Gaiak

Gaiak

gramatika: aditzak, baldintza [3 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-034 B05 Bere aitak zaplazteko bat emango balio, loteria tokatuko balitzaigu, diru asko banu, diru asko banik, zuk diru asko bazenu.
I-069b A02 gramatika: aditzak, trinkoak - gramatika: aditzak, alokutiboa Hori eser daiteke, lan hori egin dezaket. Alokutiboa (mutila/neska): nik hiri bazkaria eman nian/ninan, nik hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, atzo berandu etorri ninduan/nindunan, haurra garaiz heldu zuan/zunan, gu kanpoan bizi ginduan/gindunan, gurasoak joan zituan/zitunan, ni hemen pozik biziko nindukek/ninduen, hori gurekin egongo lukek/luken, horiek etxera joango lituzkek/lituzken, ogia gustatzen zaidak/zaidan, horri ardoa gustatzen zaiok/zaion, giltzak erori zaizkidak/zaizkidan, horri intxaurrak ustatzen zaizkiok/zaizkion, idia saldu diagu/dinagu, horiek haragia ebaki ditek/diten, hark ezagutzen gaitik/gaitin, horiek ikusi gaitiztek/gaitizten, aranak jan ditiat/ditinat, aitak jaietan ikusi gintian/gintinan, horiek ezagutu gintiztean/gintiztenan, nik lan hori egin nian/ninan, guk etxea saldu genian/geninan, horiek txerria hil zitean/zitenan, nik marrubiak ekarri nitian/nitinan, horrek gauza batzuk ekarri zitian/zitinan, amari lan bat egin nioan/nionan, nik arraina erosiko nikek/niken, horrek ardoa edango likek/liken, guk bazkaria ekarriko genikek/geniken, haiek bazkaria ekarriko liketek/liketen, nik bazekiat/bazekinat euskara, guk gutxi zekiagu/zekinagu, nik horri ogia eman zioat/zionat, aitak horri ez ziok/zion deus esan, guk ez zioagu/zionagu deus esan, hauek anaiari janaria eman ziotek/zioten, hemen zakarreat/zakarrenat janaria, guk zekarreagu/zekarrenagu gauza bat, hemen zaramaat/zaramanat ogia, guk zaramaagu/zaramanagu dirua, arrebak ogia eman zidaan/zidanan ogia, horiek egia esan zidatean/zidatenan.
I-073b A09 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek eseriko lirateke, zuek mendian galduko zinatekete, zu mendian galduko zinateke, hi mendian galduko hintzateke, nik ogia erosiko nuke, guk ogia erosiko genuke, zuk ogia erosiko zenuke, horiek etxea salduko lukete, horri dirua emango genioke, guk egia esango genioke, guk amari dirua emango genioke, zuek dirua emango zeniokete, zuk dirua emango zenioke, hik dirua emango hioke.