Gaiak

Gaiak

gramatika: deklinabidea [31 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-018 B03 gramatika: plurala - gramatika: izenordainak Hau nirea da, hau zurea da, hau gurea da, ogia, argia, gorostia, garia, janaria, gosaria, belarria, bekaina, begia, betazalak, besoa, ukondoa, ezpainak, ahoa, leihoa, eskua, burua, negua, larrua, eskuak, besoak, ahoak, leihoak, goizean, mahaian, etxean, kalean.
I-020 A06 gramatika: sintaxia - gramatika: izenordain indartuak Nik ez beste guztiak joan dira festetara, irabazten duzunaren arabera gastatzen da, urte bat falta zaio erretiratzeko, nik neuk egingo dut hori, zuk zeuk egingo duzu hori, hark berak egingo du, guk geuk egingo dugu, zeuek egingo duzue, haiek beraiek egingo dute, niretzat, politikari buruz hitz egingo dugu, maisu daukagu, erotzat hartzen dute.
I-032 A01 gramatika: fonetika Gizonarenganantz doa, gizonenganantz doa, zein gizonengatik sufritzen duzu?, Kristo gizonengatik hil zen, lurreko semeak onak dira, zein lurreko tipulak dira onak? Nik ez dut lurrik, hemen ez dago lanik, ez dago hitzik hori azaltzeko, ez dago gizonik, ez dago mutilik, ez dago dirurik, ez dago armairurik. Burgosera goaz, Madrilera goaz, Bartzelonara goaz, Muskitzera goaz, Gerendiainera goaz, mendira goaz, tabernara goaz, putzura goaz, putzuetara goaz, mendira goaz, (mendi eta ohian arteko desberdintasuna), zein putzutara zoaz? Eskuetara bota iezadazu, bota ezazu lurrina buruetara, bota iezaiezu gatza porruei, bota iezaiozu azukrea ogiei. Mendi bat, mendia polita da, mendiak politak dira, mendiari egurra falta zaio, mendiko egurra ona da, mendiarekin diru asko ateratzen da, mendian ongi bizitzen da, asko oroitzen naiz mendiaz.
I-057a A03 gramatika: aditzak Alaba, alabak jan du, alabari gustatzen zaio, hori alabarena da, alabarekin, alabarentzat, alabarengana joan naiz. Horri bazkaria egin diezaioket, amak afaria eman diezaioke,zuek apaizari zerbait esan diezaiokezue, zuk apaizari zerbait esan diezaiokezu. Etxean, etxera, etxetik, etxeraino, hori etxekoa da.
I-057a A05 Alabek jan dute, alabei ogia gustatzen zaie, hori alabena da. Mendian, mendietan, mendira joan dira, menditik datoz, hori mendikoa da, mendiraino. Egurra aizkoraz moztu dut, oinez etorri naiz, astoan etorri naiz. Ogia, ogiak, eskua, eskuak.
I-057b B03 gramatika: izenordainak Alabak jan du, alabek jan dute, alabari gustatzen zaio, alabei gustatzen zaie, alabarena da, alabena da, alabarekin, alabekin, hori alabarentzat da, alabarengana joan naiz. Etxean, etxeetan, etxera noa, etxeetara, hori etxetik dator, etxeetatik, hori etxekoa da, etxeraino. Hi, hiri, hire, hiretzat, hiregana, zuek, zuei, zuena, zuekin, zuentzat, zuengana.
I-071 A02 Alabak jan du, alabek jan dute, alabari hau gustatzen zaio, alabei hau gustatzen zaie, hau alabarena da, hau alabena da, alabarekin etorri naiz, alabekin etorri naiz, hori alabarentzat da, hori alabentzat da, alabarengana joan naiz, alabengana joan naiz. Mendira, mendietara, menditik nator, hori mendikoa da, mendiraino.
I-071 B03 Alabak jan du, alabari, alabarena, hori alabarena da, alabarekin etorri naiz, hori alabarentzat da, alabarengana joan naiz. Mendia, mendian, mendira, hori menditik dator, hori mendikoa da, mendiraino. Hark jan du, hau, etxea, hemen daramat janaria.
I-071 B05 gramatika: aditzak - gramatika: izenordain pertsonalak Laguna etorri zait, zuek, etxera joan gaitezke, hori etxekoa da, etxeraino joan dira, nik ezagutzen zaitut, nik ezagutzen zaituztet, amak udareak eraman ditu, hori zuena da, zurekin egon naiz, hori zuretzat da, zuregana etorri naiz.
I-044b B4 Gaztea sartu da, gazteak jan du, gazteari eman diot, gaztearena hobea da, gaztearekin etorri naiz, gaztearentzat ekarri dut, gazteak sartu dira, gazteek jan dute, gazteei eman diet, gazteena hobea da, gazteekin etorri naiz, gazteentzat ekarri dute. Gizona sartu da, gizonak jan du, gizonari eman diot, gizonarena hobea da, gizonarekin etorri naiz, gizonarentzat ekarri dut, gizonak sartu dira, gizonek jan dute, gizonei eman diet, gizonena hobea da, gizonekin etorri naiz, gizonentzat ekarri dute. Herrian egon da, herrira doa, herritik dator, herrikoa ekarri dute, herriraino joan dira, herrietan daude, herrietara doaz, herrietarik datoz, herrietakoa ekarri dute, herrietaraino joan dira. Tabernan dago, tabernara doa, tabernatik dator, tabernakoa ekarri dute, tabernaraino joan dira, tabernetan daude, tabernetara doaz, tabernetatik datoz, tabernetakoa ekarri dute, tabernetaraino joan dira.
I-009 A1 Aitari/aitei, lehengusuari/lehengusuei, mutilari/mutilei, oiloari/oiloei, gizonaren/gizonen autoa, emakumearen/emakumeen gona, neskaren/nesken gona, oiloaren/oiloen lumak, mutilaren/mutilen poltsa, ardiaren/ardien burua, lehengusuaren/lehengusuen autoa, gizonarekin/gizonekin, emakumearekin/emakumeekin, neskarekin/neskekin, oiloarekin/oiloekin, gizonarentzat/gizonentzat, emakumearentzat/emakumeentzat, neskarentzat/neskentzat. Ez dago elizarik, ez dago etxerik, ez dago mendirik, ez dago harririk, ez dago armairurik, ez dago eskurik. Elizatik, menditik.
I-068d A04 Alaba, semea, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak, alabak jan du, alabek jan dute, alabarekin, alabekin, hau alabarentzat da, hau alabentzat da, alabari, alabei, hau alabarena da, hau alabena da, alabarengana joan naiz, alabengana joan naiz, alabarengandik nator, alabengandik nator, mendian, mendietan, mendira, mendietara, menditik, mendietatik, mendikoa da, mendiraino, mendietaraino, mendirantz.
I-036 A08 gramatika: aditzak - gramatika: fonetika Gauzak etxera daramatzat, zuk daramatzazu gauzak, gauzak etxera dakartzat, nik hau egin dezaket, zuk hau egin dezakezu, gozokiak gustatzen zaizkit, nik uste dut euria egin behar duela, behi bat erostera joan nintzen, nik beti egia esango dut, ni mendira joango naiz, zuei ardoa gustatzen zaizue, hau amarentzat da, nire ahizparekin noa, haserretu, bihar arte, Pedro oraindik ez da etorri, nik Jainkoarengan sinisten dut, gizon handi bat, emakume handi bat, ahatea, aharia, josi, haria, nortzuk etorri dira?, hori zertarako da?, zertarako egiten duzu hori?, zergatik etorri zara hain berandu?, zergatik gastatu duzu hainbeste diru?, zergatik etorri zara autoz?
I-062 B06 gramatika: fonetika Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, alabei liburu bat eman diet, alabari liburu bat eman diot, alabengana joan naiz, alabarengana joan naiz, hau alabarena da, hau alabena da.
I-015 A03 Bota iezadazu eskuetara, bota lurrina buruetara, bota gatza porruei, bota harriak putzuetara, bota azukrea ogietara, ez ezazu oliorik bota bazkarietara, kafe gutxi bota gosarietara.
I-015 A01 Neskari eman diot, ardiei belarra eman diet, mutilei dirua eman diet, hau neskarentzat da, mendira noa, kalera noa, zerura noa, mendiraino noa, etxeetaraino noa, zein etxetaraino zoaz?, zein menditara zoaz?, menditik nator, mendietatik nator. Mendia: "mendia" edo "lantegia".
I-014 B07 Erran, joan. Neskak egin du, neskek egin dute, ardiak jan du, ardiek jan dute, neskaren ilea, nesken ilea, ardiaren begiak, ardien begiak, ardien begiak handiak dira, mutilaren begiak berdeak dira, mutilen begiak berdeak dira, neskarekin noa, neskekin noa.
I-014 B02 gramatika: lexikoa - gramatika: fonetika Txistorra, tripotak: handia, txikia, zuria, beltza. Ogia, ostirala, goroldioa, pagoa, gurpila, kurtxila, guraizeak, pikorra, gonbidatu, kabia, korapiloa, xaboia, ehun, nehurtu, txertogia, bidali, bi gizon, tximinia, kostatu zait, gorrotoa, txostapurrak edo arbak, kamaña, garia, ogia, sustopila, kuttuna, etxe bat, haize bat, fedea, hau luzea da, gosea, etxeak, semea, seme bat daukat, semeak, gose azkar (aunitz), urte bat, aste bat, beste bat, hau nirea da, hau zurea da, hau berea da, ogi bat, argi bat, gorosti bat, bazkari bat, belarri bat, herri bat, ate bat, belarria handia da, herria polita da, atea handia da, janaria ona da, argi asko dago, eman erdia, ogiak, argiak, janariak, belarriak, herriak, herrira noa, bota iezaiozu gatza ogiari, euria, euriak onak dira, pago bat, soro bat, beso bat, besoa, besoak handiak dira, pagoak handiak dira, soroak handiak dira, leihoa, astoa, esku bat, buru bat, porru bat, putzu bat, negua gogorra da, larrua iluna da, larruak garestiak dira, porruak garestiak dira, buruak politak dira, putzura noa.
I-022b A02 gramatika: fonetika Idi bat ikusi dut, mendi bat, ez dago herri garbirik, nor etorri da?, etorri gara, behi bat daukat, soro bat ikusten dut, andregaia, buru bat daukat, sagu bat hil dut, katu bat, zeru garbia, uda bukatu da, non afaldu duzu?, non afaldu du Pedrok?, non gelditu da?, non gelditu gara?, kristau bat ikusi dugu, gau bat, ume bat, etxe polit bat, hitz egiten ari ginen eta bat-batean telebista itzali egin zen, zenbat dira bi eta bi?, zenbat datoz gaur?, eserita daudenez deskantsatzen ari dira, zenbat gara?, nork egin du?, nik behintzat bai, dirua bagenu auto bat erosiko genuke, berak ere badaki, guk bai, zuk bai, nork daki?, nork dakar?, laurak dira, handiak dira, hoberenak dira, pertsonak gara, etxe honetakoak gara, gazteak gara, ardorik gabe, zenbat pilota dituzu?, zenbat jende gaude?, zelako kea duzuen, zenbat kutxa, etxetik Parisera joan zen, etxetik Tolosara joan zen, barrutik kanpora, etxetik kalera, aberats bat, axuri bat, amets bat, hauts guztia erori zaio, jaitsi gaitezen kalera, gorputz bat, gauza latz bat, haritz bat, hotz egiten du, hiru gorputz daude lurrean, bihotz gogorra duzu, zenbat leku dagoen, gaixorik nagoenez ez dut lanik egiten, denetarako prest nator, zenbat zen?, beraiek ziren, gizonak ziren, handiak ziren, berak ez luke ezer esango, ez zekien ezer, orain ez nago ohean, ez nengoen ziur, oraindik ez zara zaharra, ez zatoz, ez zabiltza, ona ez bazara..., ez bazatoz bakarrik joango naiz, eskolara ez bazoaz ez duzu ikasiko, ez dakit ezer, ez da egia, ez da etorri, ez gara ezer, ez goaz bakarrik, atzo ez ginen bakarrik etorri, ez zara etorri, oso zaharra zela hil zen, hor al zaudete?, zu joan zaitezke. Ixil hadi eta jan ezak, asko edan zen, beldurra izan zuen, nor zara?
I-053 A03 gramatika: azentua Anaiaren kotxea, anaien kotxea, emakumearen poltsa, emakumeen poltsa, erosi dut anaiaren kotxea, erosi dut anaien kotxea, txerriaren jana, txerrien jana, umearentzat erosi dut, umeentzat erosi dut, anaiarentzat erosi dut, anaientzat erosi dut, erosi dut alabarentzat, erosi dut alabentzat. Hau semearena da, lagunentzat ekarri dut, hauek lagunarenak dira, hauek lagunenak dira, semeari eman diot, lagunarentzat ekarri dut, hau semeena da, hauek lagunarenak dira, semeei eman diet, lagunak ekarri du, semearekin joan naiz, lagunek ekarri dute, semeekin joan naiz.
I-064a A10 Alabari gustatzen zaio, hori alabarena da, alabarekin, hori alabarentzat da, alabarengana joan naiz. Etxean, etxeetan, etxera, etxeetara, etxetik, etxeetatik, hori etxekoa da, etxeraino etorri da, etxeraino joan da, hori etxeraino joan da. Alabek jan dute, alabei ogia gustatzen zaie, hori alabena da, hori alabekin etorri da, hori alabentzan erosi du, alabenganaino joan da. Mendiraino.
I-056 A03 gramatika: aditzak - gramatika: nominalizazioa - gramatika: ahalera Hau semearentzat da, denbora gutxi dut, denbora aunitz dut, euri tantaren bat erori da, oihanetik nator, antzina, gibelera, etxe hauetan bero handia egiten du, etxe hauetara noa, gizon hauek onak dira, gizon hauek egurra egin dute, zuek ardo aunitz edan duzue, bihar euria eginen duela uste dut, auto berri bat erosi behar dugula uste dut, apaizak meza oso goiz eman duela uste dut, heldua naizenean kezkarik gabe biziko naiz, oihanera joaten naizenean oso ongi pasatzen dut, nire anaia ikustera noa ospitalera, apaizari egia esango diot, hau oso ongi egingo dut, ardoa botilatik edanen dut, guk hau egin dezakegu, asko jan dezakezu janari asko dago eta, utz iezaiozu nahi duena egiten, ez iezaiozu hori egiten utzi, nahi zuena jaten utzi diot, eman iezaiozu behiari edatez, nahi nuen guztia jaten eman didate.
I-046 A05 gramatika: fonetika - gramatika: erakusleak Anaia, anaiak, behiak, gehiago jan nahi dut, txingerra, urdaia, Jainkoa, gaua, gauerdia, berrogei, laurogei, piztu argia, pekatua, pakea, pozik nago, gorputz txarra dut, artzaina, ostirala, igandea, larunbata, esteak, bi(nik hau egingo dut, nik egia esango dut, mutikoa, zikina, indaba, ilarrak, lohia, lehengusina, oso langilea da, hilabete hau, mila pezeta, sorgina, matxinsaltoa, ilea, artilea, ilargia, eguzkia, iloba, gizonak hau egin du, gizonek hau egin dute, apaizak meza eman du, apaizek meza eman dute, semeak lan hau egin du, semeek lan hau egin dute, oinez etorri naiz, semearekin etorri naiz, semeekin etorri naiz, nora zoaz?, semeari sagar bat eman diot, semeei sagar bat eman diet, neskari hori esan diot, neskeei hori esan diet, etxe hau txikia da, txakur hau bestea baino handiagoa da, horiek hortik etorri dira, hori hortik etorri da.
I-046 A09 gramatika: aditzak Behiak ekartzera noa, astoa kargatzera noa, semearen bila joan ziren, ogia jatea gustatzen zait, ez iezadazu tentazioan erortzen utzi, uste dut esnea ona dela osasunerako, emakumeak gizonak ikusi zituen, gizonak emakumeak ikusi zituen, nik semeari hau eman diot, semeei eman diet.
I-047 B02 Gizon hori oso altua da, emakume hori oso polita da, gizon hori oso langilea da, apezak meza eman du, apezek meza eman dute, semeari eman diot, semeei eman diet, semearekin etorri naiz, semeekin etorri naiz, mendira joan naiz, etxe hau txikia da, txakur hau hura baino handiagoa da.
I-041 A07 gramatika: lexikoa - gramatika: fonetika - gramatika: erakusleak Lau, saskia, ostirala, beste bat, estea, osteguna, mutila, zikina, ilarra, hilabete bat, mila pezeta, sorgin bat, ilea, iloba, gizonak hau egin du, gizonek hau egin dute, apaizak meza eman du, apaizek meza eman dute, semeak lanak egin ditu, semeek lanak egin dituzte, semearekin etorri naiz, semeekin etorri naiz, banoa etxera, nora zoaz?, semeari sagarra eman diot, semeei sagarra eman diet, neskari hau eman diot, neskei hau eman diet, etxe hau txikia da, gizon hori altua da, neska hori polita da, honek egia esan du, mutil hura gaiztoa da, etxe hauetan hotz egiten du, gizon honek asko lan egiten du, herri honetan jaio nintzen, zelai hura gurea da, soroa (plentza), alorra, belardi (soroa).
I-040 A07 gramatika: fonetika Gizonak hau egin du, gizonek hau egin dute, apaizak meza eman du, apaizek meza eman dute, mailuz jo dut, semearekin etorri naiz, semeekin etorri naiz, alabarekin etorri naiz, alabekin etorri naiz, etxera noa, nora zoaz?
I-040 B01 gramatika: sintaxia Semeari sagar bat eman diot, semeei sagar bat eman diet, etxe hau txikia da, gizon hori altua da, neska hori polita da, honek egia esan du, mutil hura gaiztoa da, etxe hauetan hotz handia egiten du, gizon honek asko lan egiten du, herri honetan sortu nintzen, alor hura gurea da, itxi ate hori, txakur hau hura baino handiagoa da, semeek asko maite naute, horrek urrutitik ikusi nau, zartako bat emango dizut, zuek txakur bat duzue, zuek dirua duzue eskuan, goseak nago.
I-055 A07 Hau semeari eman diot, eman iezaiozu hau nire semeari, eman iezaiezu hau semeei, ez dut semerik, zein semerena da ator hau?, zure semearen ilea beltza da, zure semeen lagunak etorri dira, zein semerekin joaten zara mendira?, zenbat semekin lan egin ohi duzu?, pozik nago nire semearekin, pozik nago nire semeekin, semearentzat, zein semeri buruz ari zarete hizketan? Zein etxetan lapurtu dute?
I-044c A04 Gaztea sartu da, gazteak jan du, gazteari eman diot, gaztearena hobea da, gaztearekin etorri naiz, gaztearentzat ekarri dut, gazteak sartu dira, gazteek jan dute, gazteei eman diet, gazteena hobea da, gazteekin etorri dira, gazteentzat ekarri dute, gizona sartu da, gizonak jan du, gizonari eman diot, gizonarena hobea da, gizonarekin etorri naiz, gizonarentzat ekarri dut, gizonak sartu dira, gizonek jan dute, gizonei eman diet, gazteena hobea da, gizonekin etorri dira, gizonentzat ekarri dute, herrian dago, herrira doa, herritik heldu da, herrikoa ekarri dute, herriraino joan dira, herrietan daude, herrietara doaz, herrietatik heldu dira, herrietakoa ekarri dute, herrietaraino joan dira, tabernan dago, tabernara doa, tabernatik heldu da, tabernakoa ekarri dute, tabernaraino joan dira, tabernan daude, tabernetara doaz, tabernetatik heldu dira, tabernetakoa ekarri dute, tabernetaraino joan dira.
I-044c A08 Gaztea sartu da, gazteak jan du, gazteari eman diot, gaztearena hobea da, gaztearekin etorri naiz, gaztearentzat ekarri dut, gazteak sartu dira, gazteek jan dute, gazteei eman diet, gazteena hobea da, gazteekin etorri dira, gazteentzat ekarri dute, gizona sartu da, gizonak jan du, gizonari eman diot, gizonarena hobea da, gizonarekin etorri naiz, gizonarentzat ekarri dut, gizonak sartu dira, gizonek jan dute, gizonei eman diet, gazteena hobea da, gizonekin etorri dira, gizonentzat ekarri dute, herrian dago, herrira doa, herritik heldu da, herrikoa ekarri dute, herriraino joan dira, herrietan daude, herrietara doaz, herrietatik heldu dira, herrietakoa ekarri dute, herrietaraino joan dira, tabernan dago, tabernara doa, tabernatik heldu da, tabernakoa ekarri dute, tabernaraino joan dira, tabernan daude, tabernetara doaz, tabernetatik heldu dira, tabernetakoa ekarri dute, tabernetaraino joan dira.