Gaiak

Gaiak

gramatika: aditzak [148 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-013 A05 gramatika: lexikoa - aspektua Jarri platerak, ekar iezazkidazu behiak, jorratu tipulak, erein itzazu porru batzuk, biharamun, etsitu, sua, gatza, mahatsa, saltsa, intxaurra, txekorra, zintzarria, zintzurra, txerria, zutik, txoria, txakurra, aharia, denbora, ez daukat deus ere, aberatsa, atera, zer esan du horrek?, nik badaukat zerbait, ni joan nintzen, nik jan nuen, beraiek jan zuten, berak zenbait gauza dakartza, gizonek mahaia prestatzen dute, ulertu duzu?, jakingo dugu, bihar joango naiz, egia esango dugu, turroia jango dut, oso ona izango naiz, ardoa edango dut, eserita egongo naiz, eguzkia, jan genuen, eduki, dirua eduki, egunero, egosi, edozein mutil, ikasten, ezagutu, eguerdia, eguraldi ona, eguraldi txarra, eguberrietan, ezpela, porruak, pikorra, gorputza, gurutzea, argia piztu, begiratu, beste batek egingo du, etxe bat, gauza bat, erregela batzuk, goazen etxe batera, edaten, erakusten, eraman, eguzki, egon da, iratzarri, deus, iaz, soinua, zikina, duela denbora asko, irina, iluna, zaina, uste, oilaskoa, mailua, aulkia, ispilua, iritsi, langilea, bilatu, zilarra, makila, opilak, isiltzen, emakume oso isila da, artzaina, sasoia, usaina, fidatu, igo, eskailerak igo, laburra, guraizeak, gurasoak, gibela, erreka, zilborra, ostirala, ilea, larrua, lapurra, garatxo.
I-017 B07 fonetika Nire ama ikustera noa, janaria erostera joan nintzen, hori egin genezake, mendira joan ninteke baina etxean gelditu nintzen, euria egin dezake, etxea sal genezake, hemen utz zitzaketen gauzak, eskailerak igo, partidua galduko du, pekatuak barkatuko ditu, asmatuko du bai, erantzungo du horrek, altxatu, esan didate nik egin dezadala hori, zuk egin dezazula, egin dezagun, dezaten, nik egin dezadan esan zidaten.
I-019c B07 Ez ezazu hori egin, ez ezazue zikinkeririk bota, hango lagunak nahiago ditu hemengoak baino, hobe luke lanean aritzea ahulkerian baino, mendira joaten naizen hurrengo aldian perretxikoak hartuko ditut, auto berria erosten dugunean Madrilera joango gara, lan guztiak udan direnez ezin gara atera.
I-020 A04 Hemen gaude, zuei ardoa gustatzen zaizue, hori egin dezakegu, zuk hori egin dezakezu. Orreagak liburuetan bakarrik ikusitako formak aurkitzen ditu. Nire bilobek maite naute, horiek oso ongi ezagutzen naute, gauza asko eman dizkidate, hemen zeuden, zu hemen zeunden, hemen geunden, hemen gaude, horiek dena dakite, patrikan dirua dute, horiek ardoa edango lukete, ni emakumea nauk, ni banoa, guk eramaten dugu, nik eramaten dut, nik ekartzen dut, guk ekartzen dugu, zaharrak ziren, joango lirateke jaietara, ni etxera joan naiteke, bera etxera joan daiteke, beraiek etxera joan daitezke, joan zaitezte kalera, ekar itzazu platerak, emadazu ogia, erein itzazu letxuak.
I-021 B06 gramatika: lexikoa - gramatika: sintaxia Zenbait gauza nola esango lituzketen galdetzen die: Eskerrak orduan etorri zela, eskerrak lana aurkitu zuela, nik denbora dut nire senarrak egingo baitu dena etxean eta, bera abisatu ez izanagatik penaz geunden, egia esan izanagatik pozik zegoen, etxera bueltatu ez izanak penatu zion, hori egin zuelako penaturik zegoen, jaten eman ez zidatenez etxera joan nintzen, oso gutxi jaten duelako dago horren argala, ardiak falta zaizkio, jubilatzeko hiru urte falta zitzaizkion, haur txikia, sarraila, behiak ikustera joan naiz, ardo edatera joan zen, nahiz eta egunkaria ez irakurri denetaz enteratzen naiz, nahiz eta diru askorik ez duen pozik bizi da, nahiz eta ezer gutxi jaten duen oso lodi dago, guk egin dezakegu hori, zuei ardoa gustatzen zaizue, nire bilobek maite naute, hemen gaude, hauek dena dakite, dirua dute patrikan, ni gizona/emakumea naiz (hiketan), haiek doaz, nik dakart, nik daramat, ogia gustatzen zitzaidan, gu Ultzamakoak gara, ni etxera joan naiteke, hura etxera joan daiteke, haiek etxera joan daitezke, emadazu ogia, joan zaitezte kalera.
I-033a B04 Guri ardoa gustatzen zitzaigun, niri goxokiak gustatzen zitzaizkidan, zuei asko gustatzen zitzaizuen ardoa, niri gustatzen zitzaidan. Orain gazteak bagina...
I-057a A02 Atzo sagarrak ekarri nituen, guk sagarrak ekarri genituen, horrek aranak erosi zituen, emakumeek tipulak bota zituzten, horri axuriak eman nizkion, hiri giltzak eman nizkian, zuri giltzak eman nizkizun, giltzak erori zitzaizkidan, horri lehengusuak etorri zitzaizkion, guri lagunak etorri zitzaizkigun, horiei zuhaitz guztiak erre zitzaizkien, oiloak hil zitzaizkizuen, niri oilo guztiak hil zitzaizkidan, nik badakizkit gauza horiek, zenbakiak dakizkit, nik hitz batzuk dakizkit, horrek hitz batzuk dakizki, hemen dauzkat giltzak gordeta, guk dauzkagu, ardiak daramatzat, guk ardiak daramatzagu, gerizak dakartzat, guk dakartzagu, eser naiteke, gu eser gaitezke, hori mendiraino joan daiteke, denak doaz, gu goaz, ni noa, zuek herrira joan zaitezkete, zu herrira joan zaitezke, hi herrira joan haiteke, geldi zaitezkete, hi geldi haiteke, hori hemen egon daiteke, beraiek hemen egon daitezke, lana egin dezaket, egin dezakegu, horiek etxea eros dezakete, zuek aitarekin hitz egin dezakezue, lana egin dezakezue, hik egin dezakek lana, zuk egin dezakezu lana.
I-057a A03 gramatika: deklinabidea Alaba, alabak jan du, alabari gustatzen zaio, hori alabarena da, alabarekin, alabarentzat, alabarengana joan naiz. Horri bazkaria egin diezaioket, amak afaria eman diezaioke,zuek apaizari zerbait esan diezaiokezue, zuk apaizari zerbait esan diezaiokezu. Etxean, etxera, etxetik, etxeraino, hori etxekoa da.
I-057a A08 Ea egon naitekeen, egon gaitezkeen, egon zaitezkete, egon zaitezke, egon haiteke. Gauza horiek jan ditzaket, ogia jan dezaket, ardoa edan dezaket.
I-057b B05 Ni banabilken, gu bagabilzken, beraiek bazebilzken, bera bazabilken, zuek ibil zaitezkete, zu ibil zaitezke/ hi ibil haiteke.
I-059a A01 Esaldi hauek nola esaten dituen galdetzen diote: Zuek zutik zaudete, etxera noa, ama etxera doa, gu bagoaz, nora zoazte?, nora zoaz? (zuketan eta hiketan), nik zuri giltzak eman dizkizut (zuketan eta hiketan), hemen nabil, non zabiltza?, non zabiltza? (hiketan eta zuketan), piperrak ekarri ditut, horrek aranak ekarri ditu, horiek aranak ekarri dituzte, zuek arkumeak erosi dituzue, giltzak erori zaizkit, lagunak etorri zatzaizkigu, horiei intxaurrak gustatzen zaizkie, guri intxaurrak gustatzen zaizkigu, zuei semeak etorri zatzaizkizue, nik ardoa erosi nuen, horrek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuek gauza bat erosi zenuten, zuk gauza bat erosi zenuen (zuketan eta hiketan), amari lan bat egin nion, horiei esnea saldu nien, guk apaizei zerbait eman genien, zuri egia esan nizun (zuketan eta hiketan), arrebak ogia eman zidan, guk dirua eman genien anai-arrebei, ni hemen pozik biziko nintzateke, zuek hemen egongo zinatekete, zu hemen egongo zinateke (zuketan eta hiketan), horiek galduko lirateke, atzo berandu etorri nintzen, kanpoan bizi ginen, zuek oinez etorri zineten, zu oinez etorri zinen (zuketan eta hiketan). Herri batetik bestera hizkera asko aldatzen da.
I-059b A01 Nola esaten du: aurreko egunean berandu etorri nintzen, umea goiz iritsi zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zu oinez etorri zinen (zuketan eta hiketan), zuek hemen egon zineten, nik ardoa erosi nuen, hark saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuek txerria hil zenuten, zuk dirua hartu zenuen (zuketan eta hiketan), lan bat egin zenion amari, horiei dirua eman zien, zuri egia esan nizun (hiketan eta zuketan), zuei esan nizuen egia, arrebak ogia eman zidan, arrebak guri ogia eman zigun, guk giltza eman genion amari, horiei dirua eman nien, guk haiei dirua eman genien, ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, atzo aitona etorri zitzaidan, dirua galdu zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, niri etxea erre zitzaidan, zuei etxea erre zitzaizuen, zuri etxea erre zitzaizun (zuketan eta hiketan), horiek giltza eman zidaten, zuek giltza eman zenioten amonari, nik euskara dakit, haiek zerbait dakite, zuek ez dakizue deus, giltza patrikan daukat, berak giltza patrikan dauka, guk giltza patrikan daukagu, hemen daramat bazkaria, berak bazkaria darama, guk daramagu bazkaria, hemen dakart ogia, zer dakar horrek?
I-059b A02 Gaur egun euskara gutxi egiten dute. Galdeketak jarraitzen du: zer dakarte horiek?, atzo sagarrak erosi nituen, berak erosi zituen sagarrak, zuek sagarrak jan zenituzten, guk sagarrak jan genituen, horiek tipulak erosi zituzten, ardiak ekarri zituzten, zuk gauza batzuk erosi zenituen (zuketan eta hiketan), horri arkumeak eman nizkion, horri giltzak eman nizkion, zuei piperrak eman nizkizuen, giltzak galdu zitzaizkidan, lagunak etorri zitzaizkizun (zuketan eta hiketan), lagunak etorri zitzaizkidan, semeak etorri zitzaizkidan, horiei zuhaitzak erre zitzaizkien, nik hitz horiek dakizkit, hauek dakizkite, hemen ditut giltzak, hauek dituzte giltzak, guk dauzkagu, ardiak daramatzat, beraiek daramatzate, ogiak dakartzat, ibil naiteke, hau ibil daiteke, hori eser daiteke, zuek etor zaitezkete, haiek ezin daitezke etorri, zu eser zaitezke (zuketan eta hiketan), lan hori egin dezaket, egin dezakegu, beraiek ekar dezakete bazkaria, zuek ekar dezakezue, guk ekar dezakegu, zuk etxe bat eros dezakezu (hiketan eta zuketan), horri dirua eman dakioke, nik hari eman diezaioket, guk eman diezaiokegu, nik eman dezaket, hauek anaiari esnea eman diezaiokete, zuek idiari belarra eman diezaiokezue.
I-059b A03 gramatika: lexikoa Nola esango luke: alaba, semea, ogia, astoa, eskua, ongi nago (hiketan), zu ongi zaude (hiketan), zu eserita zaude, ni eserita nago (hiketan), atea itxita dago (zuketan eta hiketan), eserita gaude, etxera noa (zuketan eta hiketan), ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu mendian galduko ginateke, horiek etxera etorriko lirateke, zu aitarekin egongo zinateke, bera aitarekin egongo litzateke, zuek mendian galduko zinatekete, nik arraina erosiko nuke, berak erosiko luke, guk etxea salduko genuke, zuek etxea salduko zenukete, zuk etxea salduko zenuke (zuketan eta hiketan), guk salduko genuke, horiek bazkaria ekarriko lukete, horri dirua emango nioke (zuketan eta hiketan), amak afaria egingo lioke, guk apaizari egia esango genioke, zuek horri zerbait eramango zeniokete (zuketan eta hiketan) horiek umeari esnea emango liokete.
I-059c B01 Galdeketa: horiek ogia dute, zer duzu hor?, zer duzue hor?, hemen ogia daramat, berak darama, guk bazkaria daramagu, beraiek daramate, zer daramazu hor?, zer daramazue hor?, hemen ogia dakart, hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, mendira joan gaitezke, beraiek joan daitezke, zuek etxera etor zaitezkete, zu etor zaitezke (zuketan eta hiketan), lan hori egin dezaket, bazkaria ekar dezakegu, guk hori egin dezakegu, beraiek egin dezakete, horri dirua eman diezaioket, berak eman diezaioke, guk horri egia esan diezaiokegu, horrek bazkaria ekarri du, nik hitz horiek dakizkit, guk gauza batzuk dakizkigu, nik giltzak gordeta dauzkat, guk dauzkagu giltzak, hemen daramatzat ahuntzak, berak daramatza, horiek gauza batzuk daramatzate, zer ekarri du horrek?, zer ekarri duzu zuk?, ongi nago (hiketan), atea itxita dago (hiketan), eserita gaude (hiketan), umeak lo daude (hiketan), etxera noa (hiketan), ama kalera doa (hiketan), mendira goaz (hiketan), haiek doaz.
I-059c B03 Zenbait forma erabiltzen dituzten galdetzen die. Zenbait aditz trinkoren formak ez dituzte erabiltzen.
I-059d B01 gramatika: lexikoa Galdeketa: ni hemen pozik biziko nintzateke, hura gurekin egingo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek galduko lirateke, umeak etorriko lirateke, zu etxera joango zinateke (zuketan eta hiketan), zuek isilduko zinatekete, nik arraina erosiko nuke, guk etxea salduko genezake, beraiek etxea salduko lukete, zuk aitarekin hitz egingo zenuke (zuketan eta hiketan), zuek bazkaria ekarriko zenukete, horri dirua emango nioke, guk emango genioke, guk apaizari egia esango genioke, hauek umeari esnea emango liokete, zuk amari ogia eramango zenioke (zuketan eta hiketan), zuek eramango zeniokete, alabak ogia ekarri dit, horiek dirua eman didate, zuk egia esan didazu, zuek esan didazue, zuek eman didazue ura, guk horri dirua eman diogu, guk eman diogu, zuek idiari belarra eman diozue, alabak gazta ekarri digu, horiek ezagutzen naute, nik zuek ezagutzen zaituztet, umeei afaria eman diet, guk eman diegu afaria, guk horiei dirua eman diegu, zuri giltzak eman dizkizut (zuketan eta hiketan), zuei piperrak eman dizkizuet, zuri eman dizkizut (hiketan), ongi nago (zuketan eta hiketan), atea itxita dago (zuketan eta hiketan), eserita gaude (zuketan eta hiketan), umeak lo daude (zuketan eta hiketan), zuek zutik zaudete, zu zutik zaude (zuketan eta hiketan), etxera noa (zuketan eta hiketan), ama kalera doa, nora zoazte zuek?, nora zoaz zu? (zuketan eta hiketan), hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, ongi gabiltza, non zabiltzate?, non zabiltza? (zuketan eta hiketan), nik euskara dakit, guk gutxi dakigu, euskara dakizue?, giltza patrikan daukat, berak dauka, guk daukagu, hemen daramat bazkaria, berak darama, guk daramagu ogia, zer daramazue hor?, hemen dakart dirua, horrek dakar, guk dakargu, horiek dakarte, zer dakarzue hor?, zer dakarzu hor? (zuketan eta hiketan), amari lan bat egin nion, horiei dirua eman nien, zuri egia esan nizun (zuketan eta hiketan), horrek egia esan zidan, esan zigun guri, umeak gauza bat ekarri zigun, ilobak ogia ekarri zigun, ilobek ogia ekarri ziguten, horiek gauza bat esan zidaten, hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, mendira joan gaitezke, zuek eser zaitezkete, zu eser zaitezke (zuketan eta hiketan), lan hori egin dezaket, bazkaria ekar dezakegu, horiek etxea eros dezakete, zuek aitarekin hitz egin dezakezue, guk amari giltza eman genion, horiei eman genien giltza, zuk hari ez zenion deus esan (zuketan eta hiketan), horri dirua eman diezaioket, eman diezaiokegu, guk amari egia esan diezaiokegu, hauek esan diezaiokete, hauek anaiari bazkaria eman diezaiokete, nik hitz horiek dakizkit, guk dakizkigu, hemen dauzkat giltzak, guk dauzkagu, hauek dauzkate, hemen daramatzat ardiak, guk daramatzagu, nik ogiak dakartzat, nik ogia dakart, horrek ardiak dakartza, guk dakartzagu, haiek dakartzate, horri arkumeak eman nizkion, zuri eman nizkizun (zuketan eta hiketan), zuei giltzak eman nizkizuen, semea, semeak, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak, nora doa hori? (hiketan), mendira goaz (hiketan), umeak ohera doaz (zuketa eta hiketan). Zenbait forma erabiltzen dituen galdetzen diote.
I-060b B01 gramatika: hiketa Nik ogia erosiko nuke, guk erosiko genuke, zuek aitarekin hitz egingo zenukete, zuk hori erosiko zenuke, hik hori erosiko huke, horiek bazkaria ekarriko lukete, zuek hemen egon zineten, zu oinez etorri zinen, hi oinez etorri hintzen, niri aitona etorri zitzaidan, berari aitona etorri zitzaion, horiei etxea erre zitzaien, zuei dena ahaztu zitzaizuen, zuri dena ahaztu zitzaizun, hiri dena ahaztu zitzaian, horiek egia esan ziguten, zuk hari atea konpondu zenion, hik hari atea konpondu hion, nik euskara dakit, nik hori badakit, guk gutxi dakigu, horiek zerbait dakite, zuek zer dakizue?, giltza gordeta daukat, ogia daukat, hemen daramat ogia, zer daramate horiek?, hemen dakart janaria.
I-060b B03 gramatika: hiketa Nik sagarrak ekarri nituen, berak aranak ekarri zituen, horiek tipulak erori zituzten, zuek tipulak erosi zenituzten, zuk gauza batzuk erosi zenituen, hik erosi hituen gauza batzuk, horri giltzak eman nizkion, zuri giltzak eman nizkizun, hiri giltzak eman nizkian, beste egunean gauza batzuk galdu zitzaizkidan, giltzak erori zitzaizkidan, honi gauza batzuk galdu zitzaizkion, hemendik ibil naiteke, bera ibil daiteke, eser gaitezke, beraiek eser daitezke, zuek etor zaitezkete, zu etor zaitezke, hi etor haiteke, lana egin dezaket, horrek lana egin dezake, hori eros genezake, eros dezakegu, zuk bazkaria ekar dezakezu,hitz horiek badakizkit, giltzak poltsikoan dauzkat, giltza daukat, horiek ahuntzak dakartzate, nik ahuntzak dakartzat.
I-060b B08 Ni etorri naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, nongoak zarete?, nongoa haiz?, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, aitari ogia eman diot, apaizari egia esan diogu, hauek anaiari janaria eman diote, zuek eman diozue janaria, zuek hari ez diozue egia esan, alabak gazta ekarri dit, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei etxea erre zaie, zuei alaba etorri zaizue, haur horiei esnea saldu diet, alabak giltzak eman dizkit, horiek gauza batzuk eman dizkidate, zer ekarri duzue?, nik zu ezagutzen zaitut, nik hi ezagutzen haut, nik zuek ikusi zaituztet, ongi nago, ongi nagok, atea itxita dago, nik hiri atea itxi diat, eserita gaude.
I-067 B01 gramatika: sintaxia Hemen dakart bazkaria, hemen dakartzut, hemen daramat hau. Ez du esan etorriko denik, trena galdu duelako ez da etorri, ogia ekarri duena gaixorik dago, etortzen denean esango diot, zer dakarte horiek?, nora doaz horiek?, etorriko balitz berarekin hitz egingo nuke, ogia ekarriko balu afalduko genuke, gaur goizean etorri naizenean atea itxita zegoen, gaur goizean dendan ez nuen dirurik, ordu horretan jaten aritzen dira, hori sarritan etortzen da, berandu afaldu ohi dute, hori beti berdin dabil, hori sarritan etorri izan da, hori amarekin mintzatu izan ohi da, lehen sarri ikusi ohi nuen, datorren hilabetean sarritan etorriko dira, datorren astean sarritan ikusiko dugu.
I-067 B03 gramatika: aditzak, ahalera "Bagoazkek hemendik", "bazaudezke kontent", "bagaudezke kontent" (egoten ahal gaituk kontent?). Atzo bazkaria ekar nezakeen, ama elizan sartu ahal izan zuen, hemen sar daiteke?, hori esan daiteke, hau etxean sar daiteke, horrek nahi duena esan dezake.
I-067 B04 gramatika: sintaxia Hori etor dadin nahi dut, horiek hemen egon gaitezen nahi dute. Har ezazu haur hori erori ez dadin, atea itxi dut hotzik har ez dezan. Horiek etortzearen beldur naiz, honek ken diezaioketen beldur dago, erortzeko beldur da. Etor dadila, ekar dezala, ez dadila joan, ez dezala jan. Gaur euria egingo balu..., eguraldi hona egingo balu... Etxera joan behar dut, bihar mendira joan beharko dut, gaur goizean etxera joan behar izan dut. Horrek ezkondu nahi du, bihar etorriko nahiko du, aitak gaur lehenago etorri nahi izan du, ez dut zurekin joan nahi. Ezin naiz zurekin joan, bihar ezingo naiz etorri, gaur goizean ezin izan naiz lehenago etorri. Haurrari negar eginarazi diote, aita etorrarazi dute, amak goiz jaikiarazi nau, horri dena bukarazi diote, horri barre eginarazi diote, horri dena janaraziko diote. Afaltzen ari gara, etorri denean jaten ari nintzen, bihar etortzen zarenean bukatzen arituko naiz.
I-067 B05 gramatika: sintaxia Zer ari haiz hor?, zer dabilek?, zer darabilek esku artean?, euria ari duk, bihar elurra egingo duk, gaur goizean euria egin duk, hemen hotz handia egin ohi duk, hemen elurra sarri egin ohi zian, horrek abesten zekiat, hartzera ausartu duk, pasatzen utzi zidatek, bazkaltzen eman zidatek, horrek ikasten jarraitzen dik, hori ezagutzen dik, etxera lagundu dik, begiratu dik, deitu zioat, itxoin dik, txakurra hartu dik, bultzatu egin dik, jarraitu naitek, hori herriaz oroitzen duk, ez nauk izenaz gogoratzen, horretaz ohartu nauk, zuri zer axola!, niri berdin zaidak, horrek ez dik inporta, zer deritzok horri, ongi zeritzoat,etxera igo nauk, berandu irten nauk, txakurra kanpoan zegok, zutik nagok, gaur goizean Etxalekun egon nauk, eserita egon nauk, hori sinisten zaila duk, hori egiten erraza duk, bihar etortzea nahiago diat, horrek nahiago dik gelditzea, ogia zaukaat, giltza poltsikoan zaukaat, nik hori eduki diat, hik ogia gordeta eduki duk.
I-071 A01 Nik hitz horiek badakizkit, guk badakizkigu hitz horiek, nik ogia daukat, guk ogia daukagu, beraiek ogia daukate, uso bat dakart, usoak dakartzat, guk usoak dakartzagu, lan horiek egin ditzaket, nik ezagutzen zaituztet.
I-071 A04 gramatika: hiketa Ni mendira nindoaan, gu mendira gindoazaan, hori etxerantz zihoaan, hauek etxerantz zihoazaan, ni gaixorik nengoan, gu gaixorik geundean, atea itxita zegoan, ateak itxita zeudean, horiek kalean zeudean, ni hemendik nenbilean, gu hemendik genbiltzaan, txakurra kanpoan zebilean, txakurrak kanpoan zebiltzan. Joaten banatzaiek ..., joaten banaiek ..., nik hori banekian, guk bagenekian hori, honek zerbait zekian, hauek zerbait zekitean, nik dirua neukaan, guk dirua geneukaan, berak janaria zeukaan, haiek janaria zeukatean, nik ogia neramaan, guk ogia generamaan, hemen nagok.
I-071 B01 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, hori kanpokoa da, gu etorri gara, gu hemengoak gara, gurasoak joan dira, nongoa zara?, nongoa haiz?, amak afaria egin dit, horiek haragia eman didate, zuk egia esan duzu, zuk egia esan didazu, aitari ogia eman diot, niri ogia gustatzen zait, guri etxea erre zaigu, horiei ardia hil zaie, horrek ezagutzen nau, horiek ikusi naute, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, haurrak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, ni ongi nago, eserita gaude, horiek lo daude, nola zaudete?, zuri janaria eman dizut, giltzak erori zaizkit, hemendik ibil naiteke, gu mendira joan gaitezke, nik euskaraz badakit, horiek zerbait dakite, giltza poltsikoan daukat, amak ogia dauka, guk etxean daukagu ogia gordeta, ni hemen pozik biziko nintzateke, gauza batzuk ekarri ditut, guk marrubiak jan ditugu, hemendik nabil, txakurra kanpoan dabil, haurrei ogia eman diet, beste egunean janaria ekarri nuen, horrek saski bat ekarri zuen.
I-071 B05 gramatika: deklinabidea - gramatika: izenordain pertsonalak Laguna etorri zait, zuek, etxera joan gaitezke, hori etxekoa da, etxeraino joan dira, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen zaituztet, amak udareak eraman ditu, hori zuena da, zurekin egon naiz, hori zuretzat da, zuregana etorri naiz.
I-071 B06 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, nongoak zarete zuek?, nongoa zara?, nongoa haiz?, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, zuk egia esan didazu, hik egia esan dik, aitari ogia eman diot, ogia eman diogu, aitak horri ez dio deus esan, hauek anaiari janaria eman diote, zuek idiari belarra eman diozue, hik idiari belarra eman diok, horrek gazta ekarri digu, horiek ekarri digute, ogia gustatzen zait, gustatzen zaigu, horiei ardia hil zaie, haurrei esnea eman diet, guk haurrei esnea eman diegu, horrek sagarrak eman dizkigu, giltza eman dit, giltzak eman dizkit, horiek udareak eman dizkidate, nik zu ezagutzen zaitut, nik hi ezagutzen haut, zuei dirua eman dizuet, ongi nago, ongi gaude, hiri sagarrak eman dizkiat, hiri giltzak eman dizkiat, giltzak eman dizkizut, piperrak ekarri ditut, guk piperrak ekarri ditugu, horrek udareak eraman ditu, horiek udareak eraman dituzte, haurrek ardiak ekarri dituzte, zuek baratxuriak erosi dituzue, zuk baratxuriak erosi dituzu, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, zuei alabak etorri zaizkizue, nik ardoa erosi nuen, guk ardoa erosi genuen, horrek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuek ardoa edan zenuten, zuk ardoa edan zenuen, amari lan bat egin nion, bizilagunei ogia saldu nien, haurrei esnea eman nien, zuei janaria eman nizuen, zuri janaria eman nizun, hiri janaria eman nian, hiri janaria eman ninan, arrebak egia esan zidan, aitari afaria eman zion, horrek janaria ekarri zigun, guk amari egia esan genion, emakume horiei ura eman genien, ni hemen pozik biziko nintzateke, gu hemen pozik biziko ginateke, hori gurekin egingo litzateke, haurrak mendian galduko lirateke, haurra galduko litzateke, zuek etorriko zinatekete, zu etorriko zinateke, zu etorriko zinateke, hi etorriko hintzateke, nik arraina erosiko nuke, guk arraina erosiko genuke, horrek ardoa edango luke, zuek etxea salduko zenukete, zuek aitarekin hitz egingo zenukete, zuek janaria ekarriko zenukete, zuk janaria ekarriko zenuke, nik horri dirua emango nioke, guk horri dirua emango genioke, horiek anaiari zerbait salduko liokete, zuek apaizari egia esango zeniokete, nik apaizari esango nioke, atzo berandu etorri nintzen, haurra goiz iritsi zen, kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek etorri zineten etxe honetara, zu etorri zinen etxe honetara, aitona etorri zitzaidan, aitona etorri zitzaigun, horri etxea erre zitzaion, horiei etxea erre zitzaien, zuei dena ahaztu zitzaizuen, zuri alaba etorri zitzaizun, hiri alaba etorri zitzaian, giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, zezena ekarri ziguten, zuek amonari atea konpondu zenioten, zuk amonari atea konpondu zenion, hik amonari atea konpondu hion, nik euskara badakit, guk badakigu, beraiek zerbait dakite, giltza gordeta daukat, giltza gordeta daukagu, zer dute horiek gordeta?, hemen daramat janaria, hemen daramagu janaria, zer daramate?, zer daramazue?, zer daramak?, hemen dakart ogia, zer dakar?, zer dakarte?, hemen dakargu gauza bat, zer dakarzue?, zer dakarzu?
I-076a A01 Nik zuei giltzak eman nizkizuen, euskaraz dakit, guk gutxi dakigu, horiek badakite zerbait, giltza poltsikoan daukat, honek ogia dauka, ura daukagu, nik hitz horiek badakizkit, haur horiek zenbakiak dakizkite, giltzak erori zitzaizkidan, honi joan den egunean lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, giltzak gordeta dauzkat, honek usoak dauzka etxean, ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, haur horiek mendian galdu egingo lirateke, hi hemen pozik egongo hintzateke, zuek isilduko zinatekete, hemendik ibil naiteke, hau eser daiteke, etxera joan gaitezke, horiek etor daitezke, hi hemen egon haiteke, zuek sar zaitezkete, nik arraina erosiko nuke, horrek ardoa edango luke, janaria ekarriko genuke, horiek autoa salduko lukete, hik hitz egingo huke aitarekin, erosiko huke etxe bat, erosiko zenuke etxe bat, astoa ekarriko zenukete, lan hori egin dezaket, haur horrek ogia eros dezake, janaria ekar dezakegu, horri ogia emango nioke, zuek apaizari egia esango zeniokete, hemen daramat ogia, horrek darama zakurra, guk dirua daramagu, horiek zerbait daramate, zer daramazu hor?, zer daramak hor?, hemen dakart bazkaria, zer dakarrak?, zer dakarzu?, horiek afaria dakarte, nik ogia dakart, hemen daramatzat giltzak, horrek ardiak daramatza, guk udareak daramatzagu, horiek ahuntzak daramatzate, nik ogiak dakartzat, horrek gerizak dakartza, horiek untxiak dakartzate.
I-076a A03 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, gu etorri gara, gurasoak joan dira, zu Iruñekoa zara, hi Iruñekoa haiz, zuek kanpokoak zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuk egia esan didazu, hik egia esan didak/didan, zuek ura eman didazue, aitari ura eman diegu, aitak amari ez dio deus esan, zuk horri zerbait esan diozu, horiek nire anaiari bazkaria eman diote, zuek idiari belarra eman diozue, alabak gazta ekarri digu, horiek gezurra esan digute, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei ardia hil zaie, zuri alaba etorri zaizu, hiri alaba etorri zaik/zain, bazkaria erre zaizue, aitak ikusi nau, haurrei esnea eman diet, nik horiei ura eman diet, alabak sagarrak ekarri dizkit, horiek eman dizkidate udareak, zuk giltzak ekarri dizkidazu, hik ekarri dizkidak/dizkidan, erosi dut etxe bat, semeak dena jan du, guk idia saldu dugu, horiek haragia ebaki dute, zuk arraina erosi duzu, ogia ekarri duzue, hark ikusi gaitu, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut, nik zuek eduki zaituztet, ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, haurrak lo daude, zu gaixorik zaude, hi gaixorik hago, zuek zutik zaudete, etxera noa, ama kalera doa, mendira goaz, haurrak sukaldera doaz, nora zoaz?, nora hoa?, zuek herrira zoazte, sagarrak eman dizkizut, giltzak eman dizkizut, hiri eman dizkiat/dizkinat, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltza, horiek hor dabiltza, non zabiltza?, non habil?, zuek gaizki zabiltzate, piperrak ekarri ditut, horrek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditugu, horiek ilarrak ekarri dituzte, umerriak hil dituzue, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, horiei zuhaitzak erre zaizkie, zuri alabak etorri zaizkizu, hiri etorri zaizkik/zaizkin, atzo ardoa erosi nuen, honek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuk hartu zenuen dirua, hik hartu huen, zuek ardoa edan zenuten, amari lan bat egin nion, horiei dirua eman nien, nik ardoa eskatu nizun, hiri eskatu nian/ninan, ahizpak ogia eman zidan, horrek egia esan zigun, guk amari giltza eman genion, atzo berandu etorri nintzen, haurra goiz heldu zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zu oinez etorri zinen, hi etorri hintzen, zuek hemen egon zineten, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, guri dirua galdu zitzaigun, horiei behia hil zitzaien, zuri anaia etorri zitzaizun, hiri zitzaian/zitzainan.
I-079a A01 gramatika: aditzak, trinkoak Horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, guri zezena ekarri ziguten, zuk horri atea konpondu zenion, hik horri atea konpondu hion, amonari dirua eman zenioten, atzo sagarrak ekarri nituen, atzo sagarrak ekarri nitian, neskak aranak erosi zituen, horiek tipulak bota zituzten, zuk ahuntzak ekarri zenituen, hik ahuntzak ekarri hituen, zuek sagarrak ekarri zenituzten, horri arkumeak eman nizkion, berorrek eman zizkion arkumeak, nik horiei giltzak eman nizkien, zuri madariak ekarri nizkizun, nik hiri madariak ekarri nizkian/nizkinan, nik badakit euskara, guk gutxi dakigu, horiek zerbait dakite, zuk ez dakizu deus, hik ez dakik deus, nik giltza poltsikoan zaukaat, nik giltza poltsikoan daukat, honek ogia ezkutatuta dauka, guk ura daukagu, horiek janaria daukate, nik hitz batzuk dakizkit, guk gauza batzuk dakizkigu, giltzak erori zitzaizkidan, honi lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, hiri hitz batzuk ahaztu zitzaizkian, hemen dauzkak giltzak gordeta, hemen dauzkat giltzak gordeta, hemen ni pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek mendian galduko lirateke, zu hemen pozik egongo zinateke, hi hemen pozik egongo hintzateke, zuek isilduko zinateke, hemendik ibil naiteke, hori eser daiteke, mendira joan gaitezke, horiek etor daitezke, zu nirekin egon zaitezke, hi nirekin egon haiteke, zuek elizan sar zaitezkete, nik arraina erosiko nikek, nik arraina erosiko nuke, horrek ardoa edango luke, guk janaria ekarriko genuke, zuk aitarekin hitz egingo zenuke, hik aitarekin hitz egingo huke, zuek astoa ekarriko zenukete, nik lan hori egin dezaket, honek ogia eros dezake, janaria ekar dezakegu, anaiari janaria egin diezaioket, hemen daramat ogia, horrek txakurra darama, guk dirua daramagu, horiek aita daramate, zer daramazu hor?, zer daramak hor?, hemen dakart janaria, aitak euritakoa dakar, zer dakarte horiek?, giltzak daramatzat, horrek ardiak daramatza, madariak daramatzagu, hitz batzuk dakizkit, ogiak dakartzat, horrek gereziak dakartza, usoak dakartzagu.
I-079b B01 Horri janaria egin diezaioket, honi amak dirua eman diezaioke, guk aitari hitz egin diezaiokegu, hauek haurrari egin diezaiokete janaria, zuk apaizari esan diezaiokezu egia, hik esan diezaiokek/diezaioken, zuek horri eska diezaiokezue ura, hemen daramat ogia, horrek dirua darama, guk txakurra daramagu, horiek aita eramaten dute, zer daramazu hor?, zer daramak/daraman?, nik arraina erosiko nuke, horrek ardoa edango luke, guk janaria ekarriko genuke, horiek autoa salduko lukete, zuek astoa ekarriko zenukete, hemen dakart janaria, aitak euritakoa dakar, guk gauza bat dakargu, horiek afaria dakarte, zer dakarzu hor?, zer dakarrak/dakarran hor?, nik horri dirua emango nioke, amak afaria egingo lioke, guk aitari ogia eramango genioke, horiek haurrari zerbait emango liokete, zuk lagunari giltza emango zenioke, hik lagunari emango hioke, hemen daramatzat giltzak, horrek ardiak daramatza, guk udareak daramatzagu, horiek ahuntzak daramatzate, etxera noa, nora zoaz?, nora hoa?, hemen dakartzat ogiak, horrek gerizak dakartza, guk usoak dakartzagu, horiek untxiak dakartzate.
I-080 A11 gramatika: aditzak, ahalera (30.48") Horri bazkaria egin diezaioket, amak honi eman diezaioke dirua, guk hitz egin diezaiokegu aitari, hauek umeari egin diezaiokete bazkaria.
I-080 A02 gramatika: aditzak, ahalera Horiek hor egon daitezke, zu hor egon zaitezke, ni hemen egon naiteke, ni hemen egon naitekek/naiteken, gu hemen egon gaitezke.
I-080 B01 gramatika: hiketa Giltzak ekarri zenituen, hik giltzak ekarri hituen, etxe bat erosi dut, etxe bat erosi diat/dinat, semeak dena jan du, idia saldu dugu, horiek haragia moztu dute, zuk arraina erosi duzu, zuek ogia ekarri duzue, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haitut, goizean ikusi zaituztet, atea itxita dago, eserita gaude, umeak lo daude, zu gaixorik zaude, zuek zutik zaudete, dirua eman dizut, dirua eman diat/dinat, etxera noa, ama kalera doa, mendira goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoaz?, nora hoa?, zuek herrira zoazte, sagarrak ekarri dizkizut, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, ongi gabiltza, horiek hor dabiltza, non zabiltza?, non habil?, zuek gaizki zabiltzate, piperrak ekarri ditut, honek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditugu, ilarrak ekarri dituzte, baratxuriak erosi dituzue, giltzak erori zaizkit, honi intxaurrak gustatzen zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, horiei zuhaitzak erre zaizkie, zuri alabak etorri zaizkizu, hiri alabak etorri zaizkik/zaizkin, zuei aranak gustatzen zaizkizue, atzo ardoa erosi nuen, honek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, txerria hil zuten, zuk hartu zenuen dirua, hik hartu huen dirua, zuek edan zenuten ardoa, amari lan bat egin nion, nik zuri dirua eskatu nizun, nik hiri dirua eskatu nian/ninan, nik zuei bazkaria ekarri nizuen, ahizpak ogia eman zidan, aitak amari ez zion ezer esan, horrek egia esan zigun, honek umeei esnea eman zien, guk amari giltza eman genion, atzo etorri nintzen berandu, haurra goiz heldu zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zu oinez etorri zinen, hi etorri hintzen, zuek hemen egon zineten, aitona etorri zitzaidan, horri erre zitzaion etxea, guri dirua galdu zitzaigun, horiei behia hil zitzaien, zuri etorri zitzaizun anaia, hiri anaia etorri zitzaian/zitzainan.
I-080 B03 Horiek eman zidaten giltza, amari eman zioten dirua, guri zezena ekarri ziguten, zuk horri atea konpondu zenion, hik hari atea konpondu hion, zuek amonari eman zenioten dirua, atzo sagarrak ekarri nitian/nitinan, atzo sagarrak ekarri nituen, honek aranak erosi zituen, guk oiloak ekarri genituen, horiek tipulak bota zituzten, zuk ahuntzak ekarri zenituen, hik ekarri hinduen, zuek usoak hil zenituzten, horri axuriak eman nizkion.
I-095a A01 Tratamendu desberdinetan zein forma erabiltzen duten esaldi hauek esateko: ona naiz, haiek ogi puska bat eman didate, zuek ogi puska bat eman didazue, nire semeak autoan eraman nau, zuri gauza bat esatea ahaztu zait.
I-095a A03 Nola esango lituzketen esaldiok tratamendu guztietan: berak etxe polita zuen, berak zuen, berak bost eper ikusi zituen, lukainkarik jaten ez duzula ikusi dugu.
I-078b A1 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zu kanpokoa zara, hi kanpokoa haiz, zuek etorri zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, zuk giltza eman didazu, hik giltza eman didak, aitari ogia eman diot, aitari ogia eman zioat, honek amari ez dio deus esan, guk apaizari egia esan diogu, hauek anaiari bazkaria eman diote, guk idiari belarra bota diogu, zuek idiari belarra bota diozue, zuk horri ez diozu deus esan, horrek gazta ekarri digu, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, alaba etorri zaizu, janaria erre zaizue, ardia hil zaie, horiek ezagutzen naute, horrek ezagutzen nau, zuek etxean eduki nauzue, zuk etxean eduki nauzu, zuk ezagutzen nauzu, alabak sagarrak ekarri dizkit, horiek udareak ekarri dizkidate, zuek axuriak eman dizkidazue, zuk giltzak eman dizkidazu, hik giltzak eman dizkik, etxea bat erosi diat, etxe bat erosi dut, horrek dena jan dik, horrek dena jan du, idia saldu diagu, idia saldu dugu, horiek haragia ebaki ditek, horiek haragi ebaki dute, zer ekarri duzu?, zer ekarri duk?, zuek ogia ekarri duzue, horrek ezagutzen gaitik, horrek ezagutzen gaitu, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut, zuek ezagutzen zaituztet, ongi nago, atez itxita dago, eserita gaude, umeak lo daude, zu gaixorik zaude, hi gaixorik hago.
I-078c B1 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zu kanpokoa zara, hi kanpokoa haiz, zuek etorri zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, hik niri giltza eman didak, zuk niri giltza eman didazu, nik aitari gauza bat eman diot, honek ez dio deus eman, guk apaizari egia esan diogu, hauek esan diote, zuk horri ogia eman diozu, zuek eman diozue, alabak gazta ekarri digu, horiek gezurra esan digute, ogia gustatzen zait, ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, ardia hil zaie, alaba etorri zaizu, janaria erre zaizue, aitak ikusi nau, horiek ezagutzen naute, zuek etxean eduki nauzue, zuk ezgutzen nauzu, umeei esnea eman diet, guk eman diegu, etxe bat erosi dut, horrek dena jan du, alabak sagarrak eman dizkit,gaur etorri gara, etxea erosi dugu, horiek haragia ebaki dute, zuk arraina erosi duzu, hik arraina erosi duk, ogirik ekarri duzue?, hark ikusi gaitu, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut, zuek ezagutzen zituztet, zuek ikusi zituztet, ongi nago.
I-078b B2 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, zuek etxera etorriko zinatekete, hi etxera etorriko hintzateke, nik arraina erosiko nuke, guk arraina erosiko genuke, horiek etxea salduko liketek, horiek etxea salduko lukete, zuek aitarekin hitz egingo zenukete, zuk aitarekin hitz egingo zenuke, hik hitz egingo huke, nik horri afaria emango nioke, guk horri egia esango genioke, guk horri egia esango geniokek, zuek aitari janaria eramango zeniokete, zuk eramanago zenioke, hik eramango hioke.
I-078b B4 Atzo berandu etorri nintzen, kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek hemen egon zineten, hi hemen egon hintzen, zu hemen egon zinen, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, dirua galdu zitzaigun, behia hil zitzaien, zuri anaia etorri zitzaizun, dena ahaztu zitzaizun, zuri giltza galdu zitzaizun, hiri giltza galdu zitzaian/zitzainan, zuei etxea erre zitzaizuen, zuei aitona etorri zitzaizuen, zuei hau gustatzen zitzaizuen, horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, amak etxetik bota ninduen, horiek ezagutu ninduten, zuek amonari dirua eman zenioten, zuk dirua eman zenion, zuk atea konpondu zenion, hik atea konpondu hion, nik bazekiat euskara, nik badakit euskara, guk euskara bazekiagu, guk euskara badakigu, horiek badakite zerbait, giltza gordeta daukat, berak giltza gordeta dauka, horiek zerbait daukate gordeta, zer daukazue gorderik?, zer daukagu gorderik?, hemen daramat bazkaria, zer darama horrek?, guk ogia daramagu, horiek aita daramate, zer daramazue hor?, zer daramak/daraman hor?, zer daramazu hor?, hemen dakart bazkaria, zer dakar horrek?, guk ogia dakargu, horiek afaria dakarte, zer dakarzue hor?, zer dakarzu hor?, zer dakarrak/dakarran hor?, atzo sagarrak erosi nitian, atzo sagarrak erosi nituen, horrek aranak ekarri zituen, atzo oilaskoak erosi genitian, atzo oilaskoak erosi genituen, horiek gauza batzuk bota zituzten, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, hik usoak hil hituen, horri axuriak eman nizkion, zuri giltzak eman nizkizun,hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, zuei ogiak eman nizkizuen, giltzak erori zitzaizkidan, zuei giltzak erori zitzaizkizuen, zuri erori zitzaizkizun, hiri erori zitzaizkian/zitzaizkinan, horri lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkiguan, guri aitonak etorri zitzaizkigun, nik hitz horiek bazakizkiat, nik hitz horiek badakizkit, guk hitz horiek badakizkigu, hemen dauzkat giltzak, guk dauzkagu giltzak, ardiak daramatzat, horrek gauza batzuk zaramatzak, horrek gauza batzuk daramatza, guk udareak daramatzagu, hemen zakartzaat, hemen dakartzat ogiak, horrek gerizak dakartza, guk usoak dakartzagu, horrek dakartza usoak, haiek dakartzate usoak.
I-078a A1 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, hi Iruñekoa haiz, zu Iruñekoa zara, etorri zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, zuk egia esan didazu, zuk ogia ekarri didazu, hik ogia ekarri didak/n, aitari ogia eman diot, aitak horri ez dio deus esan, guk horri giltza eman diogu, zuek idiari belarra bota diozue, zuk idiari belarra bota diozu, zuk horri ez diozu deus esan, hik horri ez diok deus esan, alabak gazta ekarri digu, horiek dirua eman digute, ogia gustatzen zait, lagun bat etorri zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei ardia hil zaie, alaba etorri zaizue, alaba etorri zait, aitak ikusi nau, horiek ezagutzen naute, umeei esnea eman diet, guk esnea eman diegu, emakume horiei egia esan diegu, alabak sagarrak ekarri dizkit, zuek giltzak eman dizkidazue, etxe bat erosi dut, honek jan du, idia saldu dugu, horiek haragia ebaki dute, zer ekarri duzue?, zer ekarri duzu?, ezagutzen zaitut, ezagutzen diat/dinat, ikusi zaituztet, ezagutzen zaitut, ezagutzen haut, ikusi zaituztet.
I-066a A9 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zu kanpokoa zara, hi kanpokoa haiz, zuek etorri zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, zuk egia esan didazu, hik egia esan dik, aitari ogia eman diot, honek ez dio ezer esan, guk apaizari egia esan diogu, hauek apaizari egia esan diote, zuek idiari belarra eman diozue, zuk idiari belarra eman diozu, alabak gazta ekarri digu, horiek gazta ekarri digute, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei ardia hil zaie, zuei alaba etorri zaizue, zuri alaba etorri zaizu, horrek ezagutzen nau, umeei esnea eman diet, guk esnea eman diegu, etxe bat erosi dut, horrek dena jan du, idia saldu dugu, horiek haragia ebaki dute, zer ekarri duzue?, zer ekarri duzu?, zer ekarri duk?, nik ezagutzen haut, nik ezagutzen zaitut, ikusi zaituztet, dirua eman dizuet, zu ikusi zaitut, hi ikusi haut, horrek ikusi gaitu, ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, haurrak lo daude, zuek zutik zaudete, zu zutik zaude, hi zutik hago, etxera noa, ama kalera doa, gu kanpora goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, nora hoa?, nik zuri sagarrak eman dizkizut, giltzak eman dizkizut, giltzak eman dizkiat/dizkinat, ni hemen nabil, zakurra kanpoan dabil, ongi gabiltza, non zabiltzate?, non habil?, piperrak ekarri ditut, horrek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditugu, horiek ilarrak ekarri dituzte, ekarri duzue axuririk?, giltzak erori zaizkit, horri lehengusuak etorri zaizkio, guri lehengusuak etorri zaizkigu, gustatzen zaizkizue aranak?, zuri gustatzen zaizkizu aranak?, atzo ardoa erosi nuen, horrek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuek ardoa edan zenuten, zuk ardoa edan zenuen, hik ardoa edan huen, amari lan bat egin nion, horiei lan bat egin genien, zuri egia esan nizun, hiri egia esan nian/ninan, ahizpak ogia eman zidan, ogia eman zigun.
I-066a A5 Alokutiboa: ongi nagok, atea itxita zagok, eserita gaudek, umeak lo zeudek, etxera noak, ama kalera zoak, gu kanpora goazak, horiek zoazak. Bagoaz (bagoazke?).
I-066a A3 Ni hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, gu etxera joan gaitezke, horiek etor daitezke, zuek hemen egon zaitezkete, zu hemen egon zaitezke, hi hemen egon haiteke, nik lan hori egin dezaket, guk ogia eros dezakegu, horiek etxea eros dezakete, horrek etxea eros dezake, hik etxea eros dezakek, zuk etxea eros dezakezu, horri bazkaria egin diezaioket, amak umeari janaria eman diezaioke, guk apaizari egia esan diezaiokegu.
I-066a A12 gramatika: aditzak, iragana Atzo berandu etorri nintzen, haurra goiz iritsi zen, kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek hemen egon zineten, zu hemen egon zinen, hi hemen egon hintzen, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, dirua galdu zitzaigun, lagun bat etorri zitzaigun.
I-058 B8 Lan hori egin dezaket, egin dezakegu, horiek eros dezakete, egin dezakegu, horiek etxea eros dezakete, hori egin dezakezue?, hori egin dezakezu?, nik horri janaria egin diezaioket, guk egia esan diezaiokegu, amak umeari esnea eman diezaioke.
I-058 B7 Hemen ibil naiteke, hori ibil daiteke, etxera joan gaitezke, hori joan daiteke, zu joan zaitezke, hi joan haiteke, zuek joan zaitezkete etxera, horiek joan daitezke, ni joan naiteke, ni pozik egon naiteke, zuek pozik egon zaitezkete, gu pozik egon gaitezke, horiek pozik egon daitezke. Etor daitezke, etor daiteke, etor zaitezkete, zu etor zaitezke, hi etor haiteke. Ibil naiteke, ibil zaitezke, ibil haiteke, ibil zaitezkete, ibil gaitezke. Behia eraman dezaket.
I-058 B6 Nik hitz horiek dakizkit, guk dakizkigu, haiek dakizkite, giltzak gordeta dauzkat, etxean gauza batzuk dauzkat, guk dauzkagu, haiek dauzkate, giltzak daramatzat, horrek daramatza, guk daramatzagu, haiek daramatzate, gerizak dakartzat, guk dakartzagu, hauek dakartzate.
I-058 B4 Nik euskara badakit, guk badakigu, horiek badakite, badakizu ordua?, hik ez dakik deus, zuk ez dakizu deus, zuek ez dakizue ezer, giltza poltsikoan daukat, giltza gordeta daukat, denbora daukat, denbora daukate, denbora daukagu, badaukazu denborarik?, badaukak denborarik?, hemen daramat ogia, berak ogia darama, guk daramagu, horiek daramate, zer daramazue hor?, hemen dakart gauza bat, horrek dakar, guk dakargu, haiek dakarte, zer dakarzu hor?, zer dakarzue hor?, zer dekarrak hor?
I-058 B2 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori biziko litzateke, gu mendira joango ginateke, zuek mendira joango zinatekete, zu joango zinateke, hi hintzateke, horiek galduko lirateke, nik arraina erosiko nuke, berak arraina erosiko luke, guk erosiko genuke, zuek bazkaria ekarriko zenukete, zuk ekarriko zenuke, hik ekarriko huke, horri dirua emango nioke, guk emango genioke, zuek emango zeniokete, zuk emango zenioke, hik emango hioke, nik emango nioke, berak emango lioke, beraiek liokete.
I-058 B11 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, nongoak zarete?, nongoa zara?, nongoa haiz?, amak afaria prestatu dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue.
I-058 B1 Giltza eman dizut, giltza eman dizuet, hemen gabiltza, hemen nabil, hori hemen dabil, non zabiltzate?, non zabiltza?, non habil?, piperrak ekarri ditut, horrek piperrak ekarri ditu, guk piperrak ekarri ditugu, horiek marrubiak jan dituzte, guk jan ditugu, zuek jan dituzue, zuk jan dituzu, hik jan dituk, giltzak erori zaizkit, giltzak erori zaizkizu, zuri giltzak erori zaizkizu, hiri erori zaizkik, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, horiei gustatzen zaizkio, guri gustatzen zaizkigu, ardoa erosi nuen, ardoa erosi genuen, horrek saski bat ekarri zuen, beraiek ekarri zuten, zuek etxea erosi zenuten, zuk etxea erosi zenuen, hik erosi huen, horri ogia eman nion, horiei ogia eman nien, zuei janaria ekarri nizuen, zuri janaria ekarri nizun, hiri janaria ekarri nian, ahizpak ogia eman zidan, ogia eman zigun, honek umeei egia esan zien, guk amari giltza eman genion, horiei giltza eman genien.
I-058 A9 Guk egia esan diogu, zuek dirua eman diozue, zuk dirua eman diozu, alabak gazta ekarri digu, horiek gazta ekarri digute, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei erre zaie, alaba etorri zaizue, niri alaba etorri zait, horrek ezagutzen nau, horiek ezagutzen naute, zuek ikusi nauzue, zuk ikusi nauzu, hik ikusi nauk/naun, umeei esnea eman diet, guk eman diegu, hauek anaiari ogia saldu diote, alabak giltzak ekarri dizkit, horiek giltzak ekarri dizkidate, horrek giltzak ekarri dizkit, zuek axuriak ekarri dizkidazue, zuk axuriak ekarri dizkidazu, etxe bat erosi dut, horrek jan du, ogia ekarri dugu.
I-058 A4 Alokutiboa: ongi nagok, atea itxita zegok, eserita gaudek, haurrak lo zeudek, etxera noak, ama zoak, gu mendira goazak, horiek mendira zoazak.
I-058 A5 Joan gaitezke, joan naiteke. Pozik zaude, pozik gaude. Horiek joan daitezke, zuek joan zaitezkete.
I-058 A6 Nik daramat, guk daramagu, horiek daramate, horiek gauza batzuk daramatzate, nik daramatzat. Nik gauza batzuk dakartzat, guk gauza batzuk dakartzagu, beraiek gauza batzuk dakartzate.
I-058 A7 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zuek kanpokoak zarete, zu kanpokoa zara, hi kanpokoa haiz, amak afaria prestatu dit, horiek dirua eman didate, zuk egia esan didazu, hik egia esan didak, aitari ogia eman diot.
I-058 A2 Hemendik ibil naiteke, bera ibil daiteke, bera ibil haiteke, hori eser daiteke, mendira joan gaitezke, zuek joan zaitezkete, nik lan hori egin dezaket, guk lan hori egin dezakegu, horiek etxea eros dezakete, zuek hori konpon dezakezue, zuk konpon dezakezu, nik horri dirua eman diezaioket, guk dirua eman diezaiokegu, hauek anaiari esnea eman diezaiokete, zuek apaizari egia esan diezaiokezue, nik egia esan diezaioket.
I-058 A10 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, nongoa zara, noiz etorri zara?, noiz etorri haiz?, nongoak zarete?, horrek afaria eman dit, zuek afaria eman didazue, zuk afaria eman didazu, hik afaria eman didak, horiek egia esan didate, zuk egia esan didazu, umeek esnea eman didate, aitari ogia eman diot, aitari ogia eman diogu, haiek eman diote, zuek eman diozue, zuk eman diozu, hik eman diok, ogia gustatzen zait, zuri ogia gustatzen zaizu, guri gustatzen zaigu, horrek ezagutzen nau, horiek ezagutzen naute, zuk ezagutzen nauzu, hik ezagutzen nauk, umeei esnea eman diet, eman diegu, alabak sagarrak ekarri dizkit, horiek sagarrak ekarri dizkidate, zuk sagarra ekarri didazu, zuk sagarrak ekarri dizkidazu, etxea erosi dut, guk erosi dugu, horiek erosi dute, hark ezagutzen gaitu, horiek ezagutzen gaituzte, ezagutzen zaitut, ezagutzen haut, nik ezagutzen zaituztet, nik ikusi zaituztet, ongi nago, ongi gaude, ongi daude, non daude?, non hago?, non zaude?, hiri dirua eman diat/dinat, zuei dirua eman dizuet, etxera noa, hori etxera doa, zu etxera zoaz, hi etxera hoa, nora doaz horiek?, giltzak eman dizkiat/dizkinat.
I-058 A1 Zuei anaia etorri zitzaizuen, zuri anaia etorri zitzaizkizun, hiri anaia etorri zitzaian/zitzainan, horiek giltza eman zidaten, guri eman zizkiguten giltzak, zuk horri atea konpondu zenion, hik atea konpondu hion, nik euskara badakit, hori badakit, guk gutxi dakigu, horiek zerbait dakite, giltza poltsikoan daukat, giltza poltsikoan daukazue, zuk giltza poltsikoan duzu, hik giltza poltsikoan duk, guk ogia gordeta daukagu, hemen daramat janaria, zer darama horrek?, zer daramate?, hemen dakart janaria, zer dakar horrek, atzo sagarrak erosi nituen, atzo sagarrak erosi genituen, horiek gauza batzuk ekarri zituzten, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, hil usoak hil hituen, horri axuria eman nion, zuri giltzak eman nizkizun, hiri giltzak eman nizkian, honi giltzak eman nizkion, giltzak erori zitzaizkidan, lagunak etorri zitzaizkidan, honi lehengusuak etorri zitzaizkion, guri etorri zaizkigu, guri lagunak etorri zitzaizkigun, lagunak etorri zitzaizkizuen, zuri etorri zitzaizkizun, hiri etorri zitzaizkian, nik badakizkit hitz horiek, badakizkigu hitz horiek, hemen dauzkat giltzak, hemen dauzkagu giltzak, horrek ahuntzak daramatza.
I-039 A05 gramatika: sintaxia Apaizak meza eman du, apaizek meza eman dute, hau semeari eman diot, sagarrak eman dizkiet semeei, gaztetan bestetara joatea gustatzen zitzaidan, orain astoa kargatuko dugu, alaba ikustera noa, ogia ekartzera noa, zuek dirua eskuan duzue, jo behar dizut, ilobek aunitz maite naute, aitak semeari esan zion, aitak semeei esan zien, guk hau egin ahal dugu, guk txakur bat bagenuen.
I-039 B01 Ni bihar Mezkiritzera joango naiz, nora zoaz?, zuek nora zoazte?, ni ezin naiz hemen egon?, nik eskuan ekartzen dut, nik ederki ikusten dut, nik ardiak ederki ezagutzen ditut, guk ardoa Iruñean erosten dugu, zuek ongi ikusten duzue?, zuek bazenuten ogia?, bai bai bagenuen, esnea oso ona da osasunarentzako.
I-068d A03 gramatika: aditzak, ahalera - gramatika: aditzak, iragana Zu oinez etorri zinen, hi oinez etorri hintzen, zuek hemen egon zineten, nik arraina erosiko nuke, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, guri dirua galdu zitzaigun, zuri anaia etorri zitzaizun, hiri anaia etorri zitzaian/zitzainan, horiek giltza eman zidaten, hemen ibil naiteke, nik badakit euskara, guk badakigu zerbait, hemen daramat janaria, zer darama horrek?, lan hori egin dezaket.
I-068d A01 gramatika: aditzak, iragana Nik etxea erosi nuen, horrek saski bat ekarri zuen, guk ardoa erosi genuen, guk lana egin genuen, zuek lana egin zenuten, zuk lana egin zenuen, hik lana egin huen, amari lana egin nion, horiei esnea eman nien, zuei egia esan nizuen, zuri egia esan nizun, hiri egia esan nian/ninan, arrebak ogia eman zidan, guri ogia eman zigun, horrek egia esan zigun, guk horri giltza eman genion, horiei egia esan genien.
I-036 A08 gramatika: fonetika - gramatika: deklinabidea Gauzak etxera daramatzat, zuk daramatzazu gauzak, gauzak etxera dakartzat, nik hau egin dezaket, zuk hau egin dezakezu, gozokiak gustatzen zaizkit, nik uste dut euria egin behar duela, behi bat erostera joan nintzen, nik beti egia esango dut, ni mendira joango naiz, zuei ardoa gustatzen zaizue, hau amarentzat da, nire ahizparekin noa, haserretu, bihar arte, Pedro oraindik ez da etorri, nik Jainkoarengan sinisten dut, gizon handi bat, emakume handi bat, ahatea, aharia, josi, haria, nortzuk etorri dira?, hori zertarako da?, zertarako egiten duzu hori?, zergatik etorri zara hain berandu?, zergatik gastatu duzu hainbeste diru?, zergatik etorri zara autoz?
I-062 B05 gramatika: aditzak, trinkoak Nik badakizkit hitz horiek, honek zenbakiak badakizki, honek frantsesa eta ingelesa daki, guk gauza batzuk dakizkigu, horiek izen batzuk dakizkite, zuek dakizkizue, zuk dakizkizu, nik giltzak daramatzat, horrek ardiak daramatza, guk udareak daramatzagu, zuek daramatzazue, zuk daramatzazu, horiek ahuntzak daramatzate, nik usoak dakartzat, horrek gerizak dakartza, guk intxaurrak dakartzagu, horiek untxiak dakartzate, ni etxetik nator, ama elizatik dator.
I-062 B03 Niri giltzak erori zitzaizkidan, horri lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, zuei aitonak etorri zitzaizkizuen, zuri aitonak etorri zitzaizkizun, horiei zuhaitzak erre zitzaizkien.
I-062 B02 gramatika: aditzak, trinkoak Nik badakit euskara, nire anaiak badaki frantsesa, zuk badakizu frantsesa, zuek frantsesa badakizue, horiek badakite zerbait, guk gutxi dakigu, giltza gordeta daukat, horrek ogia du, guk ogia dugu, zuek ura duzue, giltza sakelean daukat, horiek dirua dute, guk eskutitzak armairuan dauzkagu, zuek eskutitzak armairuan dauzkazue, zuk eskutitzak armairuan dauzkazu, hik eskutitzak armairuan dauzkak, nik txakurra daramat, horrek behia darama, guk ogia daramagu, hauek ogia daramate, zuek ogia daramazue, zuk ogia daramazu, hik ogia daraman/daramak, zer daramate horiek, hemen dakart janaria, aitak euritakoa dakar, guk ogia dakargu, zuek ogia dakarzue, zuk ogia dakarzu, hik ogia dakarrak.
I-062 B01 gramatika: aditzak, iragana Arrebak ogia eman zidan, aitak horri ardoa eman zion, horrek egia esan zigun, horrek umeei esnea eman zien, guk amari giltza eman genion, guk ura eman genien, guk zuei ura eman genizuen, aurreko udan zaku bat ekarri genizuen, atzo berandu etorri nintzen, haurra garaiz iritsi zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, gu joan ginen, zuek joan zineten, zu joan zinen, hi joan hintzen, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, guri dirua galdu zitzaigun, zuei dirua galdu zitzaizuen, horiei behia hil zitzaien, zuri behia hil zitzaizun, hiri behia hil zitzaian/zitzainan, horiek giltza eman zidaten, amari dirua eman zioten, guri zezena etorri zitzaigun, zuei zezena ekarri zizueten, zuri zezena ekarri zizuten, anaiei esnea ekarri zieten, aitak jaietan ikusi gintuen, mutil horrek ezagutu gintuen, horiek etxean eduki gintuzten, amak bota ninduen, horiek ezagutu ninduten, atzo sagarrak ekarri nituen, neskak aranak erosi zituen, aitak autoa erosi zuen, guk arrautzak ekarri genituen, zuek oilaskoak ekarri zenizkiguten, horiek ahuntzak ekarri zituzten, zuek liburuak erosi zenituzten, hik liburuak erosi hintuen, zuk liburuak erosi zenituen, nik horri bildotsak eman nizkion, nik bizilagunei baratxuriak eman nizkien, nik zuei baratxuriak eman nizkizuen, nik zuri baratxuriak eman nizkizun.
I-062 A05 Nik piperrak ekarri ditut, horrek udareak ekarri ditu, guk marrubiak jan ditugu, zuek marrubiak jan dituzue, horiek ardiak eraman dituzte, zuk ardiak eraman dituzu, hik ardiak eraman ditun/dituk, giltzek erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, guri lagunak etorri zaizkigu, zuei lagunak etorri zaizkizue, zuri lagunak etorri zaizkizu, hiri lagunak etorri zaizkik/zaizkin.
I-062 A06 gramatika: aditzak, iragana Atzo ardoa erosi nuen, horrek saski bat ekarri zuen, guk etxea saldu genuen, zuek etxea saldu zenuten, zuk etxea saldu zenuen, hik etxea saldu huen, horiek txerria hil zuten, horrek txerria hil zuen, amari lan bat egin nion, horiei dirua eman nien, zuk horiei dirua eman zenien, zuek horiei dirua eman zenieten, arrebak ogia eman zidan, anaiak lan bat egin zidan udan, aitak horri ardoa eman zion, horrek egia esan zigun, horrek umeei esnea eman zien, nire ahizpak egia esan zizuen, ahizpak egia esan zizun, ahizpak egia esan zinan.
I-062 A04 gramatika: aditzak, trinkoak Ni ongi nago, atea itxita dago, gu eserita gaude, zuek eserita zaudete, haurrak lo daude, zu lo zaude, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, haurrak sukaldera doaz, horiek bazkaltzera doaz, zuek mendira zoazte, zu mendira zoaz.
I-062 A01 Aitak horri ez dio ezer esan, aitak horri giltza ekarri dio, guk apaizari egia esan diogu, zuek apaizari egia esan diozue, horiek anaiari bazkaria eman diote, horiek lagunari liburua erosi diote, lagunek nire amari ogia eman diote, alabak gazta ekarri digu, horiek gezurra esan digute, zuek egia esan diozue, niri ogia gustatzen zait, hiri ardoa gustatzen zaik, zuri ardoa gustatzen zaizu, apaizari ardoa gustatzen zaio, guri etxea erre zaigu, hauei ardia hil zaie, zuei ama joan zaizue, aitak ikusi nau, amak ikusi nau, horiek ezagutzen naute, horiek gaur goizean ikusi naute, zuk ez nauzu ezagutzen, nik umeei esnea eman diet, aitak horiei esnea saldu die, guk horiei ura eskatu diegu, hauek umeei janaria egin diete, zuek behia saldu diezue, alabak sagarrak ekarri dizkigu, horiek udareak ekarri dizkidate, zuk sagarrak ekarri dizkidazu, nik zuri sagarrak ekarri dizkizut, aitak autoa ekarri dit, nik etxe bat erosi dut, semeak dena jan du, guk idia saldu dugu, zuk idia saldu duzu, zuek idia saldu duzue, horiek haragia ebaki dute, hark ikusi gaitu, zuek ikusi gaituzue, haiek ikusi gaituzte.
I-061a A06 gramatika: aditzak, trinkoak - gramatika: aditzak, iragana Nik hitz horiek bazekizkiat, giltzak patrikan gordeta zauzkaat, gauza batzuk zaramatzaat, guk gauza batzuk zaramatzaagu, gerizak zekartzaat, gerizak zekartzaagu, horri gauza batzuk eman zizkioat, anaiak gerizak ekarri zizkiguk, horrek ogiak eman zizkidaan, guk ogiak eman genizkioan, ni gaixorik nengoan, gu gaixorik geundean, atea itxita zegoan, ateak itxita zeudean, ni etxera aldera nindoaan, gu etxera aldera gindoazaan, hori mendira zihoaan, horiek mendira zihoazaan, ni hemen nenbilean, gu genbiltzaan, hori farbikan zebilean, horiek fabrikan zebiltzaan, nik banekian hori, guk bagenekian hori, aitak asko zekian, gurasoak asko zekitean, nik ogia neukaan, guk geneukaan ogia, horiek zerbait zitean, horiek zerbait zeukatean, nik hitz batzuk banekizkian, guk hitz batzuk begenekizkian, ardiak estrabilean neuzkaan, guk ardiak estrabilan geneuzkaan.
I-069b A05 gramatika: aditzak, ahalera Ahalerazko formen inguruan: ez dute forma trinkorik erabiltzen, perifrastikoak baizik. Forma batzuk -ke-tu (ahalerazko morfema)egiten dituzte: egiketu. Bihar egiten ahal dut, hori egiten ahalko nuke.
I-069b A01 gramatika: aditzak, trinkoak Giltzak gordeta ditut, horrek gauza batzuk gordeta ditu, hemen dakartzat ogiak, horiek ahuntzak dakartzate, guk dakartzagu, hemen daramatzat giltzak, daramatzate.
I-060a A11 Gauza batzuk ekarri ditut, horrek gauza batzuk ekarri ditu, marrubiak jan ditugu, horiek jan dituzte, zuek axuria ekarri duzue, giltzak erori zaizkit, giltzak erori zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, hauei lagunak etorri zaizkie, aranak gustatzen zaizkiue?, aranak gustatzen zaizkizu?
I-060a A13 gramatika: aditzak, iragana Nik ardoa erosi nuen, honek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, zuk dirua hartu zenuen, hik dirua hartu huen, zuek ardoa edan zenuten, amari lan bat egin nion, horiei dirua eman nien, zuri ogia saldu nizun, hiri ogia saldu nian, zuei ogia saldu nizuen, guk amari gauza bat eman genion.
I-060a A09 Nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut, ikusi zaituztet, ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, umeak lo daude, zu gaixorik zaude, hi gaixorik hago, zuek hemen zaudete, zuri giltzak eman dizkizut, hiri giltzak eman dizkiat, zuei piperrak eman dizkizuet.
I-060a A10 gramatika: aditzak, trinkoak Etxera noa, ama kalera doa, gu kanpora goaz, nora zoazte?, nora hoa?, nora zoaz?, hemen nabil, hau hemen dabil, ongi gabiltza, non zabiltzate?, non zabiltza?, non habil?
I-060a A11 Gauza batzuk ekarri ditut, horrek gauza batzuk ekarri ditu, marrubiak jan ditugu, horiek jan dituzte, zuek axuria ekarri duzue, giltzak erori zaizkit, giltzak erori zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, hauei lagunak etorri zaizkie, aranak gustatzen zaizkiue?, aranak gustatzen zaizkizu?
I-060a A05 gramatika: aditzak, trinkoak Nik badakizkit hitz horiek, horiek badakizkite gauza batzuk, hemen dauzkat giltzak, horrek dauzka giltzak, horiek dauzkate, guk dauzkagu, ardiak daramatzagu, horiek daramatzate ardiak, nik daramatzat ardiak, ogiak dakartzat, haiek dakartzate.
I-060a A07 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zu Iruñekoa zara, hi Iruñekoa haiz, zuek etorri zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuk egia esan didazu, aitari ogia eman diot, guk apaizari egia esan diogu, hauek anaiari janaria eman diote, zuk horri ez diozu ezer esan, zeuk idiari belarra eman diozue, alabak gazta ekarri digu, horiek ekarri digute gazta, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei ardia hil zaie, zuri alaba etorri zaizu, zuei etorri zaizue, horiek ezagutzen naute, ume horiei esnea eman diet, guk eman diegu esnea, alabak giltzak ekarri dizkit, horiek giltzak ekarri dizkigute, etse bat erosi dut, horrek dena jan du, hori saldu dugu, haurrek haragia ekarri dute, zer ekarri duzue?
I-060a A04 gramatika: hiketa Zuketa/hiketa: Ongi nago/nagok, atea itxita dago/zegok, hemen gaude/gaudek, umeak lo daude/zeudek, etxera noa/noak, ama kalera doa/zoak, kalera goaz/goazak, haurrak mendira doaz/zoazak.
I-060a A02 gramatika: aditzak, trinkoak Nik giltza gordeta daukat, horrek ogia dauka, ura daukagu, giltza poltsikoan daukagu, hemen daramat ogia, zer darama horrek?, guk janaria daramagu, hemen dakart ogia, zer dakarte horiek?, guk ardoa dakargu, zer dakarzue hor?
I-016b B04 Nik eramaten dut, guk eramaten dugu, hura erostera joan zen, ogia gustatzen zitzaidan, gu Etxalekukoak gara, zu Ultzamakoa zara, horiek Ultzamakoak dira, horiek gazteak ziren, joango lirateke jaietara, gu etxera joan gaitezke, ni joan naiteke etxera, bera etxera joan daiteke, horiek etxera joan daitezke, joan zaitezte kalera.
I-016b A06 Zuei ardoa gustatzen zaizue, guri ardoa gustatzen zaigu, haiei gustatzen zaie, egin dezakegu hori.
I-016b B01 Nire bilobek maite naute, oso ongi ezagutzen naute, nik Pedro ikusi dut, gauza asko eman dizkidate, zaldi asko erosi ditugu.
I-012 A06 gramatika: aditzak, trinkoak Ni banoa, zu bazoaz, bera badoa, gu bagoaz, zuek zoazte, horiek badoaz. Ni nago, hi hago, gu gaude, zu zaude, zuek zaudete, haiek daude.
I-073a A11 gramatika: aditzak, iragana Atzo berandu etorri nintzen, haurra goiz iritsi zen, kanpoan bizi ginen, zuek hona etorri zineten, zu hona etorri zinen, hi hona etorri hintzen, horiek joan ziren, aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, zuei etxea erre zitzaizuen, zuri etxea erre zitzaizun, hiri etxea erre zitzaian/zitzainan, guri aitona etorri zitzaigun, horiek giltza eman zidaten, zuek amonari dirua eman zenioten, zuk dirua eman zenion, hik dirua eman hion.
I-073a A09 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zu kanpokoa zara, hi kanpokoa haiz, zuek etorri zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, hik egia esan didak, zuk egia esan didazu, aitari ogia eman diot, guk ogia eman diogu, zuek apaizari egia esan diozue, zuk egia esan diozu, horrek gazta ekarri digu, horiek gazta ekarri digute, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, alaba etorri zaigu, zuri alaba etorri zaizu, horiei ardia hil zaie, horiek ezagutzen naute, umeei esnea eman diet, guk horiei zerbait esan diegu, horrek giltzak eman dizkit, horiek giltzak eman dizkidate, zuek axuriak erosi dizkidazue, ogia ekarri dut, horrek dena jan du, idia saldu dugu, horiek haragia ebaki dute, zuk arraina erosi duzu, nik zu ezagutzen zaitut, nik hi ezagutzen haut, nik zuek ikusi zaituztet, ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, umeak lo daude, horiek hor daude, zuek zutik zaudete, zu zutik zaude, hi zutik hago, etxera noa, ama kalera doa, nora goaz?, umeak sukaldera doaz, nora zoazte?, zu nora zoaz?, hi nora hoa?, zuri sagarrak eman dizkizut, hiri sagarrak eman dizkiat/ dizkinat, zuei piperrak eman dizkizuet, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, non zabiltzate?, piperrak ekarri ditut, horrek udareak eraman ditu, gauza batzuk ekarri ditut, marrubiak jan ditugu, horiek ilarrak ekarri dituzte, giltzak erori zaizkigu, giltzak erori zaizkit, horiei zuhaitzak erre zaizkie, aranak gustatzen zaizkizue?, guk ardoa erosi genuen, nik ardoa erosi nuen, horrek saski bat ekarri zuen, horiek saski bat ekarri zuten, zuek ardoa edan zenuten, zuk ardoa edan zenuen, hik ardoa edan huen, nik horri lan bat egin nion, nik horiei lan bat egin nien, zuei janaria eman nizuen, zuri janaria eman nizun, nik hiri janaria eman nian/ninan, ahizpak ogia eman zidan, guk amari giltza eman genion.
I-073a A05 gramatika: aditzak, trinkoak - gramatika: aditzak, ahalera Bagoazke, bazoazke, bahoake, bazoazkete, badoazke, badoake, ni banoake. Bagaudeke pozik.
I-073a A02 gramatika: aditzak, ahalera Hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, etxera joan gaitezke, horiek etor daitezke, zuek sar zaitezkete, zu sar zaitezke, hi sar haiteke, hori egin dezaket, janaria ekar dezakegu, horiek etxea eros dezakete, zuek atea konpon dezakezue, horri bazkaria egin diezaioket, guk apaizari esan diezaiokegu egia, zuek amari eman diezaiokezue dirua, guk amari eman diezaiokegu dirua.
I-073a A01 gramatika: aditzak, trinkoak Giltzak dauzkat, horrek gauza batzuk dauzka, guk gauza batzuk dauzkagu, ardiak daramatzat, horrek ogiak daramatza, guk ogiak daramatzagu, gerizak dakartzat, horiek usoak dakartzate, guk usoak dakartzagu.
I-024 A03 gramatika: sintaxia Borda, ukuilua, nire anaiak bost behi saldu ditu, hiru liburu ekarri dituzu, utz ezazu hori egin gabe, ogia erostera noa, artoa ereitera joan dira, pilota partidu bat ikustera goaz, zutaz asko oritzen naiz, zure txorietaz oroitu naiz, ez dut ogirik erosi, ez da etxera etorriko, hiru ziza mota besterik ez dut jaten, atera besterik ez dut egin, zure laguna etorri da?, ezagutzen dut?, badaki josten, ez daki bizikletan ibiltzen, seme bat Ameriketan dut, nire semeek nire argazkiak dituzte, belarra mozten ari da, pilotan jolasten ari da, gutun bat idazten ari da, hitz egiten ari da, nire semeak bizilagunari lagundu dio, etxeraino lagundu du, afaldu duzu?, nire txakurrak artaldeari jarraitzen dio, ez diote kalean jarraitu, ez dut maisuak esaten duena jarraitzen, bizilagunek deitu didate, Pedro telefonoz deitu dut, Pedro ikusi dut, asko hitz egin dugu, berandu irten da etxetik, gerrak oraindik irauten du, urak irakin du.
I-069c A02 gramatika: aditzak, trinkoak Ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, haurrak lo daude, ni gaixorik nago, hi gaixorik hago, zu gaixorik zaude, zuek zutik zaudete, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, nora hoa?, hiri sagarrak eman dizkiat, zuri sagarrak eman dizkizut, piperrak ekarri dizkizuet, hemendik nabil, zakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltza, non zabiltza?, non habil?, non zabiltzate?, piperrak ekarri ditut, horrek udareak daramatza, marrubiak jan ditugu, horiek ilarrak ekarri dituzte, horiek jan dute, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio.
I-069c A01 Zu bakarrik zaude, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zu Iruñekoa zara, hi Iruñekoa haiz, zuek kanpokoak zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuk giltza eman didazu, nik aitari ogia eman diot, horrek aitari ez dio ezer eman, guk apaizari egia esan diogu, horiek egia esan diote, guk idiari belarra eman diogu, horiek eman diote, nik ogia eman diot, zuk ogia eman diozu, alabak gazta ekarri dit, alabak gazta ekarri digu, horiek gezurra esan digute, dirua eman digute, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei behia hil zaie, niri alaba etorri zait, zuri alaba etorri zaizu, hiri alaba etorri zaik, zuei janaria erre zaizue, horrek ezagutzen nau, horiek etxean eduki naute, haurrei esnea eman diet, nik horiei dirua eman diet, horrek afaria eman die, alabak giltzak ekarri dizkit, horiek giltzak ekarri dizkidate, zuk axuriak eman dizkidazu, guk ekarri dizkiogu axuriak, etxe bat erosi dut, horrek dena jan du, idia saldu dugu, horiek haragia ebaki dute, nik arraina erosi dut, horrek erosi du, zer erosi duzu?, guk ogia ekarri dugu, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut, zuek ikusi zaituztet.
I-077b B14 gramatika: aditzak, ahalera Bagoazke, bagaudezke, horiek badoazke, bera badoake, ni banoake, hi bahoake, zu bazoazke, zuek bazoazkete, gu bagaudeke, horiek badaudeke, ni banagoke.
I-077b B06 gramatika: aditzak, iragana Atzo berandu etorri nintzen, hori goiz heldu zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zu oinez etorri zinen, hi etorri hintzen, zuek hemen egon zineten, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, guri dirua galdu zitzaigun, horiei behia hil zitzaien, zuri anaia etorri zitzaizun, hiri anaia etorri zitzaian/zitzainan, zuei dena ahaztu zitzaizuen, horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, zezena ekarri ziguten, aitak jaietan ikusi gintuen, horiek ezagutu gintuzten, zuk horri atea konpondu zenion, hik konpondu hion, amonari dirua eman zenioten.
I-077b B07 gramatika: aditzak, trinkoak Nik badakit euskara, guk gutxi dakigu, guk hori badaligu, horiek zerbait dakite, zuek ez dakizue ezer, hemen daukat giltza gordeta, amak ogia dauka, guk ura daukagu, horiek janaria daukate, zer daukazue hor?, zer daukak?, zer daukazu?, hemen daramat janaria, horrek ogia darama, guk txakurra daramagu, zer daramate horiek?, zer daramazue hor?, zer daramak hor?, zer daramazu hor?, hemen dakart janaria, horrek ogia dakar, guk ardoa dakargu, zer dakarte horiek?, zer dakarzue hor?, zer dakarzu hor?
I-077b B10 gramatika: aditzak, ahalera Ni hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, etxera joan gaitezke, beraiek etxera joan daitezke, sar zaitezkete, zu sar zaitezke, hi sar haiteke, nik hori egin dezaket, horrek ogia eros dezake, janaria ekar dezakegu, horiek etxea eros dezakete, zuk hori konpon dezakezu, hik hori konpon dezakek, argia itzal dezakezue, horri janaria egin diezaioket, horri dirua eman diezaioket, horrek eman diezaioke, aitari hitz egin diezaiokegu, hauek anaiari dirua eska diezaiokete, zuek eska diezaiokezue.
I-077b B09 gramatika: aditzak, trinkoak Nik hitz horiek badakizkit, gauza horiek badakizkit, horrek badakizki zenbakiak, nik badakizkit zenbakiak, guk gauza horiek badakizkigu, haiek badakizkite, hemen dauzkat giltzak, horrek usoak dauzka, ahuntzak dauzkagu, horiek behorrak dituzte, horiek behorrak gordeta dauzkate, hemen daramatzat giltzak, horrek ardiak daramatza, guk daramatzagu, horiek gauza batzuk daramatzate, hemen dakartzat ogiak, horrek gereziak dakartza.
I-077b B08 gramatika: aditzak, iragana Atzo sagarrak ekarri nituen, horrek aranak ekarri zituen, guk oilaskoak ekarri genituen, horiek tipulak bota zituzten, zuek ahuntzak ekarri zenituzten, zuk ahuntzak ekarri zenituen, hik ekarri hituen, horri bildotsak saldu nizkion, horiei bildotsak saldu nizkien, zuri giltzak eman nizkizun, hiri eman nizkian, horri giltzak eman nizkion, zuei eman nizkizuen, aurreko egunean erori zitzaizkidan, honi lehengusuak etorri zitzaizkion, guri etorri zitzaizkigun, horiei zuhaitzak erre zitzaizkien, zuri hitz batzuk ahaztu zitzaizkizun, hiri ahaztu zitzaizkian, horri ahaztu zitzaizkion, zuei oiloak hil zitzaizkizuen.
I-077b B02 gramatika: aditzak, iragana Atzo ardoa erosi nuen, horrek saski bat ekarri zuen, guk etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuek ardoa edan zenuten, amari lan bat egin nion, zuri ura eskatu nizun, hiri ura eskatu nian/ninan, zuei janaria ekarri nizuen.
I-077b B04 gramatika: aditzak, iragana Arrebak ogia eman zidan, amari egia esan zion, hark ogia eman zigun, haurrei esnea eman zien, guk hari giltza eman genion, guk haiei giltza eman genien, guk haiei egia esan genien.
I-077b A01 Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, hi Iruñekoa haiz, zuek kanpokoak zarete, amak afaria egin dit, dirua eman didate, dirua eman didate, zuek eman didazue, zuk egia esan didazu, hik egia esan dik/din, aitari ogia eman diot, horrek aitari ez dio deus esan, apaizari egia esan diogu, hauek ogia eman diote, zuek eman diozue, alabak gazta ekarri digu, horrek egia esan digu, horiek egia esan digute, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu.
I-077b B01 Horiei ardia hil zaie, zuei ardia hil zaizue, zuri semea etorri zaizu, hiri etorri zaik semea, hark ezagutzen nau, haiek ezagutzen naute, zuek ikusi nauzue, zuek ezagutzen nauzue, zuk kotxez ekarri nauzu, zuk ezagutzen nauzu?, hik ezagutzen nauk?, haur horiei esnea eman diet, guk emakumeei ura eskatu diegu, horrek humeei ez die ezer eman, alabak sagarrak ekarri dizkit, haiek sagarrak ekarri dizkidate, haiek giltzak eman dizkidate, zuek giltzak eman dizkidazue, zuk gauza batzuk eman dizkidazu, hik eman dizkik, gauza bat erosi dut, semeak dena jan du, idia saldu dugu, horiek haragia ebaki dute, zuek janaria ekarri duzue, hark ezagutzen gaitu, etxean eduki gaitu, nik ezagutzen zaituztet, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut, ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, umeak lo daude, zu gaixorik zaude, hi gaixorik hago, zuek zutik zaudete, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora hoa?, nora zoaz?, zuri sagarrak eman dizkizut, zuri giltzak eman dizkizut, hiri giltzak eman dizkiat/dizkinat, piperrak ekarri dizkizuet, hor nabil, gu ongi gabiltza, non zabiltza?, non habil?, non zabiltzate zuek? Piperrak ekarri ditut, honek marrubiak eraman ditu, udareak jan ditugu, horiek ilarrak ekarri dituzte, zuek ekarri dituzue, giltzak erori zaizkit, honi lehengusuak etorri zaizkio, guri intxaurrak gustatzen zaizkigu, horiei zuhatizak erre zaizkie, zuei zuhaitzak erre zaizkizue, zuri erre zaizkizu, hiri erre zaizkik.
I-066b A07 gramatika: aditzak, trinkoak Nik badakit euskara, guk gutxi dakigu, hoirek zerbait dakite, zuek ez dakizue batere, zuk zerbait dakizu, giltza poltsikoan daukat, guk giltza poltsikoan daukagu, zer dauka horrek?, horrek gauza bat gordeta dauka, horiek gauza bat gordeta daukate, hemen daramat ogia, zer daram horrek?, guk bazkaria daramagu, horiek aita daramate, zer daramazue hor?, zer daramazu?, hemen dakart janaria, zer dakar horrek?, horrek euritakoa dakar, guk euritakoa dakargu, zer dakarzu hor?, hik zer dakarrak hor?, atzo sagarrak ekarri nituen, horrek aranak erosi zituen.
I-066b A06 gramatika: aditzak, iragana Atzo berandu etorri nintzen, umea goiz heldu zen, kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek hemen egon zineten, hi hemen egon hintzen, zu hemen egon zinen, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, dirua galdu zitzaigun, horiei behia hil zitzaien, zuri anaia etorri zitzaizun, hiri anaia etorri zitzaian/zitzainan, zuei dena ahaztu zitzaizuen, horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, aitak etxetik bidali nintuen, zuek amonari dirua eman zenioten, nik dirua eman nion, zuk horri atea konpondu zenion, hik horri atea konpondu hion.
I-066b A04 gramatika: aditzak, ahalera Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek galduko lirateke, zuek hemen ongi biziko zinatekete, hi ongi biziko hintzateke, zu ongi biziko zinateke, nik arraina erosiko nuke, guk erosiko genuke, horiek etxea salduko lukete, guk salduko genuke, nik horri dirua emango nioke, guk aitari egia esango genioke, hauek umeari zerbait emango liokete, zuek horri egia esango zeniokete, hik egia esango hioke, zuk esango zenioke.
I-066b A03 gramatika: aditzak, iragana Zuei alabak etorri zaizkizue, hiri alabak etorri zaizkik, zuri alabak etorri zaizkizu, atzo ardoa erosi nuen, horrek saski bat ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuek dirua hartu zenuten, hik dirua hartu huen, zuk hartu zenuen, amari gauza bat eman nion, horiei dirua eman nien, zuri janaria ekarri nizun, hiri janaria ekarri nian/ninan, zuei janaria ekarri nizuen, zuei dirua eman nizuen, ahizpak ogia eman zidan, aitari dirua eman zion, honek umeei esnea eman zien, guri esnea eman zigun, guk amari giltza eman genion, horiei esnea saldu genien.
I-066b A02 Hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, ongi gabiltza, horiek hor dabiltza, non zabiltzate?, non habil?, non zabiltza?, piperrak ekarri ditut, honek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditugu, horiek gauza batzuk ekarri dituzte, zuek baratxuriak erosi dituzue, zuk gauza batzuk ekarri dituzu,hik gauza batzuk ekarri dituk, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio.
I-066b A01 Umeak lo daude, zuek zutik zaudete, hi zutik hago, zu zutik zaude, hiri dirua eman diat, zuei dirua eman dizuet, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora hoa?, nora zoaz?, hiri sagarrak eman dizkiat/dizkinat, zuri sagarrak eman dizkizut, zuei sagarrak eman dizkizuet.
I-068a A11 gramatika: aditzak, ahalera Bagoazke, bagoazkek, bazoazke kontent, bagaudeke.
I-068a A08 gramatika: aditzak, trinkoak Nik badakizkit hitz horiek, guk badakizkigu hitz horiek, giltzak gordeta dauzkat, hauek giltzak gordeta dauzkate, ardiak daramatzat, honek ardiak daramatza, guk ardiak daramatzagu, hauek ardiak daramatzate, hemen ekartzen ditut gauza hauek.
I-068a A09 gramatika: aditzak, ahalera Hemendik ibil naiteke, hau ibil daiteke, hori eser daiteke, gu eser gaitezke, zuek etxera joan zaitezkete, lan hori egin dezaket, horiek etxea eros dezakete, zuek hori jan dezakezue, zuk hori jan dezakezu, hik hori jan dezakek, horri janaria eman diezaioket, horiei janaria eman diezaiekegu, hauek anaiari zerbait eska diezaiokete, zuek apaizari egia esan diezaiokezue.
I-068a A07 gramatika: aditzak, iragana Atzo gauza batzuk ekarri nituen, berak gauza batzuk ekarri zituen, guk sagarrak erosi genituen, horiek sagarrak erosi zituzten, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, hik usoak hil hituen, horri axuriak eman nizkion, horiei axuriak eman nizkien, zuri giltzak eman nizkizun, hiri giltzak eman nizkian, lagunak etorri zitzaizkidan, honi lagunak etorri zitzaizkion, horri ardiak hil zitzaizkion, horiei ardiak hil zitzaizkien, guri aitonak etorri zitzaizkigun.
I-068a A06 gramatika: aditzak, trinkoak Nik euskaraz badakit, gutxi dakigu, horiek zerbait badakite, zuek ez dakizue deus, giltza poltsikoan daukat, horiek giltza poltsikoan daukate, hemen daramat janaria, horrek txakurra darama, guk ogia daramagu, haiek ogia daramate, zer daramazue hor, hemen ekartzen dut janaria, zer ekartzen du horrek?,
I-068a A05 gramatika: aditzak, iragana Atzo berandu etorri nintzen, hori garaiz heldu zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zu hemen egon zinen, hi hemen egon hintzen, niri aitona etorri zitzaidan, honi etxea erre zitzaion, dirua galdu zitzaigun, hauei dirua galdu zitzaien, zuri anaia etorri zitzaizun, hiri anaia etorri zitzaian, dena ahaztu zitzaizuen, horiek giltza eman zidaten, egia esan ziguten, zuk horri atea konpondu zenion, hik horri atea konpondu hion.
I-068a A03 gramatika: aditzak, trinkoak - gramatika: aditzak, iragana Zuei piperrak eman dizkizuet, hemen nabil, ongi gabiltza, non zabiltzate?, non zabiltza?, piperrak ekarri ditut, honek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditugu, horiek ilarrak ekarri dituzte, txekorrak hil dituzue, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, guri intxaurrak gustatzen zaizkigu, hauei lagunak etorri zaizkie, nik ardoa erosi nuen, guk ardoa erosi genuen, horrek saski bat ekarri zuen, horiek saski bat ekarri zuten, zuk dirua hartu zenuen, zuek ardoa edan zenuten, ahizpari ogia eman nion, horiei ogia eman nien, zuri egia esan nizun, ahizpak egia esan zidan, ahizpak egia esan zigun, guk horri giltza eman genion.
I-036 B05 gramatika: fonetika Ardoa gustatzen zitzaion, zuri ardoa gustatzen zitzaizun?, honi ardoa gustatzen zitzaion. Ebatsi, ortzia, altxatu. Zein nahi duzu hau ala bestea?, ahal banu egingo nuke, gazteagoa banintz dantzatuko nuke, Jaungoikoak nahi dezala, har bat, hau ur pila!, lehendabizikoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, zoko bat, esku bat, buru bat, begi bat, buru batzuk, begi batzuk, eguzkia, ilargia, garbitu, lixua egin.
I-056 A03 gramatika: deklinabidea - gramatika: nominalizazioa - gramatika: ahalera Hau semearentzat da, denbora gutxi dut, denbora aunitz dut, euri tantaren bat erori da, oihanetik nator, antzina, gibelera, etxe hauetan bero handia egiten du, etxe hauetara noa, gizon hauek onak dira, gizon hauek egurra egin dute, zuek ardo aunitz edan duzue, bihar euria eginen duela uste dut, auto berri bat erosi behar dugula uste dut, apaizak meza oso goiz eman duela uste dut, heldua naizenean kezkarik gabe biziko naiz, oihanera joaten naizenean oso ongi pasatzen dut, nire anaia ikustera noa ospitalera, apaizari egia esango diot, hau oso ongi egingo dut, ardoa botilatik edanen dut, guk hau egin dezakegu, asko jan dezakezu janari asko dago eta, utz iezaiozu nahi duena egiten, ez iezaiozu hori egiten utzi, nahi zuena jaten utzi diot, eman iezaiozu behiari edatez, nahi nuen guztia jaten eman didate.
I-068a A01 Ni hemengo naiz, apaiza aparte bizi da, etorri gara, gurasoak joan dira, zu kanpokoa zara, hi kanpokoa haiz, zuek kanpokoak zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuek egia esan didazue, aitari ogia eman diot, zuek ogia eman diozue, guk eman diogu ogia, guk horri egia esan diogu, alabak gazta ekarri digu, horiek gazta ekarri digute, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, aitak ikusi nau, umeei esnea eman diet, zuek umeei esnea eman diezue, guk esnea eman diegu, horrek sagarrak eman dizkit, horiek sagarrak eman dizkidate, zuek giltzak eman dizkidazue, etxe bat erosi dut, idia saldu dugu, zer ekarri duzue?, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut.
I-046 A09 gramatika: deklinabidea Behiak ekartzera noa, astoa kargatzera noa, semearen bila joan ziren, ogia jatea gustatzen zait, ez iezadazu tentazioan erortzen utzi, uste dut esnea ona dela osasunerako, emakumeak gizonak ikusi zituen, gizonak emakumeak ikusi zituen, nik semeari hau eman diot, semeei eman diet.
I-046 B01 Ni goseak nago, badut dirua eskuetan, Mezkiritzen sortu nintzen, non dago Pedro?, zuek txakur bat duzue, horrek ikusi nau, bizkarrean ekarri gaituzte, hik hori egin huen, hago geldi, hi oso gaiztoa haiz, nik oso ongi ikusten dut, guk txakur bat bagenuen, zuek bazenuten txakur bat.
I-041 A09 gramatika: sintaxia - gramatika: izenordainak Txakur hau hura baino handiagoa da, hauek gu baino handiagoak dira, ilobek asko maite naute, horrek urrutitik ikusi nau, anaiak ekarriko gaitu autoan, zaplasteko bat joko dizut, sorbaldan ekarri gaituzte, zuek txakur bat duzue, txerria, txoria, mendia, oihana, gauzak ongi egiten dituzte, zuk diru asko gastatzen duzu, badirudi euri asko egingo duela, nik oso ongi ikusten dut, zuk oso ongi ikusten duzu, berak oso ongi ikusten du, guk oso ongi ikusten dugu, zuek oso ongi ikusten duzue, haiek oso ongi ikusten dute, ikusiko dugu elkar, nik oso ongi ikusten dut neure burua ispiluan, beraiek ardo asko edaten dute, nik neuk egingo dut hori, zuk zeuk egingo duzu hori, berak egingo du hori, guk geuk egingo dugu hori, zeuek egingo duzue hori, beraiek egingo dute hori.
I-041 A10 gramatika: sintaxia Lan asko egiten zuten baina pozik bizi ziren herrian. Beheitik, ganbara, sabaia, zolua, zuloa. Amak berak egingo dituela lanak esan digu, ni etxean geldituko naiz, fruta merkatuko da, bihar garia bilduko dugu, etxera lagunduko zaitut, gauza izugarria gertatu zitzaion. (43.35") Niri loreak gustatzen zitzaizkidan, zuri gustatzen zitzaizkizun, horri gustatzen zitzaizkion, guri gustatzen zitzaizkigun, zuei gustatzen zitzaizkizuen, haiei gustatzen zitzaizkien.
I-041 A11 Guk egin dezakegu hori, zuek lore asko zenituzten.
I-040 B06 Mendian egotea gustatzen zitzaidan, guri ardoa gustatzen zitzaigun, guk hori egin dezakegu, lurra landu dezakezue, nik banian, hark bazian, niri gustatzen zitzaidaan, semea astoa kargatzera joan da, bere bila joan ziren, ogia jatea gustatzen zait, ez zaidazu tentazioan erortzen utz.
IC-003b A05 euskara - gramatika: tratamenduak - gramatika: aditzak, iragana Iraganaldiko aditz laguntzailearen -n-a ahoskatzen dute. Luzaiden hasten da aldatzen. Frantzia aldeko euskara politagoa da, zuketan aritzen baitira. Zuketa zaharragoei eta hiketa gazteagoei egiten zitzaien. Orain gazteak euskara ikastera joaten dira, baina etxean gaztelaniaz aritzen dira.
IC-015b A07 Ni banoa, banator, bahoa, bagoaz, banator, bazatoz.
I-073b A01 gramatika: aditzak, trinkoak Guk gutxi dakigu, badakizue hori?, giltza dut, giltza gordeta daukat, zuek giltza gordeta daukazue, guk giltza gordeta daukagu, janaria daramat, zer daramazue hor?, hemen dakart ogia, zer dakarte horiek?, zer dakarzue?.
I-073b A02 gramatika: aditzak, iragana Atzo gauza batzuk ekarri nituen, horrek gauza batzuk ekarri zituen, guk sagarrak erosi genituen, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, horri axuriak eman nizkion, zuei giltzak eman nizkizuen, zuri giltzak eman nizkizun, hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, lehengusuak etorri zitzaizkidan, horri lehengusuak etorri zitzaizkion, horri lehengusuak etorri zitzaizkian/zitzaizkinan, zuhaitzak erre zitzaizkigun.
I-073b A03 gramatika: aditzak, trinkoak Nik hitz horiek badakizkit, guk badakizkigu hitz horiek, ogiak ditut, horrek ogiak ditu, guk gauza batzuk gordeta dauzkagu, horiek gauza batzuk gordeta dauzkate, zuek gauza batzuk gordeta dauzkazue, ardiak daramatzat, ardiak dakartzat.
A04 gramatika: aditzak, ahalera Gu hemen ibil gaitezke, ni etxera joan naiteke, hori joan daiteke, zuek geldi zaitezkete, lan hori egin dezaket, guk egin dezakegu lan hori, zuek hitz egin dezakezue aitarekin, zuk hitz egin dezakezu aitarekin, nik horri egia esan diezaioket, amak afaria egin diezaioke, hauek anaiari bazkaria eman diezaiokete, guk eman diezaiokegu bazkaria.
I-073b A07 gramatika: aditzak, ahalera trinkoa Bagoazke, zu bazoazke etxera, hori badoake etxera, horiek badoazke etxera, hemen bagaudezke.
I-073b A08 gramatika: aditzak, trinkoak - gramatika: aditzak, iragana Hiketa eta zuketa tratamenduak. Ikusi zaituztet, ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, zuek zutik zaudete, zu zutik zaude, hi zutik hago, etxera noa, etxera goaz, ama kalera doa, haurrak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, nora hoa?, sagarrak eman dizkizut, sagarrak eman dizkiat, zuei piperrak eman dizkizuet, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltza, non zabiltzate, non zabiltza?, non habil?, piperrak ekarri ditut, marrubiak jan ditugu, horiek marrubiak jan dituzte, zuek baratxuriak ekarri dituzue, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, guri intxaurrak gustatzen zaizkigu, lagunak etorri zaizkigu, zuei alabak etorri zaizkizue, zuri semea etorri zaizu, aranak gustatzen zaizkizue?, niri aranak gustatzen zaizkit, zuri lagunak etorri zaizkizu, nik ardoa erosi nuen, horrek ardoa erosi zuen, horiek txerria hil zuten, zuek etxea erosi zenuten, zuk etxea erosi zenuen, hik etxea erosi huen, amari lan bat egin nion, horiei lan bat egin nien, zuei ardoa eman nizuen, zuri ardoa eman nizun, hiri ardoa eman nian, arrebak ogia eman zidan, arrebak ogia eman zigun, horrek egia esan zigun, horiei dirua eman zien, guk amari giltza eman genion, horiei giltza eman genien.
I-073b A11 gramatika: aditzak, iragana Atzo berandu etorri nintzen, haurra goiz iritsi zen, kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek oinez etorri zineten, zu oinez etorri zinen, hi oinez etorri hintzen, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, dirua galdu zitzaigun, horiei dirua galdu zitzaien, zuei anaia etorri zitzaizuen, zuri anaia etorri zitzaizun, hiri anaia etorri zitzaian, horiek giltza eman zidaten, zezena ekarri ziguten, zuek amari lana egin zenioten, zuk amari lana egin zenion, hik amari lana egin hion.
I-073b A12 gramatika: aditzak, trinkoak Nik badakit euskara, guk badakigu euskara, zuek zerbait badakizue, horiek zerbait badakite, hemen daukat giltza, horiek giltza daukate, hemen daramat ogia, hemen daramagu ogia, zer daramate horiek?, zer daramazue zuek?, zer daramazu zuk?, zer dakar horrek?, zer dakarte horiek?, hemen dakart ogia, hemen dakargu ogia, zuek afaria dakarzue, zuk afaria dakarzu.
I-073b A13 gramatika: aditzak, iragana Atzo sagarrak ekarri nituen, horrek aranak erosi zituen, guk aranak erosi genituen, horiek ahuntzak ekarri zituzten, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, zuk gauza batzuk ekarri zenituen, hik gauza batzuk ekarri hintuen, horri axuriak eman nizkion, zuri axuriak eman nizkizun, hiri axuriak eman nizkian, zuri giltzak eman nizkizun, hiri giltzak eman nizkian, zuei giltzak eman nizkizuen, niri lagunak etorri zitzaizkidan, horri zuhaitzak erre zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, nik badakizkit hitz horiek, zuek badakizkizue hitz horiek.
I-073b A04 gramatika: aditzak, ahalera Hemendik ibil gaitezke, ni etxera joan naiteke, hori etxera joan daiteke, zuek geldi zaitezkete, lan hori egin dezaket, zuek aitarekin hitz egin dezakezue, zuk aitarekin hitz egin dezakezu, nik horri egia esan diezaioket, amak afaria egin diezaioke, hauek anaiari janaria eman diezaiokete, guk janaria eman diezaiokegu.
I-076b A03 Inguruko hizkeren desberdintasunak. Ni hemengoa naiz, apaiza urruti bizi da, hori kanpoan bizi da, gu etorri gara, gurasoak joan dira, zu Iruñekoa zara, hi Iruñekoa haiz, zuek kanpokoak zarete, amak afaria egin dit, horiek dirua eman didate, zuk egia esan didazu, zuek ura eman didazue, nik aitari ogia eman diot, aitak amari ez dio ezer esan, guk apaizari egia esan diogu, horiek anaiari janaria eman diote, zuk horri ez diozu ezer esan, zuek idiari jaten eman diozue, alabak gazta ekarri digu, horiek gezurra esan digute, ogia gustatzen zait, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei ardia hil zaie, zuri alaba etorri zaizu, hiri alaba etorri zaik/zain, zuei bazkaria erre zaizue, aitak ikusi nau, haurrei esnea eman diegu, haurrei esnea eman diet, alabak sagarrak ekarri dizkit, horiek udareak eman dizkidate, etxe bat erosi dut, semeak dena jan du, idia saldu dugu, horiek haragia ebaki dute, zuk arraina erosi duzu, hik arraina erosi duk/dun, ogia ekarri dugu, ogia ekarri duzue, hark ikusi gaitu, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen haut, gaur goizean ikusi zaituztet.
I-076b A04 gramatika: aditzak, trinkoak Ongi nago, atea itxita dago, gu eserita gaude, haurrak lo daude, zu gaixorik zaude, hi gaixorik hago, zuek zutik zaudete, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, haurrak sukaldera doaz, nora zoaz?, nora hoa?, zuek herrira zoazte, nik sagarrak eman dizkizut, nik sagarrak eman dizkiat, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltza, horiek hor zehar dabiltza, non zabiltza?, non habil?, zuek gaizki zabiltzate.
I-076b A05 gramatika: aditzak, iragana Piperrak ekarri ditut, horiek ilarrak ekarri dituzte, marrubiak jan ditugu, giltzak erori zaizkit, horri lehengusuak etorri zaizkio, lagunak etorri zaizkigu, horiei zuhaitzak erre zaizkie, zuri alabak etorri zaizkizu, hiri alabak etorri zaizkik, atzo ardoa erosi nuen, honek saskia ekarri zuen, etxea saldu genuen, horiek txerria hil zuten, zuk dirua hartu zenuen, zuk etxe bat erosi zenuen, hik etxe bat erosi huen, zuek ardoa edan zenuten, amari lan bat egin nion, horiei dirua eman nien, zuri ardoa eskatu nizun, hiri ardoa eskatu nian, aitak horri ardoa saldu zion, horrek gezurra esan zigun, amari giltza eman genion, horiei ura eman genien, atzo berandu etorri nintzen, haurra goiz etorri zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, aurreko egunean haur batzuk etorri ziren, zu oinez etorri zinen, hi oinez etorri hintzen, zuek hemen egon zineten, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, guri dirua galdu zitzaigun, behia hil zitzaien, zuri dena ahaztu zitzaizun, hiri dena ahaztu zitzaian, horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, guri zezena ekarri ziguten, zuk horri atea konpondu zenion, hik horri atea konpondu hion, amonari dirua eman zenioten, atzo sagarrak ekarri nituen, honek aranak erosi zituen, guk oilaskoak ekarri genituen, horiek tipulak bota zituzten, zuk ahuntzak ekarri zenituen, hik ahuntzak ekarri hituen, zuek usoak hil zenituzten, horri axuriak saldu nizkion, neskei giltzak eman nizkien, zuri udareak ekarri nizkizun, hiri udareak ekarri nizkian, gauza batzuk eman nizkizun.
I-055 A04 gramatika: sintaxia Nik haurrari goxoki bat eman diot, guk haurrari goxoki bat eman diogu, nik asto anitz izan ditut, nire anaiak bost behi saldu ditu, nik hiru liburu ekarri ditut, utz iezaiozu hori egiten, ogia erostera noa, artoa ereitera joan dira, zutaz anitz oroitzen naiz, zure txoriez oroitu naiz, horrek ez du ogirik erosi, ez da etxera etorriko, nik hiru mota xixa besterik ez dut jaten, irten besterik ez du egin, etorri al da zure laguna?, zure anaiak egin al du lana?, nik badakit josten, seme bat Amerikan dut, nire semeek argazkiak dituzte, zure lagunak hemen daude, hemen ez dago nahi duzun ezer, nire semeak bizilagunari lagundu dio, etxera lagundu du, afaldu duzu?, nire txakurrak artaldeari jarraitzen dio, nik ez dut maisuak esaten duena jarraitzen, bizilagunek deitu naute, Pedrok ez nau ikusi, asko hitz egin dugu, gerrak oraindik badirau, urak irakin du, joan beharko duzu, bihar Donostiara joan nahiko duzu, bihar ezin izango zara joan, gezurra esan diot aitari, sagar hau nire osabari eman diot, beti dabil herrietan barna paseatzen, ikusiko gara, atzo elkar ikusi genuen, lanean arituz ikasten da, etorriko den uste duzu?, gizon askok gauza bera ikusi dute, hori bezalako auto bat erosi dut, bost litro baino gehiago erosi ditu.