Fitxategiak

Fitxategiak

Orreaga Ibarra

I-073b

  • Grabazio data:
  • Jabea: Euskarabidea-mediateka
  • Berriemailea:
  • Ikertzailea: Iñaki Gaminde
  • Gai nagusia:
  • Bistaratzeko baimena: Librea
  • Argitaratzeko baimena: Mugatua
  • Soinu kalitatea: Normala
Herria Euskalkiak Mapak
Zatia Iraupena Gaiak Sumario
A01 00:00:00
00:01:35
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, trinkoak Guk gutxi dakigu, badakizue hori?, giltza dut, giltza gordeta daukat, zuek giltza gordeta daukazue, guk giltza gordeta daukagu, janaria daramat, zer daramazue hor?, hemen dakart ogia, zer dakarte horiek?, zer dakarzue?.
A02 00:01:35
00:03:40
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, iragana Atzo gauza batzuk ekarri nituen, horrek gauza batzuk ekarri zituen, guk sagarrak erosi genituen, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, horri axuriak eman nizkion, zuei giltzak eman nizkizuen, zuri giltzak eman nizkizun, hiri giltzak eman nizkian/nizkinan, lehengusuak etorri zitzaizkidan, horri lehengusuak etorri zitzaizkion, horri lehengusuak etorri zitzaizkian/zitzaizkinan, zuhaitzak erre zitzaizkigun.
A03 00:03:40
00:04:50
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, trinkoak Nik hitz horiek badakizkit, guk badakizkigu hitz horiek, ogiak ditut, horrek ogiak ditu, guk gauza batzuk gordeta dauzkagu, horiek gauza batzuk gordeta dauzkate, zuek gauza batzuk gordeta dauzkazue, ardiak daramatzat, ardiak dakartzat.
A04 00:04:50
00:06:55
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, ahalera Hemendik ibil gaitezke, ni etxera joan naiteke, hori etxera joan daiteke, zuek geldi zaitezkete, lan hori egin dezaket, zuek aitarekin hitz egin dezakezue, zuk aitarekin hitz egin dezakezu, nik horri egia esan diezaioket, amak afaria egin diezaioke, hauek anaiari janaria eman diezaiokete, guk janaria eman diezaiokegu.
A05 00:06:55
00:07:20
gramatika: fonetika, gramatika: plurala Alaba, alabak, semea, semeak, ogia, ogiak, astoa, astoak, eskua, eskuak.
A06 00:07:20
00:08:02
gramatika: aditzak, alokutiboa Alokutiboa: ongi negok, atea itxita zegok, eserita gaudek, horiek lo zeudek, etxera noak, hori etxera zoak, gu etxera goazak, horiek kalera zoazak.
A07 00:08:02
00:10:00
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, ahalera trinkoa Bagoazke, zu bazoazke etxera, hori badoake etxera, horiek badoazke etxera, hemen bagaudezke.
A08 00:10:00
00:17:35
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, iragana, gramatika: aditzak, trinkoak Hiketa eta zuketa tratamenduak. Ikusi zaituztet, ongi nago, atea itxita dago, eserita gaude, zuek zutik zaudete, zu zutik zaude, hi zutik hago, etxera noa, etxera goaz, ama kalera doa, haurrak sukaldera doaz, nora zoazte?, nora zoaz?, nora hoa?, sagarrak eman dizkizut, sagarrak eman dizkiat, zuei piperrak eman dizkizuet, hemen nabil, txakurra kanpoan dabil, gu ongi gabiltza, non zabiltzate, non zabiltza?, non habil?, piperrak ekarri ditut, marrubiak jan ditugu, horiek marrubiak jan dituzte, zuek baratxuriak ekarri dituzue, giltzak erori zaizkit, horri intxaurrak gustatzen zaizkio, guri intxaurrak gustatzen zaizkigu, lagunak etorri zaizkigu, zuei alabak etorri zaizkizue, zuri semea etorri zaizu, aranak gustatzen zaizkizue?, niri aranak gustatzen zaizkit, zuri lagunak etorri zaizkizu, nik ardoa erosi nuen, horrek ardoa erosi zuen, horiek txerria hil zuten, zuek etxea erosi zenuten, zuk etxea erosi zenuen, hik etxea erosi huen, amari lan bat egin nion, horiei lan bat egin nien, zuei ardoa eman nizuen, zuri ardoa eman nizun, hiri ardoa eman nian, arrebak ogia eman zidan, arrebak ogia eman zigun, horrek egia esan zigun, horiei dirua eman zien, guk amari giltza eman genion, horiei giltza eman genien.
A09 00:17:35
00:20:10
gramatika: aditzak, baldintza Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek eseriko lirateke, zuek mendian galduko zinatekete, zu mendian galduko zinateke, hi mendian galduko hintzateke, nik ogia erosiko nuke, guk ogia erosiko genuke, zuk ogia erosiko zenuke, horiek etxea salduko lukete, horri dirua emango genioke, guk egia esango genioke, guk amari dirua emango genioke, zuek dirua emango zeniokete, zuk dirua emango zenioke, hik dirua emango hioke.
A10 00:20:10
00:23:38
euskara: galera Gazteek dena erdaraz egiten dute eta Latasan gehiago. Bere bi alabek ez zekiten erdararik eskolara joan zirenean eta tuntuntzat zituzten. Bere aitak ere ez zekien batere erdararik. Bere maisuari herrian inork ez zekiela erdararik esan zioten. Maisua ailegatu zen eta euskaraz ez zuela ezer entzun nahi esan zuen. Orduan sartu zen erdara herrian. Meza ere, Don Gregoriok beti erdaraz eman izan du. Goldaratzen eta Etxalekun euskaraz ematen zituen.
A11 00:23:38
00:26:18
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, iragana Atzo berandu etorri nintzen, haurra goiz iritsi zen, kanpoan bizi ginen, gurasoak joan ziren, zuek oinez etorri zineten, zu oinez etorri zinen, hi oinez etorri hintzen, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, dirua galdu zitzaigun, horiei dirua galdu zitzaien, zuei anaia etorri zitzaizuen, zuri anaia etorri zitzaizun, hiri anaia etorri zitzaian, horiek giltza eman zidaten, zezena ekarri ziguten, zuek amari lana egin zenioten, zuk amari lana egin zenion, hik amari lana egin hion.
A12 00:26:18
00:28:35
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, trinkoak Nik badakit euskara, guk badakigu euskara, zuek zerbait badakizue, horiek zerbait badakite, hemen daukat giltza, horiek giltza daukate, hemen daramat ogia, hemen daramagu ogia, zer daramate horiek?, zer daramazue zuek?, zer daramazu zuk?, zer dakar horrek?, zer dakarte horiek?, hemen dakart ogia, hemen dakargu ogia, zuek afaria dakarzue, zuk afaria dakarzu.
A13 00:28:35
00:31:23
gramatika: aditzak, gramatika: aditzak, iragana Atzo sagarrak ekarri nituen, horrek aranak erosi zituen, guk aranak erosi genituen, horiek ahuntzak ekarri zituzten, zuek usoak hil zenituzten, zuk usoak hil zenituen, zuk gauza batzuk ekarri zenituen, hik gauza batzuk ekarri hintuen, horri axuriak eman nizkion, zuri axuriak eman nizkizun, hiri axuriak eman nizkian, zuri giltzak eman nizkizun, hiri giltzak eman nizkian, zuei giltzak eman nizkizuen, niri lagunak etorri zitzaizkidan, horri zuhaitzak erre zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, nik badakizkit hitz horiek, zuek badakizkizue hitz horiek.
Pista Artxiboa entzun Iraupena
I-073b-B 31:23