Temas

Temas

refranes [25 resultados]

Archivo Fragmento Otros temas del fragmento Sumario
D-021 A04 Refranes.
D-022 A01 Refranes.
D-024 A04 Le piden que comente algunos dichos
D-034 A01 Lista de refranes, su frecuencia de uso y significado.
D-068 A14 Refranes.
I-031 B01 "Kandelera bero, negua heldu da gero", "Kandelera motz, negua hotz".
I-038 A10 "Taxu eman dio" (ha entendido), "betiko etorri zenak ere, joan behar zuela esan zuen" (a alguien que tiene prisa: el que vino para siempre dijo que se tenía que ir), "gibelaundi" (a una persona tranquila), "itsu-patsu denak batsu", "batek kanta, besteak kanta, deabruak dantza"(en río revuelto pesca el diablo), "zure galtza kordak izanen du korapilo hori" (tú tendrás ese defecto), "ez dio sakelako odolak irekin" (no le hervira la sangre), "potzo-potzo dago" (está borracho), "kuli-kulika gabiltza" (con poco trabajo), "gure etxeko andreak nongo, gure aireak hango"(cada uno tira para su casa), "Auzako zokoan laino, bihar denbora sano"(niebla en el rincón de Auza, mañana tiempo sano), "galtza beti ipurdi" (cuando no le llega la camisa al trasero), "otsailean ereina oloto, martxoan ereina olo, apirilan ereina olotto" (la avena sembrada en febrero avenaza, la sembrada en marzo avena, la sembrada en abril avenita), "Erramu egunean zer haize, urte guzian haize hura".
I-038 A12 "Antxu txikia beti bildots" (el charro nunca crece), "San Markos kazkabarra agoan dago"(en San Marcos graniza), "lezea baino ilunago dago"(está más oscuro que una cueva), "patxaran urte irin/elur/gari urte"(año de pacharáns, año de harina/nieves/trigo), "inork ez dit isilaraziko lekeda hau" (latoso), "norata ezkurra harata txerriaren muturra" (donde esté la bellota, allá irá el morro del cerdo), "hori bere eleketatik ez da ateratzen" (no sale de sus trece).
I-038 A02 Refranes: Irauliak (pasados), "ikurka-makurka egin du goldatza" (hacerlo mal), bistatu (divisar), "begi emanik dauzkat neretakoak" (echados el ojo), "elur urte patxaran eta gari urte" (año de nieves año de vienes), "umeak hazi eta nekeak pizi"("arpelarra lorean ardiak gosean, arpelarra igartzen ardiak hasetzen"("aztaka-aztaka dabil" (andar buscando algo), "txelaturik nago" (estar mojado), "bi etxe horiek elkarri daokala" (las dos casas están al lado).
I-038 A04 Refranes: "Ortziraleko eguna, nola argitu hala iluna"(el viernes anochecerá como amanezca), "Jainkoaren pasa"("Ez duguna baginu emain genizun gosaltzera, txerria hil baginu emain genizun gosaltzera, ogia izan baginu eman genizun gosaltzera"( si tuvieramos lo que no tenemos te daríamos, si hubieramos matado el cerdo te daríamos para desayunar, si tuvieras pan te daríamos para desayunar), "txikia banintzen handia banintzen apirileko lorea nintzen" (si er pequeño o si era grande era flor de abril), "txikia banintzen eta handia banintzen maiatzean burutu nintzen" (si era pequeño y si era grande, en mayo asomé: es el trigo).
I-038 A06 Refranes: "Nola etorri hala joan"(se va como vino), " etxe hori errekara doa"("zorri berpiztuak, bi hozka egiten du"(el piojo resucitado dos veces muerde), "elurrak ixten ditu atariek". "Bizi nahian, bizia galdu"(Queriendo vivir perdió la vida), "hire leihotik begira ezak lehenik barrena"(Desde tu ventana mira primero el interior). "Sasia maldan alde"(el malo siempre mira por si mismo), "burugabeak txapelik behar ez"(el sin cabeza no necesita gorro), "sudur pean bai zuk indarra" (se te escapa la fuerza por la boca), "ipurdian harrotuko dizut"("hik nahi dituk zopak eta kilik/purrut"( "lehenik parra egiten bazuen ere, harresik egin zion hautsek arrauts"("atarianen baratil paratuko du horrek"(?). "Hor dabil hinku-manku", "lastorditurik dago gizon hori"(está aturdido), "kuku kuku Sanpedrotarako mutu" (el cuco para San Pedro mudo), "nunu makil urte, hartu urte" (año de gamones, buen año), "norata eguzki harata beroki"(a donde va el sol va el abrigo), "bart zer perretxiku harrapatu zenuen"(que borrachera te cogiste ayer a la noche), "ez-baiean nago nola den hori"(estoy en duda de cómo es ese). "Ahuntzen eztula eta hik erraten duena biek bat dituk/berdintsu"(la tos de la cabra y lo que dices tú son igual), "San Markos kazkabarra agoan"(en San Marcos graniza).
I-038 A08 "Erraiok, erraiok beharrien hegalera" (vete corriendo a decírselo), "hatsa izaki gure bizia"(la vida es tan corta como un suspiro), "xuriak eta beltzak/gorriak aditu ditu horrek" (las que ha tenido que escuchar), "Jainkoa siestan zegoela aizkoraren jutearekin egina haiz" (cuando es muy feo: te hicieron con el yute de un hacha estando el Señor en la siesta).
I-038 B01 "Lastorditurik/aotaturik dago gizon hori" (aturdido), "nahiz kalma balego modu ona lehengo donaduena" (aunque hubiera que esperar...), "nor nolako, lagunak halako" (dime con quién andas y te diré quien eres).
I-038 B11 "Otsoak bere haragitik ez du jaten", "eroak ez du harririk bere teilatuan botatzen" (ningún loco tira piedras sobre su tejado), "etxeko sua etxeko hautsez estali" (el fuego de casa con las cenizas de casa se tapa), "ur urte, elur urte"(año de aguas, año de nieves), "zer ikusi hala ikasi"(de lo que se ve se aprende), "barrideko etxea urrez, hurbildu eta lurrez", "urrutiko intxaurrak hamalau, hurbildu eta lau" (mucho ruido y pocas nueces), "nola ibil, hala fin"(así anduvo, así acabó), "adixkidesa ta kontua garbi", "arotzaren etxean, pala zurez" (en casa del herrero cuchara de palo), "jende pobreak, neke doblea"(gente pobre, doble sufrimiento), "erran zaharrak gezur gutxi" (dicho viejo, miente poco), "eguzki eta euria azerien bodak" (sol y lluvia boda de zorros), "Mezkiritz eta Olondritz gari gutxi, ur anitz" (Mezkiritz y Orondritz, poco trigo, mucho oro), "Eltso karrika luze eta diru mantso/faltsu" (Eltso calles largas y dinero falso).
I-038 B12 pueblo - pueblos El mote que tienen los de cada pueblo. Refranes de cada pueblo: "Eltzaburu, eltzea bete zorri buru", "Auza kaka egiteko ez da gauza", "Alkotz, artoa hotz", "Arraitz deskargaitz", "Zenotz txerri puzten motz", "Lizaso ipurdi laso", "Urritzola, zapeta zola", "Gorrontz eta Olano biak hermano", "Gorrontzen hartzeko, bere burua galtzeko".
I-038 B02 creencias Creencias: De pequeños les decían que las brujas existían. "Zakurrak urubia egiten badu norbait laister hilko da". (cuando el perro aulla alguien va ha morir pronto). Esto no lo creían. "San Juan egunean siesta egiten duena urte guzian ez da loz hasetzen" (El que echa siesta el día de San Juan no se saciará de sueño en todo el año). Refrán: "San Juan egunean argitu orduko iluna"(El día de San Juán para cuando amanecer ya es de noche).
I-038 B06 Candelaría Lo conocían que cuando el cura salía con la vela encendida, si para la vuelta se había apagado lo que quedaba del invierno sería duro, pero sí "kandelera bero, negua heldu da gero; kandelera hotz, negua joan da motz" (Si en Candelaria hacía calor, el invierno vendría después; si hacía frío, el invierno sería corto).
SA-003 A21 Otro juego de palabras, en castellano.
SM-002 A18 Estuvo en Erratzu dos o tres meses ayudando. En Bozate cuando le decían a alguien "Boneta klase hortan´zu Jaune", querían decir que estaba de mal humor.
I-055 B01 "Kandelero bero, negua heldu da gero. Kandelero hotz, negua joan da motz". (Candelaria caliente, luego llega el invierno. Candelaria fría, el invierno ha sido corto). "Arrats gorri, bihar eguraldi" (Atardecer rojo, mañana buen tiempo). "Axerien bodak" edo "Jainkoenpasa" (arco iris).
SD-001b A01 Explicación del refrán "gizona saskitik ere, gizon" (el hombre aunque dentro de la cesta, siempre hombre): Había una mujer que era más fuerte que su marido. Una vez a la mujer se le ocurrió tirar a su marido al río en una cesta. Cuando llevaba al marido en la cesta, un perro les seguía y la mujer no conseguía que se fuera. Por fín, el marido dijo "Alekuxe!" desde la cesta y el perro se marchó. Entonces la mujer diciendo "gizona saskitik ere, gizon", no tiró al marido al río.
SD-001b A02 Explicación del refrán "Mihi saltsa jan ohi du" (suele comer salsa de lengua): el amo le pidió al cocinero que hiciera la mejor salsa. Y la hizo, salsa de lengua. Otro día le pidió que hiciera la peor salsa. Y la hizo, salsa de lengua. Por lo tanto, con la lengua se hacen las mejores cosas y también las peores.
IC-001 A13 El investigador le lee unos refranes salacencos, pero la hablante no los reconoce.
IC-002c A01 El investigador y la hablante leen unos refranes escritos en salacenco. La hablante no los reconoce.
SN-002a A11 Castañas comer, pitarra beber, tirriki-tarraka no te detener. Antes se comían muchas castañas, y también se las daban a los cerdos. Ahora casi ya no hay porque se han secado los castaños. También recogían helecho, pasaban un mes recogiendo. Ahora no se recoge tanto. La gente va a la fábrica a trabajar.