Gaiak

Gaiak

gramatika: aditzak, alokutiboa [30 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-057a A10 Emakumezko alokutiboa: ni hemengoa naun, apaiza urruti bizi dun, etorri gaitun, gurasoak joan ditun, aitari ogia eman zionat, guk apaizari egia esan zionagu, hauek anaiari janaria eman zioten, horiek egia esan ziguten, ogia gustatzen zaidan, horri ardoa gustatzen zaion, etxea erre zaigun, horiei ardia hil zaien, horiek ezagutzen naiten, haur horiei esnea eman zienat, alabak sagarrak ekarri zizkidan, horiek udareak eman zizkidaten, etxe bat erosi dinat, semeak dena jan din, idia saldu dinagu, horiek haragia moztu diten, hemen pozik biziko ninduken, hori gurekin egongo luken, gu eseriko gintuzken, horiek galduko lituzken, nik arraina erosiko niken, guk arraina erosiko geniken, horiek etxea salduko liketen, horiek janaria ekarriko liketen, horri dirua emango nioken, amak afaria egingo lioken, guk aitari ogia eramango genioken, horiek giltza emango lioketen, ongi nagon, ama kalera zoan, nora zoan hori?, gu kanpora goazan, haurrak sukaldera zoazan, nora zoazan horiek?, hemendik nabilen, hemendik gabiltzan, hori kanpoan zabilen, horiek kanpoan zabiltzan, piperrak ekarri ditinat, guk piperrak ekarri ditinagu, horiek ardiak eraman ditizten, giltzak erori zaizkidan, intxaurrak gustatzen zaizkion, lagunak etorri zaizkigun.
I-057a A04 Forma alokutiboak: ongi nagok, atea itxita dagok, eserita gaudek, etxera noak, ama kanpora zoak, beraiek zoazak, hemendik nabilek, hemendik gabiltzak, txakurra kanpoan zabilek, txakurrak kanpoan zabiltzak.
I-057b B02 Atzo janaria ekarri ninan, horrek saski bat ekarri zinan, etxea saldu geninan, horiek hil zitenan txerria, arrebak ogia eman zidanan, aitari egin zionan afaria, horrek egia esan zigunan, guk esnea eman genionan, atzo berandu etorri ninduan, umea goiz etorri zunan, kanpoan bizi gintunan, horiek etxeraino etorri zitunan, aitona etorri zitzaidanan, horri amona etorri zitzaionan, dirua galdu zitzaigunan, horiei behia hil zitzaienan, niri giltza eman zidatenan/zidatean, amari dirua eman ziotenan, zezena ekarri zigutenan, nik marrubiak jan nitinan, horrek aranak erosi zitinan, guk gauza batzuk ekarri genitinan, horiek ahuntzak hil zitiztenan, horri giltzak eman nizkionan, horiei giltzak eman nizkienan, nik euskara bazekinat, guk euskara bazekinagu, horiek zerbait bazekiten, giltza gordeta zeukanat, guk giltza gordeta zeukanagu, horiek dirua bazeukaten, ogia gordeta zeukaten, hik ogia gordeta daukak, hemen zeramanat ogia, horrek behia zeraman, guk janaria zeramanagu, zer zeramaten haiek?, hemen zekarrenat janaria, guk ogia zekarrenagu, zer zekarten horiek?, zer zekarren hark?, zer zekarrenat nik?, zer zekarrenagu guk?, giltzak erori zitzizkidan/zitzaizkidanan, honi lehengusuak etorri zitzaizkionan, aitonak etorri zitzaizkigunan, horri oiloak hil zitzaizkionan, hemendik ibil naiteken. Eten bat dago. Horrek ogia eros zezaken, janaria ekar genezaken, horiek ekar zezaketen, horiek egin zezaketen zerbait, horri afaria eman ziezaiokenat afaria, guk eman ziezaiokenagu, honek amari diru eman ziezaioken, hauek eman ziezaioketen, nik bazekizkinat hitz horiek, guk bazekizkinagu hitz horiek, giltzak patrikan zeuzkanat, guk zeuzkanagu, nik ardiak zeramatzanat, guk zeramatzanagu, gerizak zekartzanat, zekartzanagu, ni gaixorik nengonan, gu gaixorik geundenan, hori eserita zegonan, horiek eserita zeudenan, lehioak itxita zeudenan, ni etxerantz nindoanan, gu gindoazanan, ama mendira zihoanan, horiek zihoazanan, ni hemendik nenbilenan, denak hemen genbiltzanan, txakurra kanpoan zebilenan, behiak kanpoan zebiltzanan beste egunean, nik banekinan hori, guk hori bagenekinan, aitak asko zekinan, aita eta amak asko zekitenan, nik hori gordeta neukanan, guk geneukanan, aitak denbora zeukanan, aitak dirua gordeta zeukanan, haiek zeukatenan, nik neramanan janaria, guk generamanan, horrek zeramanan, horiek zeramatzatenan.
I-057b B07 gramatika: aditzak, ahalera Gauza horiek eros zitzakenat, guk eros zitzakenagu, haiek eros zitzaketen, zuek eros ditzakezue piperrak, zuk ero ditzakezu, hi eros ditzakek, amari giltzak eman zekizkiokenan, guk eman genkizkiokenan, haiek eman zekizkiokenan. Etena. Amak afaria egin ziezadaken, nik hiri dirua eman diezanaket, nik zuri dirua eman diezazuket, hik aitari ogiak eman diezazkiokek, zuk aitari ogiak eman diezazkiokezu, atzo etxera joan naiteken, atzo etxera joan nintekeen, gu atzo etxera joan gintezkenan, ama etxean sar zitekenan/zitekeen, haiek etor zitezkenan, zuek kalean geldi zintezketen, gu geldi gintezkenan, zuek lehenago heldu ahal zintezketen, zu etor zintezkeen, hi etor hintekeen, bazkaria egin ahal izan nuen, guk bazkaria egin ahal izan genuen, horrek lana egin ahal izan zuen, horiek egin ahal izan zuten, zuek etxea erosi ahal izan zenuten, zuk etxea erosi ahal izan zenuen, hik huen. Joaten banatzaizu..., joaten banatzaik. Amari dirua eman ahal izan nion, guk eman ahal izan genion, guk egia esan ahal izan genion, zuek aitari hitz egin ahal izan zenioten, dirua eman ahal zenioten, zuk dirua eman ahal izan zenion, gauza batzuk eman ahal izan zenizkion.
I-060b B05 Ongi nago, ongi nagok, atea itxita dago, atea itxita dagok, eserita gaude, eserita gaudek, haurrak lo daude. Haurrak lo zaudek, etxera noa, etxera noak, ama etxera doa, ama etxera zoak, haurrak kanpora doaz, haurrak kanpora zoazak, gu kanpora goaz, gu kanpora goazak.
I-079c B02 Ni hemengoa naiz, ni hemengoa nauk/naun, apaiza urruti bizi da, apaiza urruti bizi duk/dun, etorri gara, etorri gaituk/gaitun, gurasoak joan dira, gurasoak joan dituk/ditun, zu Iruñekoa zara, hi Iruñekoa haiz, hauek kanpokoak zarete, amak afaria egin dit, amak afaria egin zidak/zidan, horiek dirua eman didate, horiek dirua eman zidatek/zidaten, zuk egia esan didazu, hik egia esan zidak/zidan, nik aitari ogia eman diot, nik aitari ogia eman zioat/zionat, aitak amari ez dio deus esan, aitak amari ez ziok/zion deus esan, guk apaizari egia esan diogu, guk apaizari egia esan zioagu/zionagu, hauek anaiari janaria eman diote, hauek anaiari janaria eman ziotek/zioten, alabak gazta ekarri digu, alabak gazta ekarri ziguk/zigun, horiek gezurra esan digute, horiek gezurra esan zigutek/ziguten, niri ogia gustatzen zait, niri ogia gustatzen zaidak/zaidan, horri ardoa gustatzen zaio, etxea erre zaigu, horiei ardia hil zaie, zuri alaba etorri zaizu, hiri alaba etorri zaik/zain.
I-078b B8 Bagoazke, badoake, badoazke, joan zaitezkete, banoake. Gauza batzuk dakartzat, atzo ekarri nituen. Ogiak ekar ditzaket, horrek gauza batzuk ekar ditzake.
I-078a A3 Ni hemen biziko nintzateke pozik, hori gurekin egongo litzateke, eseriko ginateke, horiek galduko lirateke, haiek etxera etorriko lirateke, zuek hemen ongi egongo zinatekete, zu ongi egongo zinateke, hi ongi egongo hinteke, nik arraina erosiko nikek, nik arraina erosiko nuke, amak janaria ekarriko luke, guk etxea salduko genikek, guk etxea salduko genuke, zuek hori erosiko zenukete, zuk hori erosiko zenuke, hik hori erosiko huke, horri dirua emango nioke, amak afaria egin dio, guk aitari egia esango geniokek, guk aitari egia esango genioke, hauek haurrari zerbait emango liokete, zuek horri atea konponduko zeniokete, hik atea konponduko hioke, zuk atea konponduko zenioke.
I-078a A2 Alokutiboa (eta zuketa): Ezagutzen zaitut/haut, ongi nagok/nago, atea itxita dago/zagok, eserita gaude/gaudek, haurrak lo daude/zeudek, zuek zutik zaudete, hi zutik hago/zaude, etxera noak/noa, ama kalera zoak/doa, gu hor zehar goazak/goaz, haurrak sukaldera zoazak/doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, zuri giltzak eman dizkizut/dizkiat, zuei piperrak eman dizkizuet, hemendik nabilek/nabil, txakurra kanpoan zebilek/dabil, non zabiltzate?, non habil/zabiltza?, horiek hor zabiltzak/dabiltza, gu hemen gabiltza, piperrak ekarri ditiat, horrek udareak eraman ditik/ditu, marrubiak jan ditiagu/ditugu, horiek gauza batzuk ekarri ditiztek/dituzte, zuek axuriak hil dituzue, zuk hil dituzu axuriak, zuri/hiri erori zaizkizu/zaizkik giltzak, niri erori zaizkit/zaizkidak giltzak, honi intxaurrak gustatzen zaizkiok/zaizkio, zuei lagunak etorri zaizkizue, atzo ardoa erosi nian/nuen, horrek saski bat ekarri zian/zuen, etxea saldu genian/genuen, horiek txerria hil zitean/zuten, zuek dirua zor zenuten, zuk/hik dirua zor zenuen/huen, horri lan bat egin nion, horiei lan bat egin niean/nien, lan bat egin nion, zuri/hiri giltza eman nizun/nian, zuei ogia eman nizuen, arrebak eman zidan, horrek egia esan zigun, horrek egia esan zien.
I-058 B10 Alokutiboa: ongi nagok, atea itxita zegok, eserita gaudek, umeak lo zeudek, etxera noak, etxera zoak, etxera goazak, nora zoazak?
I-068d A06 Zuketa/alokutiboa: ongi nago/nagok, atea itxita dago/zegok, eserita gaude/gaudek, umeak lo daude/zeudek, etxera noa/noak, ama kalera doa/zoak, gu etxera goaz/goazak.
I-061a A07 gramatika: aditzak, ahalera Horrek etxea eros lezakek (zezakek), nik etxea eros nezakean (zezakeat), guk etxea eros genezakeek (zezakeagu), horri zerbait sal niezaiokek (ziezaiokeat), guk zerbait sal geniezaiokek (ziezaiokeagu), horiek zerbait sal liezaioketek (ziezaioketek), hauek apaizari egia esan liezaiokete (diezaiokete), hauek apaizari egia esan liezaiokete.
I-061a A04 gramatika: aditzak, trinkoak Nik bazekiat euskaraz, guk bazekiagu euskaraz, horiek bazekitek zerbait, giltza gordeta zaukaat, horiek zerbait zaukatek gordeta, hemen zaramaat ogia, guk zaramaagu ogia, zer daramate horiek?, zer zeramatek horiek?, hemen zakarreat janaria, guk zakarreagu janaria, horiek afaria zakartek, giltzak erori zitzaizkidaan.
I-061a A03 gramatika: aditzak, iragana Ongi nagok, atea itxita zegok, haurrak lo zeudek, etxera noak, etxera goazak, horiek sukaldera zoazak, ni hemen nabilek, gu hemen gabiltzak, horiek kanpoan zabiltzak, piperrak ekarri ditiat, horrek udareak erosi ditik, marrubiak jan ditiagu, horiek ardiak ekarri ditiztek, giltzak erori zaizkidak, giltzak erori zaizkiguk, horiei zuhaitzak erre zaizkiek, atzo ura ekarri nian, guk ura ekarri genian, horrek saski bat erosi zian, horiek txerria hil zitean, amari lan bat egin nioan, horiei dirua eman niean, arrebak ogia eman zidaan, aitari ardoa eman zioan, horrek egia esan ziguan, umeei afaria egin ziean, horri giltza eman genioan, horiei giltza eman geniean, ni berandu etorri nindukek. Niri aitona etorri zitzaidaan, horri etxea erre zitzaioan, guri dirua galdu zitzaiguan, horiek giltza eman zidatean, amari dirua eman ziotean, zezena ekarri zigutean, nik sagarrak erosi nitian, ardiak ekarri nitian, ardiak ekarri genitian, horrek gauza batzuk ekarri zitian, horiek gauza batzuk ekarri zitiztean, horri bildotsak saldu nizkioan, umeei giltzak eman nizkiean.
I-061a A01 Atzo anaia etorri zitzaidan, giltza erori zitzaidan, ni hemengoa naiz, atzo tipulak erosi nituen, aitak ikusi nau, zuri alaba etorri zitzaizun. Alokutiboa: ni hemengoa nauk, amak afaria egin dik, horiek dirua eman zidatek, aitari ogia eman zioat, aitak horri ez ziok ezer esan, guk apaizari egia esan zioagu, horiek anaiari bazkaria eman ziotek, horrek bazkaria ekarri ziguk, ogia gustatzen zaidak, ogia gustatzen zaiguk, horri ardoa gustatzen zaiok, horiei ardia hil zaiek, horrek ezagutzen naik, horiei esnea eman zieat, ilobei ogia eraman zieat. (06:14") Horrek sagarrak ekarri zizkidak, horiek sagarrak ekarri zizkidatek, etxea erosi diat, horrek dena jan dik, idia saldu diagu, horiek haragia ebaki ditek, horiek ezagutzen gaitiztek.
I-069b A04 gramatika: aditzak,trinkoak Anaia etorri zitzaidaan/zitzaidanan, hiri alaba etorri zitzaian/zitzainan, niri hau gustatu zitzaidaan/zitzaidanan, hiri hau gustatu zitzaian/zitzainan, horri txakurra hil zitzaioan/zitzaionan, giltzak erori zaizkidak/zaizkidan, guk amari giltza eman genioan/genionan, horiei ardiak hil zitzaizkiean/zitzaiakienan, ardiak ekarri nitian/nitinan, guk bazekizkiagu/bazekizkinagu hitz horiek, giltzak poltsikoan ditiat/ditinat, nik euskara banekian/banekinan euskara, ongi nagok/nagon, atea itxita zegok/zegon, eserita gaudek/gauden, umeak lo zeudek/zeuden, etxera noak/noan, hori kalera zoak/zoan, gu mendira goazak/goazan, nora zoazak/zoazan horiek?
I-069b A02 gramatika: aditzak, trinkoak - gramatika: aditzak, baldintza Hori eser daiteke, lan hori egin dezaket. Alokutiboa (mutila/neska): nik hiri bazkaria eman nian/ninan, nik hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, atzo berandu etorri ninduan/nindunan, haurra garaiz heldu zuan/zunan, gu kanpoan bizi ginduan/gindunan, gurasoak joan zituan/zitunan, ni hemen pozik biziko nindukek/ninduen, hori gurekin egongo lukek/luken, horiek etxera joango lituzkek/lituzken, ogia gustatzen zaidak/zaidan, horri ardoa gustatzen zaiok/zaion, giltzak erori zaizkidak/zaizkidan, horri intxaurrak ustatzen zaizkiok/zaizkion, idia saldu diagu/dinagu, horiek haragia ebaki ditek/diten, hark ezagutzen gaitik/gaitin, horiek ikusi gaitiztek/gaitizten, aranak jan ditiat/ditinat, aitak jaietan ikusi gintian/gintinan, horiek ezagutu gintiztean/gintiztenan, nik lan hori egin nian/ninan, guk etxea saldu genian/geninan, horiek txerria hil zitean/zitenan, nik marrubiak ekarri nitian/nitinan, horrek gauza batzuk ekarri zitian/zitinan, amari lan bat egin nioan/nionan, nik arraina erosiko nikek/niken, horrek ardoa edango likek/liken, guk bazkaria ekarriko genikek/geniken, haiek bazkaria ekarriko liketek/liketen, nik bazekiat/bazekinat euskara, guk gutxi zekiagu/zekinagu, nik horri ogia eman zioat/zionat, aitak horri ez ziok/zion deus esan, guk ez zioagu/zionagu deus esan, hauek anaiari janaria eman ziotek/zioten, hemen zakarreat/zakarrenat janaria, guk zekarreagu/zekarrenagu gauza bat, hemen zaramaat/zaramanat ogia, guk zaramaagu/zaramanagu dirua, arrebak ogia eman zidaan/zidanan ogia, horiek egia esan zidatean/zidatenan.
I-012 A07 Alokutiboa: ni hemen nengonan, hi hemen hengoen, bera hemen zegonan, gu hemen geundenan, horiek hemen egon zitunan.
I-073a A04 Alokutiboa: ongi nagok, atea itxita zegok, eserita gaudek, horiek lo zeudek, etxera noak, ama etxera zoak, gu kalera goazak, horiek kalera zoazak.
I-077b B12 Alokutiboa: ni ongi nagok/nagon, atea itxita zegok/zegon, gu eserita gaudek/gauden, horiek lo zeudek/zeuden, etxera noak/noan, hori etxera zoak/zoan, gu mendira goazak/goazan, umeak etxera zoazak/zoazan.
I-064a A05 gramatika: aditzak, ahalera Alokutiboa: ni hemen ibil naitekek, gu ibil gaitezkek, hori eser daitekek, horiek eser daitezkek, nik hori egin zezakeat, guk hori egin zezakeagu, horrek bazkaria ekar zezakek, horiek ekar zezaketek bazkaria, nik zerbait eman ziezaiokeat, guk apaizari egia esan ziezaiokeagu, amak horri afaria egin ziezaiokek.
I-064a A06 gramatika: aditzak, trinkoa Alokutiboa: nik hitz horiek bazakizkiat, hemen zauzkaat giltzak, ardiak zaramatzaat, guk zaramatzaagu ardiak, gerizak zakartzaat, guk zakartzaagu gerizak.
I-064a A08 gramatika: aditzak, iragana Alokutiboa: ni gaixorik nengoan, gu gaixorik geundean, hori zutik zegoan, horiek zutik zeudean, ni etxerantz nindoaan, gu etxerantz gindoazaan, arreba mendirantz zihoaan, arrebak mendira zihoazaan.
I-064a A04 gramatika: aditzak, trinkoak Alokutiboa: nik bazekiat euskara, guk bazekiagu euskara, horiek zerbait bazekitek, hemen zaukaat giltza gordeta, guk zauzkaagu giltzak, beraiek zauzkatek giltzak, dirua zaramaat dirua, guk zaramaagu dirua, zer zaramatek horiek?, hemen zakarreat janaria, guk zakarreagu janaria, zer zakartek horiek?, zer zakarrek horrek?, lagunak etorri zitzaizkidaan, honi lagun batzuk etorri zitzaizkioan.
I-064a A02 gramatika: aditzak, alegiazkoa Alokutiboa: ni hemen pozik biziko nindukek, gu hemen pozik biziko gintuzkek, hori gurekin egongo lukek, horiek mendiraino joango lituzkek, haurrak galduko lituzkek, nik arraina erosiko nikek, guk arraina erosiko genikek, horiek etxea salduko liketek,horri dirua emango niokek, guk dirua emango geniokek, horiek amari zerbait esango lioketek.
I-064a A03 gramatika: aditzak, iragana Alokutiboa: ni ongi nabilek, gu ongi gabiltzak, hori kanpoan zebilek, horiek kanpoan zebiltzak, piperrak ekarri ditiat, guk ekarri ditiagu, horiek ardiak eraman ditiztek, giltzak erori zaizkidak, horiei intxaurrak gustatzen zaizkiek, atzo ardoa erosi nian/ninan, horrek saski bat ekarri zian, guk etxea saldu genian, horiek txerria hil zitean, amari lan bat egin nioan, horiei egia esan niean, arrebak ogia eman zidaan, aitari ardoa eman zioan, horrek egia esan ziguan, umeei esnea eman ziean, guk amari atea konpondu genioan, horiei konpondu geniean, ni berandu etorri ninduan, haurra goiz heldu zuan, gu kanpoan bizi gintuan, hoirek berandu etorri zituan, aitona etorri zitzaidaan, horri etxea erre zitzaioan, zaldia ekarri zidatean, amari gauza bat eraman ziotean, zezena ekarri zigutean, nik horri marrubiak eman nizkioan, giltzak eman zenizkioan, guk sagarrak ekarri genitian, honek aranak ekarri zitian, horiek ahuntzak hil zitiztean.
I-064a A01 Alokutiboa: ni hemengoa nauk, apaiza urruti bizi duk, etorri gaituk, gurasoak joan dituk, amak afaria prestatu zidak, horiek dirua eman zidatek, nik aitari ogia eman zioat, honek ez ziok/zion deus esan, nik aitari ogia eman zionat, hauek aitari janaria eman ziotek, horrek gazta ekarri ziguk, horiek gazta ekarri zigutek, ogia gustatzen zaidak, ogia gustatzen zaiguk, horiei ardoa gustatzen zaiek, horiek ikusi naitek, umeei esnea eman zieat, guk emakumeei ura eman zieagu, etxe bat erosi diat, horrek dena jan dik, idia saldu diagu, horiek haragia moztu ditek, horrek sagarrak ekarri zizkidak, horiek udareak ekarri zizkidatek.
I-068a A02 Zuketa/alokutiboa: ongi nago/nagok, atea itxita dago/zegok, eserita gaude/gaudek, haurrak lo daude/zeudek, zu/hi gaixorik zaude/hago, zuek zutik zaudete, ni etxera noa/noak, ama kalera doa/zoak, umeak sukaldera doaz/zoazak, gu sukaldera goaz/goazak, nora zoazte?, nora zoaz/hoa?, zuri/hiri sagarrak eman dizkizut/dizkiat/dizkinat.
I-073b A06 Alokutiboa: ongi negok, atea itxita zegok, eserita gaudek, horiek lo zeudek, etxera noak, hori etxera zoak, gu etxera goazak, horiek kalera zoazak.
I-076b A02 Zuketa/alokutiboa (mutila/neska): horiek txerria hil zuten/zitean/zitenan, amari lan bat egin nion/nioan/nionan, arrebak ogia eman zidan/zidaan/zidanan, aitak amari ez zion/zioan/zionan ezer esan, horrek gezurra esan zigun/ziguan/zigunan, guk horri giltza eman genion/genioan/genionan, atzo berandu etorri nintzen/ninduan/nindunan, mutila goiz iritsi zen/zuan/zunan, gu kanpoan bizi ginen/gintuan/gintunan, gurasoak joan ziren/zituan/zitunan, niri aitona etorri zitzaidan/zitzaidaan/zitzaidanan, dirua galdu zitzaidan/zitzaidaan/zitzaidanan, horri etxea erre zitzaion/zitzaioan/zitzaionan, guri ogia galdu zitzaigun/zitzaiguan/zitzaigunan, ni gaixorik nengoen/nengoan/nengonan, atea itxita zegoen/zegoan/zegonan, gu eserita geunden/gendean/geundenan, haurrak lo zeuden/zeudean/zeudenan, ni etxerantz nindoan/nindoaan/nindoanan, hori herrirantz zihoan/zihoaan/zihoanan, gu mendira gindoazen/gindoazaan/gindoazanan, nik hori banekien/banekian/banekinan, aitak asko zekien/zekian/zekinan, guk gutxi genekien/genekian/genekinan, horiek euskara zekiten/zekitean/zekitenan, nik dirua neukan/neukaan/neukanan, horrek ogia zeukan/zeukaan/zeukanan, guk baratza geneukan/geneukaan/geneukanan, horiek ogia zeukaten/zeukatean/zeukatenan, giltzak erori zitzaizkidan/zitzaizkidaan/zitzaizkidanan, horri intxaurrak gustatzen zitzaizkion/zitzaizkioan/zitzaizkionan, zuri/hiri anaiak etorri zitzaizkizun/zitzaizkian/zitzaizkinan, zuei anaiak etorri zitzaizkizuen.