Gaiak

Gaiak

gramatika: aditzak, alegiazkoa [10 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-081 A02 gramatika: aditzak, trinkoak - gramatika: ahalera Horri axuriak eman nizkion, hiri udareak ekarri nizkian/nizkinan, zuri udareak ekarri nizkizun, nik badakit euskara, nik bazekiat euskara, guk gutxi dakigu, zuek ez dakizue ezer, giltza poltsikoan daukat, horrek ogia gordeta dauka, etxean ura daukagu, nik badakizkit hitz horiek, guk badakizkigu hitz batzuk, niri giltzak erori zitzaizkidan, honi lehengusuak etorri zitzaizkion, guri aitonak etorri zitzaizkigun, horiei zuhaitzak erre zitzaizkien, zuri hitz batzuk ahaztu zitzaizkizun, hiri hitz batzuk ahaztu zitzaizkian/zitzaizkinan, usoak ditut hor goian, giltzak gordeta dauzkat, honek gauza batzuk dauzka, ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek mendian galduko lirateke, zu hemen pozik egongo zinateke, hi hemen pozik egongo hintzateke, zuek isilduko zinatekete, ni hemen ibil naiteke (nabilke), hori eser daiteke, etxera joan gaitezke (gindoazke), zu etxera joan zaitezke, ni joan naiteke (nindoake), hori joan daiteke (lihoake), hemen egon naiteke (nengoke), horiek joan daitezke (lihoazke), ni nindoakek/nindoaken, bera lihoakek/lihoaken, gu gindoazke, gu gindoazkek/gindoazken, horiek mendira lihoazke, horiek mendira lihoazkek/lihoazken, zu nirekin egon zaitezke, hi nirekin egon haiteke, zuek hemen egon zaitezkete, alaba etxean egon daiteke (dagoke), alaba zegokek/zegoken, umeak kalean egon daitezke (daudeke), hemen ibil naiteke (nabilke), zu hemen ibil zaitezke, hi hemen ibil haiteke, nik arraina erosiko nuke, horrek ardoa edango luke, guk bazkaria ekarriko genuke, horiek autoa salduko lukete, zuk etxe bat erosiko zenuke, zuek astoa ekarriko zenukete, bazkaria eraman dezaket, horrek ekar dezake ogia, guk egin dezakegu lan hori, horiek eros dezakete etxea, zuk atea konpon dezakezu, hik konpon dezakek/dezaken atea, argia itzal dezakezue, nik horri dirua emango nioke, amak haurrari egingo lioke afaria, guk aitari ogia eramango genioke, hauek haurrari esnea emango liokete, zuk lagun horri emango zenioke giltza, hik emango hioke giltza, nik anaiari egin diezaioket janaria, honek amari eman diezaioke dirua. Eraman dezaket esateko ez dute erabiltzen "badaket" forma. Zuek horri ura eskatu diezaiokezue, amak egin diezadake janariz, hemen daramat txakurra, horrek darama dirua, guk ogia daramagu, horiek aita daramate, zer daramazu hor?, hemen dakart janaria, horrek euritakoa dakar, zer dakarzu hor?, zer dakarrak hor?, hemen daramatzat ardiak, horrek usoak daramatza.
I-066a A10 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, eseriko ginateke, horiek galduko lirateke, zuek etxera etorriko zinatekete, zu etxera etorriko zinateke, hi etxera etorriko hinteke, nik arraina erosiko nuke, guk arraina erosiko genuke, horiek etxea salduko lukete, zuek aitarekin hitz egingo zenukete, zuk aitarekin hitz egingo zenuke, hik aitarekin hitz egingo huke, horri dirua emango nioke, guk emango genioke, zuek aitari egia esango zeniokete, zuk esango zenieke, hik esango hioke, hauek anaiari esnea emango liokete.
I-068d A02 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek galduko lirateke.
I-062 A02 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, zuek eseriko zinatekete, horiek mendian galduko lirateke, horiek mendian egongo lirateke, nik arraina erosiko nuke, hik ardoa edango huke, zuk ardoa edango zenuke, guk janaria ekarriko genuke, liburu bat erosiko genuke, orain tortila jango genuke, horiek etxea salduko lukete, horrek etxea salduko luke, nik horri dirua emango nioke, amak horri afaria emango lioke, janaria eramango lioke, amak umeari orain dirua emango lioke, guk aitari ogia eramango genioke, guk dirua emango genioke, zuek aitari dirua emango zeniokete.
I-061a A02 Ni hemen pozik biziko nindukek, hori gurekin egongo lukek, gu eseriko gintuzkek, horiek galduko lituzkek, nik arraina erosiko nikek, guk arraina erosiko genikek, horiek etxea salduko litekek, amari dirua emango niokek, dirua emango geniokek, horiek lagunari giltza emango lioketek.
I-060a A14 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, galduko ginateke, horiek galduko lirateke, zuek hemen pozik egongo zinatekete, zu pozik egongo zinateke, hi pozik egongo hintzateke.
I-073a A10 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, horiek gurekin egongo lirateke, zuek mendian galduko zinatekete, zu mendian galduko zinateke, hi mendian galduko hintzateke, nik arraina erosiko nuke, horiek etxea salduko lukete, zuek janaria ekarriko zenukete, zuk janaria ekarriko zenuke, hik janaria ekarriko huke, guk apaizari egia esango genioke, zuek egia esango zeniokete.
I-077b B05 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek galduko lirateke, zuek hemen ongi biziko zinatekete, zu hemen ongi biziko zinateke, hi hemen ongi biziko hintzateke, nik arraina erosiko nuke, horrek ardoa edango luke, guk etxea erosiko genuke, horiek erosiko lukete, zuek aitarekin hitz egingo zenukete, hik aitarekin hitz egingo huke, zuk aitarekin hitz egingo zenuke, horri dirua emango lioke, nik horri dirua emango nioke, guk aitari egia esango genioke, hauek haurrari zerbait emango liokete, zuek apaizari egia esango zeniokete, zuk esango zenioke, hik esango hioke.
I-064a A02 gramatika: aditzak, alokutiboa Alokutiboa: ni hemen pozik biziko nindukek, gu hemen pozik biziko gintuzkek, hori gurekin egongo lukek, horiek mendiraino joango lituzkek, haurrak galduko lituzkek, nik arraina erosiko nikek, guk arraina erosiko genikek, horiek etxea salduko liketek,horri dirua emango niokek, guk dirua emango geniokek, horiek amari zerbait esango lioketek.
I-068a A04 Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek galduko lirateke, zu hemen ongi biziko zinateke, hi hemen ongi biziko hintzateke, zuek hemen ongi biziko zinatekete, nik arraina erosiko nuke, guk arraina erosiko genuke, horiek etxea salduko lukete, zuek ogia ekarriko zenukete, zuk ogia ekarriko zenuke, hik ogia ekarriko huke, horri dirua emango nioke, guk dirua emango genioke, zuk dirua emango zenioke, hik dirua emango hioke.