zuri giltzak eman nizkizun, hiri giltzak eman nizkian, beste egunean gauza batzuk galdu zitzaizkidan, giltzak erori zitzaizkidan, honi gauza batzuk galdu zitzaizkion, hemendik ibil naiteke, bera ibil daiteke, eser gaitezke, beraiek eser daitezke, zuek etor zaitezkete, zu etor zaitezke, hi etor haiteke, lana egin dezaket, horrek lana egin dezake, hori eros genezake, eros dezakegu, zuk bazkaria ekar dezakezu,hitz horiek badakizkit, giltzak poltsikoan dauzkat, giltza daukat, horiek ahuntzak dakartzate, nik ahuntzak dakartzat.
I-071 A04 gramatika: aditzak Ni mendira nindoaan, gu mendira gindoazaan, hori etxerantz zihoaan, hauek etxerantz zihoazaan, ni gaixorik nengoan, gu gaixorik geundean, atea itxita zegoan, ateak itxita zeudean, horiek kalean zeudean, ni hemendik nenbilean, gu hemendik genbiltzaan, txakurra kanpoan zebilean, txakurrak kanpoan zebiltzan. Joaten banatzaiek ..., joaten banaiek ..., nik hori banekian, guk bagenekian hori, honek zerbait zekian, hauek zerbait zekitean, nik dirua neukaan, guk dirua geneukaan, berak janaria zeukaan, haiek janaria zeukatean, nik ogia neramaan, guk ogia generamaan, hemen nagok.
I-080 B01 gramatika: aditzak Giltzak ekarri zenituen, hik giltzak ekarri hituen, etxe bat erosi dut, etxe bat erosi diat/dinat, semeak dena jan du, idia saldu dugu, horiek haragia moztu dute, zuk arraina erosi duzu, zuek ogia ekarri duzue, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haitut, goizean ikusi zaituztet, atea itxita dago, eserita gaude, umeak lo daude, zu gaixorik zaude, zuek zutik zaudete, dirua eman dizut, dirua eman diat/dinat, etxera noa, ama kalera doa, mendira goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoaz?, nora hoa?, zuek herrira zoazte, sagarrak ekarri dizkizut, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, ongi gabiltza, horiek hor dabiltza, non zabiltza?, non habil?, zuek gaizki zabiltzate, piperrak ekarri ditut, honek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditugu, ilarrak ekarri dituzte, baratxuriak erosi dituzue, giltzak erori zaizkit, honi intxaurrak gustatzen zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, horiei zuhaitzak erre zaizkie, zuri alabak etorri zaizkizu, hiri alabak etorri zaizkik/zaizkin, zuei aranak gustatzen zaizkizue, atzo ardoa erosi nuen, honek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, txerria hil zuten, zuk hartu zenuen dirua, hik hartu huen dirua, zuek edan zenuten ardoa, amari lan bat egin nion, nik zuri dirua eskatu nizun, nik hiri dirua eskatu nian/ninan, nik zuei bazkaria ekarri nizuen, ahizpak ogia eman zidan, aitak amari ez zion ezer esan, horrek egia esan zigun, honek umeei esnea eman zien, guk amari giltza eman genion, atzo etorri nintzen berandu, haurra goiz heldu zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zu oinez etorri zinen, hi etorri hintzen, zuek hemen egon zineten, aitona etorri zitzaidan, horri erre zitzaion etxea, guri dirua galdu zitzaigun, horiei behia hil zitzaien, zuri etorri zitzaizun anaia, hiri anaia etorri zitzaian/zitzainan.
I-090b B03 gramatika: tratamenduak - gramatika: xuketa - gramatika: zuketa Gizonen eta emakumeen jokabidea euskararekiko. Emakumeek erdararako joera dute. Hiketa, zuketa eta xuketa tratamenduak erabiltzen dituzte. Emazte eta seme-alabekin xuketa egiten du, eta hauek berari ere bai. Hiketan senide eta lagunen artean egiten dute. Zaharragoei zuketa egiten die, apezari ere bai. Ez dute beroriketarik erabiltzen.
I-078b B1 Dirua eman diat, dirua eman dizut, zuei gauza bat eman dizuet, etxera noa, ama kalera doa, gu hortik goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, nora hoa?, hiri sagarrak eman dizkiat, zuei piperrak eman dizkizuet, hiri piperrak eman dizkiat, giltzak eman dizkizuet, hemen nabilek, zakurra kanpoan zabilek, zakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltzak, horiek hortik zabiltzak, horiek hortik dabiltza, non zabiltzate?, non zabiltza?, non habil?, piperrak ekarri ditut, horrek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditiagu, marrubiak jan ditugu, axuriak ekarri dituzue, hik ekarri dituk, zuk ekarri dituzu, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, guri gauza horiek gustatzen zaizkigu, aranak gustatzen zaizkizue?, atzo ardoa erosi nuen, horrek saski bat ekarri zian, horrek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuek ardoa edan zenuten, hik ardoa edan huen, zuek ardoa edan zenuen, horri dirua eman nioan, nik dirua eman nion, hiri dirua eman nian, ahizpak ogia ekarri zidaan, ahizpak ogia ekarri zidan, horrek ardoa eman zigun, guk horri giltza eman genion, horiei giltza eman nien.
I-066a A1 Horiek tipulak bota zituzten, zuek usoak hil zenituzten, hik usoak hil hituen, zuk usak hil zenituen, horri giltzak eman nizkion, hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, zuri giltzak eman nizkizun, aurreko egunean giltzak erori zitzaizkidan, horri lehengusuak etorri zitzaizkion, guri lagunak etorri zitzaizkigun, zuei oiloak hil zitzaizkizuen, hiri oiloak hil zitzaizkian, zuri oiloak hil zitzaizkizun.
I-060a A04 gramatika: aditzak Zuketa/hiketa: Ongi nago/nagok, atea itxita dago/zegok, hemen gaude/gaudek, umeak lo daude/zeudek, etxera noa/noak, ama kalera doa/zoak, kalera goaz/goazak, haurrak mendira doaz/zoazak.
I-012 A04 Bera bazoan/bazoak, atzo alorrera joan nindunan/ninduan, hi joan al hintzen alorrera?, joan zunan bera alorrera?, gu joan gintunan/gintuan alorrera, haiek alorrera joan zitunan/zituan, ni banoan, ni alorretik etxera etorri nindunan, alorrera nindoananean Maritxurekin elkartu eta jolasean aritu gintunan, hi alorrera hoa, hi joan hintzen.
I-012 A02 Berak bere ahizpekin beti egiten zuen hiketan (adibideak). Bere anaiarekin ere hiketan egiten du, apaiza den arren.