Gaiak

Gaiak

etxea: izenak [67 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-033a A10 Soroen izenak: Kanpolakie, Landa, Gartzaronaldea, Zumeanea, Zalduk. Etxeen izenak: Apeztegia, Txotola, Unanua, Palazioa, Artegia, Garronitxa, Etxebertzea, Kaxparrenetxea.
I-034 A08 Etxe izenak: Amikenea, Txankarnea. Alkotzeko etxeak: Martixenea, Lakarnea, Beraxonea, Pinttonea. Eltzaburuko etxeak: Matxenea, Martenea, Mitxelkonea, Txartonea, Aldattikia.
I-034 B01 Ostatuko borda, Matxineko borda.
I-095a A07 denetarik Ba omen dago kanta bat euskara eta erdaraz dena gitarrarekin jotzekoa. Espartzakoek zer fama duten galdetzen die. Gaztelaniaz hasten dira Gerra aurretik herria nola zegoen esaten. Hiztunak esaten du gaur egun ez dela bertako euskara erakusten. Erronkariko euskara ikasteko liburuaren aipamena egiten dute. Aurreko egunean, eguneko hiztunaren anaiarekin egon ziren hizketan. Beraien lanarekin zer egiten duten azaltzen die eta adina galdetu. Etxearen izena Maizterra da. Agurra.
IR-012 B02 bizimodua Bejino etxekoa da Valeriana eta herrian bizi izan da beti. Bere seme-alabetatik bat bakarrik bizi da herrian. Nekazaritza eta abereez bizi izan da. Bizitza asko aldatu da. Bere adinaz galdetzen diote.
M-005 A01 Aurkezpena. Usetxiko lau etxeen izenak.
M-006 A03 lana: auzolana Auzolana zegoenean nahitaezkoa zen joatea. Abisua nola ematen zen. Etxeen izenak.
N-052 A12 baserria Etxea bere aitonak egin zuen. Behiekin bildu zuen harria eta zura. Beste bi gizonekin egin zuen etxea duela ehun eta hogei urte. Etxearen izena Latxa zen. Errekaren izen bera darama etxeak.
PP-001 B01 bizimodua Baserrietan zehar bidaia egiten du, bertako jendeari buruzko gauzak kontatzen: Larrearen bordakoei buruz hitz egiten du. Hasierakoak eta orain bertan bizi direnak: ezkontzak, gaixotasunak, etxeko konponketa. Bertako bat pilotari omen zen.
PP-001 B02 Maisuneko borda: sukaldea konpondu zuten duela hamazazpi urte, bertako bat ere pilotaria zen, fama zuten, ongi bizi zirenetarikoak ziren.
PP-001 B03 Maierteko borda: oso gaiztoak eta arriskutsuak ziren hiru anaiak. Egin zituzten gauza batzuk. Goñin ere bizi izan ziren.
PP-001 B04 Tximitxeneko borda: lehengo denda zaharra zen. Bertako ahizpen izenak.
PP-001 B05 Plazako borda: gizona hil zen, semea ezkondu eta bizkiak izan zituen. Bertako gizonaren anaiaren ezkontzaren kontakizuna. Gizonaren gaixotasuna.
PP-001 B07 musika Tereseneko borda: ezagutu zituen lehenengo musikariak ziren, txistulari eta danborraria.
PP-001 B08 Maertzeneko borda: herrian dago etxe hau, elizaren atzean. Okindegia zen baina kendu behar izan zuten, ez baitzuten aski saltzen. Herriko lur guztiak komunalak dira. Maertzeneko bordako jendea nolakoa zen.
PP-009 B01 Errandonea: etxea eta borda zen. Azpikotxekoarenak erosi zuen gero. Eta gero apaizak.
PP-009 B10 Teilenea orain Uztagilenea da. Bertakoa zen bere emaztea.
PP-009 B11 Santuru etxea zegoen han ere, baina duela asko bota egin zuten.
PP-009 B12 ogibideak: pertzagilea Garroa: pertzagilea zen hangoa. Ondoan sutegia zuen pertzak egiteko. Bi seme eta alaba zituen.
PP-009 B13 Arraiago: abizen ere bada Arraiago. Ameriketara joan ziren eta aberats etorri ziren. Gero etxea saldu zen.
PP-009 B14 Tolarea jadanik ez dago. Onenea: mutilzahar bat bizi da orain. Lehen taberna bat zegoen bertan. Kartatako kontuak.
PP-009 B15 Arrepitxia bota egin zuten eta herriko etxea eraiki zen bertan, berak zortzi bat urte zituenean. Harginak, Leitzako zurgina eta obran egon ziren beste zenbait.
PP-009 B16 kontakizuna Apezenea: bertan ez zen apaiza bizi. Apaizaren neskamearekin ezkondu zena egin zen etxearen jabe. Apaizak koinata batek utzi zizkiolako zituen hainbeste etxe. Kontakizuna.
PP-009 B17 kontakizuna Oienea: Bere adinekoa da bertako nagusia eta beti izan dira elkarrekin. Anaia pilotan aritu zen. Honen emazteari buruzko kontakizuna.
PP-009 B18 Zugatzenea: bera zen ahalduna. Emaztearen lehengusu batzuena zen. Lurra orain ere berea da.
PP-009 B19 Azintzinea: hau ere berea da. Nola lortu zituen etxe haiek emaztearen koinatak eta beranduago berak ere. Notarioaren kontuak. Bereak dira Zugatzenea, Otsondo (hondaturik) eta Azintzinea etxeak.
PP-009 B02 Estebanenea: 1854.an zegoen baina gaur egun ez dago izen horretako izenik herrian.
PP-009 B20 Bunoa: hutsik dago.
PP-009 B21 Otsondo: bere aitonaren aita han bizi izan zen. Gero semea beste etxera joan zen, Gaiotsara.
PP-009 B22 Gaiotsa: eskrituratan etxea Ospela izenez jarrita omen dago, iruzur egiteko asmoz edo. Otsondon bizi zen gizona jada hilik dago. Mielen aita mutil koxkor zelarik joan zen etxe honetara bizitzera ia. Bere aitaren aitaren heriotza nola gertatu zen.
PP-009 B23 Olaetxeazpikoa: Beraiek dauden etxea da. Arrepenea: Kontakizuna: aitonaren aita joan zen Leitzara jai batera eta bueltatzean etxea sutan zegoen. Beste gizon baten heriotzaren kontakizuna.
PP-009 B26 Arrepenea: erabat erre zen.
PP-009 B03 Juantonea: Duela hamar urte erre egin zen eta berriz egin zen. Alustiza pilotaria han bizi da. Etxe horretan bizi zirenak Leitzara joan ziren.
PP-009 B04 Leitzako Iriartekoak: nongoak ziren. Azkarra zen baina ez zen fidatzekoa.
PP-009 B05 Albaitenea: aspaldi da alarguna bertako gizona.
PP-009 B06 kontakizuna Errementaldegia: apaizarena zen hau ere. Kontakizuna: etxez aldatu beharko lukeela esaten zioten. Morroiaren kontakizuna.
PP-009 B07 musika Egoarrea: Bertako Esteban Labaien ezkongabea Leitzan dago orain. Txistularia zen. Atabalari zenari buruz hitz egiten dute: Martin Jauregi.
PP-009 B08 lixiba Arotzenea: Bertan bizi zirenei buruz zenbait datu. Alaba etxez-etxe joaten zen lixiba egitera. Hiru pezeta ematen zioten.
PP-009 B09 Semerogaraikoa eta Semeroazpikoa: bi hauek herrian elkarren ondoan daude. Beste Semeroborda etxe bat dago herritik kanpo eta bertan alargun bat bizi da. Apaizaren iloba bizi izan zen han. Hamasei ume izan zituen.
PP-009 A10 kontakizuna - Cuba Etxe handia: bota egin zuten. Kubako kontuak eta nola egiten zuten dirua. Beste kontakizunak.
PP-009 A11 kontakizuna Sagastinea: plazakoa. Azkeneko nagusia amerikanoa zen. Etxea erosteko momentuko kontuak. Dirua bankuan izanik nola galdu zuten.
PP-009 A12 Zapatarinea: bertako jendeari buruz. Aspaldian zapatak saltzen zituzten han. Saldu behar izan zuten.
PP-009 A13 Manterolazpikoa: bere koinata batena da.
PP-009 A14 Barberonea: bertako nagusiaren kontakizuna, izotzagatik gertatu zen istripua. Bestelako kontuak.
PP-009 A15 Alkoz: jabeak.
PP-009 A16 Ubidea.
PP-009 A17 Zubiri: zubi ondoan dagoen etxea da.
PP-009 A18 Perunea: bi mutilzaharrena da.
PP-009 A19 Osagabiazpikoa. (36.54") Martikonea: Perunearen inguruan dago. Ameriketan egon eta gero etorri eta erosi zuten etxea.
PP-009 A02 Alkoz eta Alkozenea etxeak ez dira etxe berberak.
PP-009 A20 Etxetxikia.
PP-009 A21 Izartegia: ez zuen ezagutu, desagertu egin zen.
PP-009 A22 kontakizuna Oxenea. Aranaldea: kontakizuna.
PP-009 A23 Baserri eta bordak: Etxeberria: alkatearen jaiotetxea. Aragosonea. Urkiola: bertsoen eta bere emaztearen kontakizuna. Beste kontuak. Agurra.
PP-009 A03 Otsonea: bi mediku eta injinerua. Lehengo nagusia "Secretario de la hermandad de labradores" izan zen.
PP-009 A04 Otsontxikia: seme-alabei buruz. Bartolo eta bere seme Miel. Azken honekin ibili zen bera soldadu.
PP-009 A05 Atxenea.
PP-009 A06 Martexenea. Polainenea. Bertako apaizaren kontakizuna.
PP-009 A07 Etxeberria: Alkatea hangoa da eta orain anaia bizi da han.
PP-009 A08 Txilenea: bota egin zuten. Etxe honen izen bera zuen baserrian bizi zen Txilori buruz.
PP-009 A09 Errementaldegiazpikoa: ez du ezagutzen. Larrea: bere amona bertakoa zen. Etxeko beste senideak Ameriketara joan omen ziren eta han gelditu.
SD-004b B04 denetarik Denek ezagutzen duten zenbait jenderi buruz ari dira. Etxeen izenak aldatzeko ohitura berria. Adina eta osasuna.
SM-011 A15 bizimodua - ogibideak: ttu-ttuneroa Aurkezpena: izena, non jaioa, adina. Gaur bere urtebetetzea da (abuztuak 14). Bera jaio zen egunean bere aita Frantzian zegoen musika jotzen, ttun-ttuneroa zen. Aldudera joaten zen musika jotzera. Berez, nekazaria zen. Abereak zituzten etxean. Bera etxeko lanetan aritu da. Bere etxearen izena: Ttun-ttunenea. Baina lehenagoko izena Ernautena zen.
I-091a A08 Mezkirizko Moña etxea. Julianak kontatzen zuen hor neska jator bat bizi zela. Eta norbaitek esan omen zuela: "hori neska moña (moñoña?)". Beste etxeak: Kolixenea, Kondea, Arteria, Apesui, Modestoren etxea, Nikolasenea, Errota.
I-040 B04 Herriko etxeen izenak: Ortzegokoa, Arginena, Primonea, Alkatrena, Juan Pedroña, Maizterrenea, Etxeberria, Apeztegia ... Etxe berriak ez dira denak bertako semeek eginak.
I-048 B09 denetarik - ogibideak: medikua Samaniego medikuak min handia egiteko fama zuen. Pare bat kasu. Bizkarreta-Gerendiainen bizi zen. Bizkarreta-Gerendiaingo etxeak. Herriko batzuei eta etxeen konponketei buruz.
I-091b A05 gramatika: lexikoa Ostadarra, errautsa, hautsa. Hitzen eta etxeen izenen azalpenak.