Fitxategiak

Fitxategiak

Orreaga Ibarra

I-064a

  • Grabazio data:
  • Jabea: Euskarabidea-mediateka
  • Berriemailea:
  • Ikertzailea: Iñaki Gaminde
  • Gai nagusia: Galdeketa: aditza, deklinabidea.
  • Bistaratzeko baimena: Librea
  • Argitaratzeko baimena: Mugatua
  • Soinu kalitatea: Normala
Herria Euskalkiak Mapak
Zatia Iraupena Gaiak Sumario
A01 00:00:00
00:05:25
gramatika: aditzak, alokutiboa Alokutiboa: ni hemengoa nauk, apaiza urruti bizi duk, etorri gaituk, gurasoak joan dituk, amak afaria prestatu zidak, horiek dirua eman zidatek, nik aitari ogia eman zioat, honek ez ziok/zion deus esan, nik aitari ogia eman zionat, hauek aitari janaria eman ziotek, horrek gazta ekarri ziguk, horiek gazta ekarri zigutek, ogia gustatzen zaidak, ogia gustatzen zaiguk, horiei ardoa gustatzen zaiek, horiek ikusi naitek, umeei esnea eman zieat, guk emakumeei ura eman zieagu, etxe bat erosi diat, horrek dena jan dik, idia saldu diagu, horiek haragia moztu ditek, horrek sagarrak ekarri zizkidak, horiek udareak ekarri zizkidatek.
A02 00:05:25
00:06:50
gramatika: aditzak, alegiazkoa, gramatika: aditzak, alokutiboa Alokutiboa: ni hemen pozik biziko nindukek, gu hemen pozik biziko gintuzkek, hori gurekin egongo lukek, horiek mendiraino joango lituzkek, haurrak galduko lituzkek, nik arraina erosiko nikek, guk arraina erosiko genikek, horiek etxea salduko liketek,horri dirua emango niokek, guk dirua emango geniokek, horiek amari zerbait esango lioketek.
A03 00:06:48
00:13:35
gramatika: aditzak, alokutiboa, gramatika: aditzak, iragana Alokutiboa: ni ongi nabilek, gu ongi gabiltzak, hori kanpoan zebilek, horiek kanpoan zebiltzak, piperrak ekarri ditiat, guk ekarri ditiagu, horiek ardiak eraman ditiztek, giltzak erori zaizkidak, horiei intxaurrak gustatzen zaizkiek, atzo ardoa erosi nian/ninan, horrek saski bat ekarri zian, guk etxea saldu genian, horiek txerria hil zitean, amari lan bat egin nioan, horiei egia esan niean, arrebak ogia eman zidaan, aitari ardoa eman zioan, horrek egia esan ziguan, umeei esnea eman ziean, guk amari atea konpondu genioan, horiei konpondu geniean, ni berandu etorri ninduan, haurra goiz heldu zuan, gu kanpoan bizi gintuan, hoirek berandu etorri zituan, aitona etorri zitzaidaan, horri etxea erre zitzaioan, zaldia ekarri zidatean, amari gauza bat eraman ziotean, zezena ekarri zigutean, nik horri marrubiak eman nizkioan, giltzak eman zenizkioan, guk sagarrak ekarri genitian, honek aranak ekarri zitian, horiek ahuntzak hil zitiztean.
A04 00:13:35
00:16:20
gramatika: aditzak, alokutiboa, gramatika: aditzak, trinkoak Alokutiboa: nik bazekiat euskara, guk bazekiagu euskara, horiek zerbait bazekitek, hemen zaukaat giltza gordeta, guk zauzkaagu giltzak, beraiek zauzkatek giltzak, dirua zaramaat dirua, guk zaramaagu dirua, zer zaramatek horiek?, hemen zakarreat janaria, guk zakarreagu janaria, zer zakartek horiek?, zer zakarrek horrek?, lagunak etorri zitzaizkidaan, honi lagun batzuk etorri zitzaizkioan.
A05 00:16:20
00:18:12
gramatika: aditzak, ahalera, gramatika: aditzak, alokutiboa Alokutiboa: ni hemen ibil naitekek, gu ibil gaitezkek, hori eser daitekek, horiek eser daitezkek, nik hori egin zezakeat, guk hori egin zezakeagu, horrek bazkaria ekar zezakek, horiek ekar zezaketek bazkaria, nik zerbait eman ziezaiokeat, guk apaizari egia esan ziezaiokeagu, amak horri afaria egin ziezaiokek.
A06 00:18:12
00:19:25
gramatika: aditzak, alokutiboa, gramatika: aditzak, trinkoa Alokutiboa: nik hitz horiek bazakizkiat, hemen zauzkaat giltzak, ardiak zaramatzaat, guk zaramatzaagu ardiak, gerizak zakartzaat, guk zakartzaagu gerizak.
A07 00:19:25
00:23:36
gramatika: beroriketa, gramatika: tratamenduak Ez du inoiz hiketan egin, beti zuketan egin izan du. Beroriketa ere erabiltzen zuen. Etor bedi etxera, egin beza hori, eman beza dirua horri, eman bezate dirua horri, har beza, hartu bezate dirua. Beti erabiltzen zuten tratamendu ahu helduei zuzentzeko. Apaiza eta maisuari beti hitz egiten zieten beroriketan. Jauntsaratsen izan ezik, inguruko herri guztietan erabiltzen zuten hiketa. "joaten banaiz...", "Joaten bagara..." esaerak.
A08 00:23:36
00:24:15
gramatika: aditzak, alokutiboa, gramatika: aditzak, iragana Alokutiboa: ni gaixorik nengoan, gu gaixorik geundean, hori zutik zegoan, horiek zutik zeudean, ni etxerantz nindoaan, gu etxerantz gindoazaan, arreba mendirantz zihoaan, arrebak mendira zihoazaan.
A09 00:24:50
00:28:15
gramatika: aditzak, ahalera, gramatika: aditzak, iragana Lan horiek egin ditzaket, guk egin ditzakegu lan horiek, ardiak ekar ditzakegu, ni etxera joan nintekeen, gu etxera joan gintezkeen, ama lehenago hel zitekeen, horiek lehenago hel zitezkeen, zuek elizan sartu ahal izan zintezketen, zu eliza joan ahal izan zineten, hi elizara joan ahal izan hintzen, nik lan hori egin ahal izan nuen, guk lan hori egin ahal izan genuen, amak bazkaria ekarri ahal izan zezakeen, horiek etxea erosi ahal izan zuten, zuek lana egin ahal izan zenuten, zuk lan hori egin ahal izan zenuen, hik lan hori egin ahal izan huen, nik aitari dirua eman ahal izan nion, guk dirua eman ahal izan genion, honek haurrari esnea eman ahal izan zion, hauek esnea eman ahal izan zioten, zuek apaizari egia esan ahal izan zenioten, hik egia esan ahal izan hion, zuk apaizari egia esan ahal izan zenion.
A10 00:28:15
00:31:00
gramatika: deklinabidea Alabari gustatzen zaio, hori alabarena da, alabarekin, hori alabarentzat da, alabarengana joan naiz. Etxean, etxeetan, etxera, etxeetara, etxetik, etxeetatik, hori etxekoa da, etxeraino etorri da, etxeraino joan da, hori etxeraino joan da. Alabek jan dute, alabei ogia gustatzen zaie, hori alabena da, hori alabekin etorri da, hori alabentzan erosi du, alabenganaino joan da. Mendiraino.
A11 00:31:00
00:31:35
gramatika: aditzak, ahalera Honek ogiak ekar ditzake, guk ogiak ekar ditzakegu, horiek etxea egin dezakete.
B01 00:00:00
00:00:40
gramatika: aditzak, subjuntiboa Hemen egon gaitezen, hemen geldi gaitezen, geldi daitezen, geldi dadin, aitak ni hemen geldi nadin nahi du.
B02 00:00:40
00:02:18
gramatika: aditzak, agintera Etor zaitez etxera, geldi zaitez hemen, geldi zaitezte hor, esan iezaiok horri egia, eman iezaiok horri dirua, galde izezaiok zer ordu den, galde iezaiozu zer ordu den.
B03 00:02:18
00:04:29
gramatika: tratamenduak Hiketaren erabilera etxeen araberakoa da. Joan bekio (joan zaitez amarengana beroriketan).
Pista Artxiboa entzun Iraupena
I-064a-A 31:37
I-064a-B 4:29