Gaiak

Gaiak

gramatika: ahalera [2 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-081 A02 gramatika: aditzak, trinkoak - gramatika: aditzak, alegiazkoa Horri axuriak eman nizkion, hiri udareak ekarri nizkian/nizkinan, zuri udareak ekarri nizkizun, nik badakit euskara, nik bazekiat euskara, guk gutxi dakigu, zuek ez dakizue ezer, giltza poltsikoan daukat, horrek ogia gordeta dauka, etxean ura daukagu, nik badakizkit hitz horiek, guk badakizkigu hitz batzuk, niri giltzak erori zitzaizkidan, honi lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, horiei zuhaitzak erre zitzaizkien, zuri hitz batzuk ahaztu zitzaizkizun, hiri hitz batzuk ahaztu zitzaizkian/zitzaizkinan, usoak ditut hor goian, giltzak gordeta dauzkat, honek gauza batzuk dauzka, ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek mendian galduko lirateke, zu hemen pozik egongo zinateke, hi hemen pozik egongo hintzateke, zuek isilduko zinatekete, ni hemen ibil naiteke (nabilke), hori eser daiteke, etxera joan gaitezke (gindoazke), zu etxera joan zaitezke, ni joan naiteke (nindoake), hori joan daiteke (lihoake), hemen egon naiteke (nengoke), horiek joan daitezke (lihoazke), ni nindoakek/nindoaken, bera lihoakek/lihoaken, gu gindoazke, gu gindoazkek/gindoazken, horiek mendira lihoazke, horiek mendira lihoazkek/lihoazken, zu nirekin egon zaitezke, hi nirekin egon haiteke, zuek hemen egon zaitezkete, alaba etxean egon daiteke (dagoke), alaba zegokek/zegoken, umeak kalean egon daitezke (daudeke), hemen ibil naiteke (nabilke), zu hemen ibil zaitezke, hi hemen ibil haiteke, nik arraina erosiko nuke, horrek ardoa edango luke, guk bazkaria ekarriko genuke, horiek autoa salduko lukete, zuk etxe bat erosiko zenuke, zuek astoa ekarriko zenukete, bazkaria eraman dezaket, horrek ekar dezake ogia, guk egin dezakegu lan hori, horiek eros dezakete etxea, zuk atea konpon dezakezu, hik konpon dezakek/dezaken atea, argia itzal dezakezue, nik horri dirua emango nioke, amak haurrari egingo lioke afaria, guk aitari ogia eramango genioke, hauek haurrari esnea emango liokete, zuk lagun horri emango zenioke giltza, hik emango hioke giltza, nik anaiari egin diezaioket janaria, honek amari eman diezaioke dirua. Eraman dezaket esateko ez dute erabiltzen "badaket" forma. Zuek horri ura eskatu diezaiokezue, amak egin diezadake janariz, hemen daramat txakurra, horrek darama dirua, guk ogia daramagu, horiek aita daramate, zer daramazu hor?, hemen dakart janaria, horrek euritakoa dakar, zer dakarzu hor?, zer dakarrak hor?, hemen daramatzat ardiak, horrek usoak daramatza.
I-056 A03 gramatika: aditzak - gramatika: deklinabidea - gramatika: nominalizazioa Hau semearentzat da, denbora gutxi dut, denbora aunitz dut, euri tantaren bat erori da, oihanetik nator, antzina, gibelera, etxe hauetan bero handia egiten du, etxe hauetara noa, gizon hauek onak dira, gizon hauek egurra egin dute, zuek ardo aunitz edan duzue, bihar euria eginen duela uste dut, auto berri bat erosi behar dugula uste dut, apaizak meza oso goiz eman duela uste dut, heldua naizenean kezkarik gabe biziko naiz, oihanera joaten naizenean oso ongi pasatzen dut, nire anaia ikustera noa ospitalera, apaizari egia esango diot, hau oso ongi egingo dut, ardoa botilatik edanen dut, guk hau egin dezakegu, asko jan dezakezu janari asko dago eta, utz iezaiozu nahi duena egiten, ez iezaiozu hori egiten utzi, nahi zuena jaten utzi diot, eman iezaiozu behiari edatez, nahi nuen guztia jaten eman didate.