Fitxategiak

Fitxategiak

Orreaga Ibarra

I-078b

  • Grabazio data:
  • Jabea: Euskarabidea-mediateka
  • Berriemailea:
  • Ikertzailea: Iñaki Gaminde
  • Gai nagusia: Galdeketa: batik bat aditza; deklinabidea. Hizketa librea: herriko eta inguru herrietako euskara.
  • Bistaratzeko baimena: Librea
  • Argitaratzeko baimena: Mugatua
  • Soinu kalitatea: Normala
Herria Euskalkiak Mapak
Zatia Iraupena Gaiak Sumario
A1 00:00:00
00:06:05
gramatika: aditzak Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zu kanpokoa zara, hi kanpokoa haiz, zuek etorri zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, zuk giltza eman didazu, hik giltza eman didak, aitari ogia eman diot, aitari ogia eman zioat, honek amari ez dio deus esan, guk apaizari egia esan diogu, hauek anaiari bazkaria eman diote, guk idiari belarra bota diogu, zuek idiari belarra bota diozue, zuk horri ez diozu deus esan, horrek gazta ekarri digu, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, alaba etorri zaizu, janaria erre zaizue, ardia hil zaie, horiek ezagutzen naute, horrek ezagutzen nau, zuek etxean eduki nauzue, zuk etxean eduki nauzu, zuk ezagutzen nauzu, alabak sagarrak ekarri dizkit, horiek udareak ekarri dizkidate, zuek axuriak eman dizkidazue, zuk giltzak eman dizkidazu, hik giltzak eman dizkik, etxea bat erosi diat, etxe bat erosi dut, horrek dena jan dik, horrek dena jan du, idia saldu diagu, idia saldu dugu, horiek haragia ebaki ditek, horiek haragi ebaki dute, zer ekarri duzu?, zer ekarri duk?, zuek ogia ekarri duzue, horrek ezagutzen gaitik, horrek ezagutzen gaitu, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut, zuek ezagutzen zaituztet, ongi nago, atez itxita dago, eserita gaude, umeak lo daude, zu gaixorik zaude, hi gaixorik hago.
B1 00:00:00
00:05:27
gramatika: hiketa Dirua eman diat, dirua eman dizut, zuei gauza bat eman dizuet, etxera noa, ama kalera doa, gu hortik goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, nora hoa?, hiri sagarrak eman dizkiat, zuei piperrak eman dizkizuet, hiri piperrak eman dizkiat, giltzak eman dizkizuet, hemen nabilek, zakurra kanpoan zabilek, zakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltzak, horiek hortik zabiltzak, horiek hortik dabiltza, non zabiltzate?, non zabiltza?, non habil?, piperrak ekarri ditut, horrek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditiagu, marrubiak jan ditugu, axuriak ekarri dituzue, hik ekarri dituk, zuk ekarri dituzu, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, guri gauza horiek gustatzen zaizkigu, aranak gustatzen zaizkizue?, atzo ardoa erosi nuen, horrek saski bat ekarri zian, horrek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuek ardoa edan zenuten, hik ardoa edan huen, zuek ardoa edan zenuen, horri dirua eman nioan, nik dirua eman nion, hiri dirua eman nian, ahizpak ogia ekarri zidaan, ahizpak ogia ekarri zidan, horrek ardoa eman zigun, guk horri giltza eman genion, horiei giltza eman nien.
B2 00:05:27
00:07:40
gramatika: aditzak Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, zuek etxera etorriko zinatekete, hi etxera etorriko hintzateke, nik arraina erosiko nuke, guk arraina erosiko genuke, horiek etxea salduko liketek, horiek etxea salduko lukete, zuek aitarekin hitz egingo zenukete, zuk aitarekin hitz egingo zenuke, hik hitz egingo huke, nik horri afaria emango nioke, guk horri egia esango genioke, guk horri egia esango geniokek, zuek aitari janaria eramango zeniokete, zuk eramanago zenioke, hik eramango hioke.
B3 00:07:40
00:08:30
euskara: euskalki desberdinak Euskara berdintsua egiten dute denek Arraratsen. Igoa eta Berueten desberdina da. Erbiti aldean ere desberdin egiten dute.
B4 00:08:30
00:18:44
gramatika: aditzak Atzo berandu etorri nintzen, kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek hemen egon zineten, hi hemen egon hintzen, zu hemen egon zinen, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, dirua galdu zitzaigun, behia hil zitzaien, zuri anaia etorri zitzaizun, dena ahaztu zitzaizun, zuri giltza galdu zitzaizun, hiri giltza galdu zitzaian/zitzainan, zuei etxea erre zitzaizuen, zuei aitona etorri zitzaizuen, zuei hau gustatzen zitzaizuen, horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, amak etxetik bota ninduen, horiek ezagutu ninduten, zuek amonari dirua eman zenioten, zuk dirua eman zenion, zuk atea konpondu zenion, hik atea konpondu hion, nik bazekiat euskara, nik badakit euskara, guk euskara bazekiagu, guk euskara badakigu, horiek badakite zerbait, giltza gordeta daukat, berak giltza gordeta dauka, horiek zerbait daukate gordeta, zer daukazue gorderik?, zer daukagu gorderik?, hemen daramat bazkaria, zer darama horrek?, guk ogia daramagu, horiek aita daramate, zer daramazue hor?, zer daramak/daraman hor?, zer daramazu hor?, hemen dakart bazkaria, zer dakar horrek?, guk ogia dakargu, horiek afaria dakarte, zer dakarzue hor?, zer dakarzu hor?, zer dakarrak/dakarran hor?, atzo sagarrak erosi nitian, atzo sagarrak erosi nituen, horrek aranak ekarri zituen, atzo oilaskoak erosi genitian, atzo oilaskoak erosi genituen, horiek gauza batzuk bota zituzten, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, hik usoak hil hituen, horri axuriak eman nizkion, zuri giltzak eman nizkizun,hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, zuei ogiak eman nizkizuen, giltzak erori zitzaizkidan, zuei giltzak erori zitzaizkizuen, zuri erori zitzaizkizun, hiri erori zitzaizkian/zitzaizkinan, horri lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkiguan, guri aitonak etorri zitzaizkigun, nik hitz horiek bazakizkiat, nik hitz horiek badakizkit, guk hitz horiek badakizkigu, hemen dauzkat giltzak, guk dauzkagu giltzak, ardiak daramatzat, horrek gauza batzuk zaramatzak, horrek gauza batzuk daramatza, guk udareak daramatzagu, hemen zakartzaat, hemen dakartzat ogiak, horrek gerizak dakartza, guk usoak dakartzagu, horrek dakartza usoak, haiek dakartzate usoak.
B5 00:18:44
00:21:05
gramatika: aditzak, ahalera Ni hemen ibil naiteke, etxera joan gaitezke, horiek etor daitezke, nik lan hori egin dezaket, guk janaria ekar zezakeagu, guk janaria ekar dezakegu, guk hori egin dezakegu, zuk egin dezakezu, hik egin dezakek, zuek hori eros dezakezue, horri dirua eman diezaioket, amak eman diezaioke, guk eman diezaiokegu, zuek apaizari egia esan diezaiokezue, zuk apaizari egia esan diezaiokezu.
B6 00:21:05
00:21:36
gramatika: fonetika Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
B7 00:21:36
00:22:18
gramatika: aditzak, trinkoak Alokutiboa: ongi nagok, atea itxita zagok, eserita gaudek, umeak lo zaudek, etxera noak, hori etxera zoak, ohera goazak, umeak sukaldera zoazak.
B8 00:22:18
00:24:41
gramatika: aditzak, alokutiboa Bagoazke, badoake, badoazke, joan zaitezkete, banoake. Gauza batzuk dakartzat, atzo ekarri nituen. Ogiak ekar ditzaket, horrek gauza batzuk ekar ditzake.
Pista Artxiboa entzun Iraupena
I-078b-A 6:12
I-078b-B 24:42