Archivos

Archivos

Orreaga Ibarra

I-038

  • Fecha de grabación: 1993-04-02
  • Propietario/a: Euskarabidea-mediateka
  • Informante: Cándido Narváez, Julia Goyenaga, Asunción Arce.
  • Investigador/a: Orreaga Ibarra
  • Tema principal: Cuestionario y charla libre: léxico, dichos, refranes, hablas de la Ultzama y de los alrededores, costumbres antiguas, tratamientos (hitano, berori).
  • Permiso de consulta: Libre
  • Permiso de publicación: Limitada
  • Calidad de sonido: Normal
Localidad Dialectos Mapas
Fragmento Duración Temas Sumario
A01 00:00:00
00:01:05
varios Se vestían de negro en víspera de San Lázaro.
A02 00:01:05
00:07:43
refranes Refranes: Irauliak (pasados), "ikurka-makurka egin du goldatza" (hacerlo mal), bistatu (divisar), "begi emanik dauzkat neretakoak" (echados el ojo), "elur urte patxaran eta gari urte" (año de nieves año de vienes), "umeak hazi eta nekeak pizi"("arpelarra lorean ardiak gosean, arpelarra igartzen ardiak hasetzen"("aztaka-aztaka dabil" (andar buscando algo), "txelaturik nago" (estar mojado), "bi etxe horiek elkarri daokala" (las dos casas están al lado).
A03 00:07:43
00:12:29
euskera: dialectos diferentes Los diferentes euskeras de la zona.
A04 00:12:29
00:14:10
refranes Refranes: "Ortziraleko eguna, nola argitu hala iluna"(el viernes anochecerá como amanezca), "Jainkoaren pasa"("Ez duguna baginu emain genizun gosaltzera, txerria hil baginu emain genizun gosaltzera, ogia izan baginu eman genizun gosaltzera"( si tuvieramos lo que no tenemos te daríamos, si hubieramos matado el cerdo te daríamos para desayunar, si tuvieras pan te daríamos para desayunar), "txikia banintzen handia banintzen apirileko lorea nintzen" (si er pequeño o si era grande era flor de abril), "txikia banintzen eta handia banintzen maiatzean burutu nintzen" (si era pequeño y si era grande, en mayo asomé: es el trigo).
A05 00:14:10
00:16:06
agricultura: trigo Hablan sobre el trigo.
A06 00:16:06
00:27:08
refranes Refranes: "Nola etorri hala joan"(se va como vino), " etxe hori errekara doa"("zorri berpiztuak, bi hozka egiten du"(el piojo resucitado dos veces muerde), "elurrak ixten ditu atariek". "Bizi nahian, bizia galdu"(Queriendo vivir perdió la vida), "hire leihotik begira ezak lehenik barrena"(Desde tu ventana mira primero el interior). "Sasia maldan alde"(el malo siempre mira por si mismo), "burugabeak txapelik behar ez"(el sin cabeza no necesita gorro), "sudur pean bai zuk indarra" (se te escapa la fuerza por la boca), "ipurdian harrotuko dizut"("hik nahi dituk zopak eta kilik/purrut"( "lehenik parra egiten bazuen ere, harresik egin zion hautsek arrauts"("atarianen baratil paratuko du horrek"(?). "Hor dabil hinku-manku", "lastorditurik dago gizon hori"(está aturdido), "kuku kuku Sanpedrotarako mutu" (el cuco para San Pedro mudo), "nunu makil urte, hartu urte" (año de gamones, buen año), "norata eguzki harata beroki"(a donde va el sol va el abrigo), "bart zer perretxiku harrapatu zenuen"(que borrachera te cogiste ayer a la noche), "ez-baiean nago nola den hori"(estoy en duda de cómo es ese). "Ahuntzen eztula eta hik erraten duena biek bat dituk/berdintsu"(la tos de la cabra y lo que dices tú son igual), "San Markos kazkabarra agoan"(en San Marcos graniza).
A07 00:27:08
00:28:08
varios La Virgen de Belate. El tiempo de Semana Santa.
A08 00:28:08
00:30:33
refranes "Erraiok, erraiok beharrien hegalera" (vete corriendo a decírselo), "hatsa izaki gure bizia"(la vida es tan corta como un suspiro), "xuriak eta beltzak/gorriak aditu ditu horrek" (las que ha tenido que escuchar), "Jainkoa siestan zegoela aizkoraren jutearekin egina haiz" (cuando es muy feo: te hicieron con el yute de un hacha estando el Señor en la siesta).
A09 00:30:33
00:33:23
anécdota Tres hermanos de Beruete debieron hacer lo que dice el refrán, "Jainkoa siestan zegoela aizkoraren jutearekin egina haiz" (te hicieron con el yute de un hacha estando el Señor en la siesta), pero esta vez con intención de robar. En Lantz también mataron a uno.
A10 00:33:23
00:41:35
refranes "Taxu eman dio" (ha entendido), "betiko etorri zenak ere, joan behar zuela esan zuen" (a alguien que tiene prisa: el que vino para siempre dijo que se tenía que ir), "gibelaundi" (a una persona tranquila), "itsu-patsu denak batsu", "batek kanta, besteak kanta, deabruak dantza"(en río revuelto pesca el diablo), "zure galtza kordak izanen du korapilo hori" (tú tendrás ese defecto), "ez dio sakelako odolak irekin" (no le hervira la sangre), "potzo-potzo dago" (está borracho), "kuli-kulika gabiltza" (con poco trabajo), "gure etxeko andreak nongo, gure aireak hango"(cada uno tira para su casa), "Auzako zokoan laino, bihar denbora sano"(niebla en el rincón de Auza, mañana tiempo sano), "galtza beti ipurdi" (cuando no le llega la camisa al trasero), "otsailean ereina oloto, martxoan ereina olo, apirilan ereina olotto" (la avena sembrada en febrero avenaza, la sembrada en marzo avena, la sembrada en abril avenita), "Erramu egunean zer haize, urte guzian haize hura".
A11 00:41:35
00:42:29
gramática: léxico, varios Cómo les llaman a las tijeras en diferentes sitios: allí les dicen "piruxak".
A12 00:42:29
00:47:49
refranes "Antxu txikia beti bildots" (el charro nunca crece), "San Markos kazkabarra agoan dago"(en San Marcos graniza), "lezea baino ilunago dago"(está más oscuro que una cueva), "patxaran urte irin/elur/gari urte"(año de pacharáns, año de harina/nieves/trigo), "inork ez dit isilaraziko lekeda hau" (latoso), "norata ezkurra harata txerriaren muturra" (donde esté la bellota, allá irá el morro del cerdo), "hori bere eleketatik ez da ateratzen" (no sale de sus trece).
B01 00:00:00
00:02:28
refranes "Lastorditurik/aotaturik dago gizon hori" (aturdido), "nahiz kalma balego modu ona lehengo donaduena" (aunque hubiera que esperar...), "nor nolako, lagunak halako" (dime con quién andas y te diré quien eres).
B02 00:02:28
00:06:18
creencias, refranes Creencias: De pequeños les decían que las brujas existían. "Zakurrak urubia egiten badu norbait laister hilko da". (cuando el perro aulla alguien va ha morir pronto). Esto no lo creían. "San Juan egunean siesta egiten duena urte guzian ez da loz hasetzen" (El que echa siesta el día de San Juan no se saciará de sueño en todo el año). Refrán: "San Juan egunean argitu orduko iluna"(El día de San Juán para cuando amanecer ya es de noche).
B03 00:06:18
00:07:10
enfermedad: verrugas Para quitar las verrugas: las ataban con un hilo y tiraban. Se dice que el agua de la fuente de Eltzaburu es buena para eso. Decían: "Orate frates, fuera verrugates".
B04 00:07:10
00:08:55
varios Hablan sobre la residencia y del número de mujeres en proporción al de hombres.
B05 00:08:55
00:09:35
enfermedad: verrugas Cuando eran pequeños decían "Orate frates fuera verrugates".
B06 00:09:35
00:10:20
Candelaría, refranes Lo conocían que cuando el cura salía con la vela encendida, si para la vuelta se había apagado lo que quedaba del invierno sería duro, pero sí "kandelera bero, negua heldu da gero; kandelera hotz, negua joan da motz" (Si en Candelaria hacía calor, el invierno vendría después; si hacía frío, el invierno sería corto).
B07 00:10:20
00:12:28
árbol, creencias, matanza del cerdo Cuándo cortar los árboles: en luna llena. Para madera había que cortar en luna nueva. Matar al cerdo, era mejor hacerlo en luna llena.
B08 00:12:28
00:13:19
animales: abejas, creencias Antes se tenían las abejas en casa y cuando se moría el dueño de la casa había que contárselo, ya que se les hablaba.
B09 00:13:19
00:18:49
gramática: tratamientos A los perros les hablaban en hiketa. Uno les hacía en zuketa. Otra en castellano. A los gatos en castellano. Los hermanos y amigos usaban el hiketa. Aunque los matrimonios usaban normalmente el zuketa, algunos hablaban en hiketa. Uno de los hombres casi siempre les ha hablado en zuketa a las chicas. Parece que el hiketa allí era sobretodo de trato entre chicos.
B10 00:18:49
00:21:20
varios Hablan sobre si ciertas personas saben euskera.
B11 00:21:20
00:27:02
refranes "Otsoak bere haragitik ez du jaten", "eroak ez du harririk bere teilatuan botatzen" (ningún loco tira piedras sobre su tejado), "etxeko sua etxeko hautsez estali" (el fuego de casa con las cenizas de casa se tapa), "ur urte, elur urte"(año de aguas, año de nieves), "zer ikusi hala ikasi"(de lo que se ve se aprende), "barrideko etxea urrez, hurbildu eta lurrez", "urrutiko intxaurrak hamalau, hurbildu eta lau" (mucho ruido y pocas nueces), "nola ibil, hala fin"(así anduvo, así acabó), "adixkidesa ta kontua garbi", "arotzaren etxean, pala zurez" (en casa del herrero cuchara de palo), "jende pobreak, neke doblea"(gente pobre, doble sufrimiento), "erran zaharrak gezur gutxi" (dicho viejo, miente poco), "eguzki eta euria azerien bodak" (sol y lluvia boda de zorros), "Mezkiritz eta Olondritz gari gutxi, ur anitz" (Mezkiritz y Orondritz, poco trigo, mucho oro), "Eltso karrika luze eta diru mantso/faltsu" (Eltso calles largas y dinero falso).
B12 00:27:02
00:32:10
pueblo, pueblos, refranes El mote que tienen los de cada pueblo. Refranes de cada pueblo: "Eltzaburu, eltzea bete zorri buru", "Auza kaka egiteko ez da gauza", "Alkotz, artoa hotz", "Arraitz deskargaitz", "Zenotz txerri puzten motz", "Lizaso ipurdi laso", "Urritzola, zapeta zola", "Gorrontz eta Olano biak hermano", "Gorrontzen hartzeko, bere burua galtzeko".
B13 00:32:10
00:33:32
juego: al escondite Cómo se juega a "kuriketan".
B14 00:33:32
00:35:50
noche de San Juan La víspera de San Juan hacían fuegos y mientras saltaban decían: "Sarna fuera San Juan bezpera minak eta gaizkiak fuera", "San Juan bezpera, kaikupera, onak barnera eta gaiztoak kanpora". Las ramas que traían del monte: helecho, fresno, endrino. Las dejaban secar en el granero y al año siguiente quemaban aquellas. Cuando se acababan quemaban hierba.
B15 00:35:50
00:38:55
costumbres El día de la Santa Cruz se ponían en las puertas de la casa y en los campos unas cruces hechas con palos de manzano, para que no entraran los ratones, bendecidas el día de Ramos.
B16 00:38:55
00:43:02
canción Canción: "Arre, arre mandoko", "Currucucu". Canción para dormir a los niños.
B17 00:43:02
00:44:20
día: víspera del día de Reyes La víspera de Reyes se elegían el rey y la reina repartiendo las cartas y ellos darían el chocolate. Se salía con los cencerros la víspera.
B18 00:44:20
00:47:50
boda El fin de semana anterior a la boda al novio le daban una cena. Antes las bodas solían ser los miércoles. Se casaban antes de amanecer. Otra cuenta que hicieron la comida en casa y que hubo baile hasta la noche. La gente iba andando. A comprar la ropa no iban los novios solos, sino con la madre.
Pista Escuchar archivo Duración
I-038-A 47:55
I-038-B 47:53