Gaiak

Gaiak

gramatika: aditzak, trinkoak [32 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-079a A01 gramatika: aditzak Horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, guri zezena ekarri ziguten, zuk horri atea konpondu zenion, hik horri atea konpondu hion, amonari dirua eman zenioten, atzo sagarrak ekarri nituen, atzo sagarrak ekarri nitian, neskak aranak erosi zituen, horiek tipulak bota zituzten, zuk ahuntzak ekarri zenituen, hik ahuntzak ekarri hituen, zuek sagarrak ekarri zenituzten, horri arkumeak eman nizkion, berorrek eman zizkion arkumeak, nik horiei giltzak eman nizkien, zuri madariak ekarri nizkizun, nik hiri madariak ekarri nizkian/nizkinan, nik badakit euskara, guk gutxi dakigu, horiek zerbait dakite, zuk ez dakizu deus, hik ez dakik deus, nik giltza poltsikoan zaukaat, nik giltza poltsikoan daukat, honek ogia ezkutatuta dauka, guk ura daukagu, horiek janaria daukate, nik hitz batzuk dakizkit, guk gauza batzuk dakizkigu, giltzak erori zitzaizkidan, honi lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, hiri hitz batzuk ahaztu zitzaizkian, hemen dauzkak giltzak gordeta, hemen dauzkat giltzak gordeta, hemen ni pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek mendian galduko lirateke, zu hemen pozik egongo zinateke, hi hemen pozik egongo hintzateke, zuek isilduko zinateke, hemendik ibil naiteke, hori eser daiteke, mendira joan gaitezke, horiek etor daitezke, zu nirekin egon zaitezke, hi nirekin egon haiteke, zuek elizan sar zaitezkete, nik arraina erosiko nikek, nik arraina erosiko nuke, horrek ardoa edango luke, guk janaria ekarriko genuke, zuk aitarekin hitz egingo zenuke, hik aitarekin hitz egingo huke, zuek astoa ekarriko zenukete, nik lan hori egin dezaket, honek ogia eros dezake, janaria ekar dezakegu, anaiari janaria egin diezaioket, hemen daramat ogia, horrek txakurra darama, guk dirua daramagu, horiek aita daramate, zer daramazu hor?, zer daramak hor?, hemen dakart janaria, aitak euritakoa dakar, zer dakarte horiek?, giltzak daramatzat, horrek ardiak daramatza, madariak daramatzagu, hitz batzuk dakizkit, ogiak dakartzat, horrek gereziak dakartza, usoak dakartzagu.
I-081 A02 gramatika: ahalera - gramatika: aditzak, alegiazkoa Horri axuriak eman nizkion, hiri udareak ekarri nizkian/nizkinan, zuri udareak ekarri nizkizun, nik badakit euskara, nik bazekiat euskara, guk gutxi dakigu, zuek ez dakizue ezer, giltza poltsikoan daukat, horrek ogia gordeta dauka, etxean ura daukagu, nik badakizkit hitz horiek, guk badakizkigu hitz batzuk, niri giltzak erori zitzaizkidan, honi lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, horiei zuhaitzak erre zitzaizkien, zuri hitz batzuk ahaztu zitzaizkizun, hiri hitz batzuk ahaztu zitzaizkian/zitzaizkinan, usoak ditut hor goian, giltzak gordeta dauzkat, honek gauza batzuk dauzka, ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek mendian galduko lirateke, zu hemen pozik egongo zinateke, hi hemen pozik egongo hintzateke, zuek isilduko zinatekete, ni hemen ibil naiteke (nabilke), hori eser daiteke, etxera joan gaitezke (gindoazke), zu etxera joan zaitezke, ni joan naiteke (nindoake), hori joan daiteke (lihoake), hemen egon naiteke (nengoke), horiek joan daitezke (lihoazke), ni nindoakek/nindoaken, bera lihoakek/lihoaken, gu gindoazke, gu gindoazkek/gindoazken, horiek mendira lihoazke, horiek mendira lihoazkek/lihoazken, zu nirekin egon zaitezke, hi nirekin egon haiteke, zuek hemen egon zaitezkete, alaba etxean egon daiteke (dagoke), alaba zegokek/zegoken, umeak kalean egon daitezke (daudeke), hemen ibil naiteke (nabilke), zu hemen ibil zaitezke, hi hemen ibil haiteke, nik arraina erosiko nuke, horrek ardoa edango luke, guk bazkaria ekarriko genuke, horiek autoa salduko lukete, zuk etxe bat erosiko zenuke, zuek astoa ekarriko zenukete, bazkaria eraman dezaket, horrek ekar dezake ogia, guk egin dezakegu lan hori, horiek eros dezakete etxea, zuk atea konpon dezakezu, hik konpon dezakek/dezaken atea, argia itzal dezakezue, nik horri dirua emango nioke, amak haurrari egingo lioke afaria, guk aitari ogia eramango genioke, hauek haurrari esnea emango liokete, zuk lagun horri emango zenioke giltza, hik emango hioke giltza, nik anaiari egin diezaioket janaria, honek amari eman diezaioke dirua. Eraman dezaket esateko ez dute erabiltzen "badaket" forma. Zuek horri ura eskatu diezaiokezue, amak egin diezadake janariz, hemen daramat txakurra, horrek darama dirua, guk ogia daramagu, horiek aita daramate, zer daramazu hor?, hemen dakart janaria, horrek euritakoa dakar, zer dakarzu hor?, zer dakarrak hor?, hemen daramatzat ardiak, horrek usoak daramatza.
I-078b B7 Alokutiboa: ongi nagok, atea itxita zagok, eserita gaudek, umeak lo zaudek, etxera noak, hori etxera zoak, ohera goazak, umeak sukaldera zoazak.
I-078a A4 Atzo berandu etorri ninduan, nintzen, hori goiz iritsi zuan, zen, gu kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek hemen egon zineten, zu hemen egon zinen, hi hemen egon hintzen, aitona etorri zitzaidaan, zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, zitzaioan, dirua galdu zitzaiguan, zitzaigun, hiri alaba etorri zitzaian, zitzaizun, horiek giltza eman zidaten, amari ogia eman zioten, zezena ekarri ziguten, zuek amonari dirua eman zenioten, zuk dirua eman zenion, hik dirua eman hion, giltza poltsikoan daukat, guk giltza poltsikoan daukagu, horiek giltza zaukatek, daukate, zer duzu gorderik?, zer duk gorderik?, nik euskara zekiat, dakit, guk gutxi dakigu, horiek zerbait dakite, hemen daramat janaria, hemen daramat ogia, zer daramazu hor?, zer darama horrek?, zer daramagu hemen?, zer daramate horiek?, nik gauza bat daramat, nik gauza bat dakart, zer dakar horrek?, horrek ardiak daramatza, nik daramatzat, guk daramatzagu, horiek ogiak daramatzate, nik sagarrak erosi nituen, horrek aranak ekarri zituen, gauza batzuk erosi genituen, horiek tipulak bota zituzten, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, hik usoak hil hituen, horri axuriak eman nizkion, horiei eman nizkion, zuei ogiak eman nizkizuen, zuri eman nizkizun ogiak, hiri eman nizkian ogiak, pasa den egunean giltzak erori zitzaizkidaan, zitzaizkidan, honi lehengusuak etorri zitzaizkion, nik hitz horiek badakizkit, guk dakizkigu, hemen dauzkat giltzak, berak dauzka giltzak, guk gauza batzuk dauzkagu, beraiek untxiak dakartzate, haiek untxiak daramatzate.
I-066a A2 Nik badakizkit hitz horiek, guk badakizkigu, hemen dauzkat giltzak, giltzak gordeta dauzkagu, horiek gauza batzuk dauzkate, horiek gauza batzuk dauzkate gordeta, ardiak daramatzat, guk daramatzagu, horiek udareak daramatzate, guk ogia dakargu, guk ogiak dakartzagu, horiek untxiak dakartzate.
I-062 B05 gramatika: aditzak Nik badakizkit hitz horiek, honek zenbakiak badakizki, honek frantsesa eta ingelesa daki, guk gauza batzuk dakizkigu, horiek izen batzuk dakizkite, zuek dakizkizue, zuk dakizkizu, nik giltzak daramatzat, horrek ardiak daramatza, guk udareak daramatzagu, zuek daramatzazue, zuk daramatzazu, horiek ahuntzak daramatzate, nik usoak dakartzat, horrek gerizak dakartza, guk intxaurrak dakartzagu, horiek untxiak dakartzate, ni etxetik nator, ama elizatik dator.
I-062 B02 gramatika: aditzak Nik badakit euskara, nire anaiak badaki frantsesa, zuk badakizu frantsesa, zuek frantsesa badakizue, horiek badakite zerbait, guk gutxi dakigu, giltza gordeta daukat, horrek ogia du, guk ogia dugu, zuek ura duzue, giltza sakelean daukat, horiek dirua dute, guk eskutitzak armairuan dauzkagu, zuek eskutitzak armairuan dauzkazue, zuk eskutitzak armairuan dauzkazu, hik eskutitzak armairuan dauzkak, nik txakurra daramat, horrek behia darama, guk ogia daramagu, hauek ogia daramate, zuek ogia daramazue, zuk ogia daramazu, hik ogia daraman/daramak, zer daramate horiek, hemen dakart janaria, aitak euritakoa dakar, guk ogia dakargu, zuek ogia dakarzue, zuk ogia dakarzu, hik ogia dakarrak.
I-062 A04 gramatika: aditzak Ni ongi nago, atea itxita dago, gu eserita gaude, zuek eserita zaudete, haurrak lo daude, zu lo zaude, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, haurrak sukaldera doaz, horiek bazkaltzera doaz, zuek mendira zoazte, zu mendira zoaz.
I-061a A06 gramatika: aditzak - gramatika: aditzak, iragana Nik hitz horiek bazekizkiat, giltzak patrikan gordeta zauzkaat, gauza batzuk zaramatzaat, guk gauza batzuk zaramatzaagu, gerizak zekartzaat, gerizak zekartzaagu, horri gauza batzuk eman zizkioat, anaiak gerizak ekarri zizkiguk, horrek ogiak eman zizkidaan, guk ogiak eman genizkioan, ni gaixorik nengoan, gu gaixorik geundean, atea itxita zegoan, ateak itxita zeudean, ni etxera aldera nindoaan, gu etxera aldera gindoazaan, hori mendira zihoaan, horiek mendira zihoazaan, ni hemen nenbilean, gu genbiltzaan, hori farbikan zebilean, horiek fabrikan zebiltzaan, nik banekian hori, guk bagenekian hori, aitak asko zekian, gurasoak asko zekitean, nik ogia neukaan, guk geneukaan ogia, horiek zerbait zitean, horiek zerbait zeukatean, nik hitz batzuk banekizkian, guk hitz batzuk begenekizkian, ardiak estrabilean neuzkaan, guk ardiak estrabilan geneuzkaan.
I-061a A04 gramatika: aditzak, alokutiboa Nik bazekiat euskaraz, guk bazekiagu euskaraz, horiek bazekitek zerbait, giltza gordeta zaukaat, horiek zerbait zaukatek gordeta, hemen zaramaat ogia, guk zaramaagu ogia, zer daramate horiek?, zer zeramatek horiek?, hemen zakarreat janaria, guk zakarreagu janaria, horiek afaria zakartek, giltzak erori zitzaizkidaan.
I-069b A01 gramatika: aditzak Giltzak gordeta ditut, horrek gauza batzuk gordeta ditu, hemen dakartzat ogiak, horiek ahuntzak dakartzate, guk dakartzagu, hemen daramatzat giltzak, daramatzate.
I-069b A02 gramatika: aditzak, baldintza - gramatika: aditzak, alokutiboa Hori eser daiteke, lan hori egin dezaket. Alokutiboa (mutila/neska): nik hiri bazkaria eman nian/ninan, nik hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, atzo berandu etorri ninduan/nindunan, haurra garaiz heldu zuan/zunan, gu kanpoan bizi ginduan/gindunan, gurasoak joan zituan/zitunan, ni hemen pozik biziko nindukek/ninduen, hori gurekin egongo lukek/luken, horiek etxera joango lituzkek/lituzken, ogia gustatzen zaidak/zaidan, horri ardoa gustatzen zaiok/zaion, giltzak erori zaizkidak/zaizkidan, horri intxaurrak ustatzen zaizkiok/zaizkion, idia saldu diagu/dinagu, horiek haragia ebaki ditek/diten, hark ezagutzen gaitik/gaitin, horiek ikusi gaitiztek/gaitizten, aranak jan ditiat/ditinat, aitak jaietan ikusi gintian/gintinan, horiek ezagutu gintiztean/gintiztenan, nik lan hori egin nian/ninan, guk etxea saldu genian/geninan, horiek txerria hil zitean/zitenan, nik marrubiak ekarri nitian/nitinan, horrek gauza batzuk ekarri zitian/zitinan, amari lan bat egin nioan/nionan, nik arraina erosiko nikek/niken, horrek ardoa edango likek/liken, guk bazkaria ekarriko genikek/geniken, haiek bazkaria ekarriko liketek/liketen, nik bazekiat/bazekinat euskara, guk gutxi zekiagu/zekinagu, nik horri ogia eman zioat/zionat, aitak horri ez ziok/zion deus esan, guk ez zioagu/zionagu deus esan, hauek anaiari janaria eman ziotek/zioten, hemen zakarreat/zakarrenat janaria, guk zekarreagu/zekarrenagu gauza bat, hemen zaramaat/zaramanat ogia, guk zaramaagu/zaramanagu dirua, arrebak ogia eman zidaan/zidanan ogia, horiek egia esan zidatean/zidatenan.
I-060a A10 gramatika: aditzak Etxera noa, ama kalera doa, gu kanpora goaz, nora zoazte?, nora hoa?, nora zoaz?, hemen nabil, hau hemen dabil, ongi gabiltza, non zabiltzate?, non zabiltza?, non habil?
I-060a A05 gramatika: aditzak Nik badakizkit hitz horiek, horiek badakizkite gauza batzuk, hemen dauzkat giltzak, horrek dauzka giltzak, horiek dauzkate, guk dauzkagu, ardiak daramatzagu, horiek daramatzate ardiak, nik daramatzat ardiak, ogiak dakartzat, haiek dakartzate.
I-060a A06 gramatika: aditzak, ahalera Bagoazke, banoake, bazoazkete, badoazke.
I-060a A02 gramatika: aditzak Nik giltza gordeta daukat, horrek ogia dauka, ura daukagu, giltza poltsikoan daukagu, hemen daramat ogia, zer darama horrek?, guk janaria daramagu, hemen dakart ogia, zer dakarte horiek?, guk ardoa dakargu, zer dakarzue hor?
I-012 A06 gramatika: aditzak Ni banoa, zu bazoaz, bera badoa, gu bagoaz, zuek zoazte, horiek badoaz. Ni nago, hi hago, gu gaude, zu zaude, zuek zaudete, haiek daude.
I-073a A05 gramatika: aditzak - gramatika: aditzak, ahalera Bagoazke, bazoazke, bahoake, bazoazkete, badoazke, badoake, ni banoake. Bagaudeke pozik.
I-073a A01 gramatika: aditzak Giltzak dauzkat, horrek gauza batzuk dauzka, guk gauza batzuk dauzkagu, ardiak daramatzat, horrek ogiak daramatza, guk ogiak daramatzagu, gerizak dakartzat, horiek usoak dakartzate, guk usoak dakartzagu.
I-069c A02 gramatika: aditzak Ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, haurrak lo daude, ni gaixorik nago, hi gaixorik hago, zu gaixorik zaude, zuek zutik zaudete, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, umeak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, nora hoa?, hiri sagarrak eman dizkiat, zuri sagarrak eman dizkizut, piperrak ekarri dizkizuet, hemendik nabil, zakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltza, non zabiltza?, non habil?, non zabiltzate?, piperrak ekarri ditut, horrek udareak daramatza, marrubiak jan ditugu, horiek ilarrak ekarri dituzte, horiek jan dute, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio.
I-077b B07 gramatika: aditzak Nik badakit euskara, guk gutxi dakigu, guk hori badaligu, horiek zerbait dakite, zuek ez dakizue ezer, hemen daukat giltza gordeta, amak ogia dauka, guk ura daukagu, horiek janaria daukate, zer daukazue hor?, zer daukak?, zer daukazu?, hemen daramat janaria, horrek ogia darama, guk txakurra daramagu, zer daramate horiek?, zer daramazue hor?, zer daramak hor?, zer daramazu hor?, hemen dakart janaria, horrek ogia dakar, guk ardoa dakargu, zer dakarte horiek?, zer dakarzue hor?, zer dakarzu hor?
I-077b B09 gramatika: aditzak Nik hitz horiek badakizkit, gauza horiek badakizkit, horrek badakizki zenbakiak, nik badakizkit zenbakiak, guk gauza horiek badakizkigu, haiek badakizkite, hemen dauzkat giltzak, horrek usoak dauzka, ahuntzak dauzkagu, horiek behorrak dituzte, horiek behorrak gordeta dauzkate, hemen daramatzat giltzak, horrek ardiak daramatza, guk daramatzagu, horiek gauza batzuk daramatzate, hemen dakartzat ogiak, horrek gereziak dakartza.
I-064a A04 gramatika: aditzak, alokutiboa Alokutiboa: nik bazekiat euskara, guk bazekiagu euskara, horiek zerbait bazekitek, hemen zaukaat giltza gordeta, guk zauzkaagu giltzak, beraiek zauzkatek giltzak, dirua zaramaat dirua, guk zaramaagu dirua, zer zaramatek horiek?, hemen zakarreat janaria, guk zakarreagu janaria, zer zakartek horiek?, zer zakarrek horrek?, lagunak etorri zitzaizkidaan, honi lagun batzuk etorri zitzaizkioan.
I-066b A07 gramatika: aditzak Nik badakit euskara, guk gutxi dakigu, hoirek zerbait dakite, zuek ez dakizue batere, zuk zerbait dakizu, giltza poltsikoan daukat, guk giltza poltsikoan daukagu, zer dauka horrek?, horrek gauza bat gordeta dauka, horiek gauza bat gordeta daukate, hemen daramat ogia, zer daram horrek?, guk bazkaria daramagu, horiek aita daramate, zer daramazue hor?, zer daramazu?, hemen dakart janaria, zer dakar horrek?, horrek euritakoa dakar, guk euritakoa dakargu, zer dakarzu hor?, hik zer dakarrak hor?, atzo sagarrak ekarri nituen, horrek aranak erosi zituen.
I-068a A08 gramatika: aditzak Nik badakizkit hitz horiek, guk badakizkigu hitz horiek, giltzak gordeta dauzkat, hauek giltzak gordeta dauzkate, ardiak daramatzat, honek ardiak daramatza, guk ardiak daramatzagu, hauek ardiak daramatzate, hemen ekartzen ditut gauza hauek.
I-068a A06 gramatika: aditzak Nik euskaraz badakit, gutxi dakigu, horiek zerbait badakite, zuek ez dakizue deus, giltza poltsikoan daukat, horiek giltza poltsikoan daukate, hemen daramat janaria, horrek txakurra darama, guk ogia daramagu, haiek ogia daramate, zer daramazue hor, hemen ekartzen dut janaria, zer ekartzen du horrek?,
I-068a A03 gramatika: aditzak - gramatika: aditzak, iragana Zuei piperrak eman dizkizuet, hemen nabil, ongi gabiltza, non zabiltzate?, non zabiltza?, piperrak ekarri ditut, honek udareak eraman ditu, marrubiak jan ditugu, horiek ilarrak ekarri dituzte, txekorrak hil dituzue, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, guri intxaurrak gustatzen zaizkigu, hauei lagunak etorri zaizkie, nik ardoa erosi nuen, guk ardoa erosi genuen, horrek saski bat ekarri zuen, horiek saski bat ekarri zuten, zuk dirua hartu zenuen, zuek ardoa edan zenuten, ahizpari ogia eman nion, horiei ogia eman nien, zuri egia esan nizun, ahizpak egia esan zidan, ahizpak egia esan zigun, guk horri giltza eman genion.
I-073b A01 gramatika: aditzak Guk gutxi dakigu, badakizue hori?, giltza dut, giltza gordeta daukat, zuek giltza gordeta daukazue, guk giltza gordeta daukagu, janaria daramat, zer daramazue hor?, hemen dakart ogia, zer dakarte horiek?, zer dakarzue?.
I-073b A03 gramatika: aditzak Nik hitz horiek badakizkit, guk badakizkigu hitz horiek, ogiak ditut, horrek ogiak ditu, guk gauza batzuk gordeta dauzkagu, horiek gauza batzuk gordeta dauzkate, zuek gauza batzuk gordeta dauzkazue, ardiak daramatzat, ardiak dakartzat.
I-073b A08 gramatika: aditzak - gramatika: aditzak, iragana Hiketa eta zuketa tratamenduak. Ikusi zaituztet, ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, zuek zutik zaudete, zu zutik zaude, hi zutik hago, etxera noa, etxera goaz, ama kalera doa, haurrak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, nora hoa?, sagarrak eman dizkizut, sagarrak eman dizkiat, zuei piperrak eman dizkizuet, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltza, non zabiltzate, non zabiltza?, non habil?, piperrak ekarri ditut, marrubiak jan ditugu, horiek marrubiak jan dituzte, zuek baratxuriak ekarri dituzue, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, guri intxaurrak gustatzen zaizkigu, lagunak etorri zaizkigu, zuei alabak etorri zaizkizue, zuri semea etorri zaizu, aranak gustatzen zaizkizue?, niri aranak gustatzen zaizkit, zuri lagunak etorri zaizkizu, nik ardoa erosi nuen, horrek ardoa erosi zuen, horiek txerria hil zuten, zuek etxea erosi zenuten, zuk etxea erosi zenuen, hik etxea erosi huen, amari lan bat egin nion, horiei lan bat egin nien, zuei ardoa eman nizuen, zuri ardoa eman nizun, hiri ardoa eman nian, arrebak ogia eman zidan, arrebak ogia eman zigun, horrek egia esan zigun, horiei dirua eman zien, guk amari giltza eman genion, horiei giltza eman genien.
I-073b A12 gramatika: aditzak Nik badakit euskara, guk badakigu euskara, zuek zerbait badakizue, horiek zerbait badakite, hemen daukat giltza, horiek giltza daukate, hemen daramat ogia, hemen daramagu ogia, zer daramate horiek?, zer daramazue zuek?, zer daramazu zuk?, zer dakar horrek?, zer dakarte horiek?, hemen dakart ogia, hemen dakargu ogia, zuek afaria dakarzue, zuk afaria dakarzu.
I-076b A04 gramatika: aditzak Ongi nago, atea itxita dago, gu eserita gaude, haurrak lo daude, zu gaixorik zaude, hi gaixorik hago, zuek zutik zaudete, etxera noa, ama kalera doa, gu mendira goaz, haurrak sukaldera doaz, nora zoaz?, nora hoa?, zuek herrira zoazte, nik sagarrak eman dizkizut, nik sagarrak eman dizkiat, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltza, horiek hor zehar dabiltza, non zabiltza?, non habil?, zuek gaizki zabiltzate.