Gaiak

Gaiak

gramatika: beroriketa [4 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
D-052 A03 erlijioa: apaizak Apaizei tratu berezia eskeintzen zitzaien. Berorika tratamendua aipatzen da, baina ez dago adibiderik.
I-057b B01 euskara Desberdintasunak daude zenbait herritako euskararen artean. Beroriketan apezari egiten zioten eta beraiek baino lehenagokoek gurasoei ere bai. Inguruko herri euskaldunenak.
I-057b B06 Beroriketa: etor bedi etxera, egin beza hau, har beza hau, har bezate hau, etor bitez, sar bitez etxean, eman biezaio berorrek hori amari, eman bezate.
I-064a A07 gramatika: tratamenduak Ez du inoiz hiketan egin, beti zuketan egin izan du. Beroriketa ere erabiltzen zuen. Etor bedi etxera, egin beza hori, eman beza dirua horri, eman bezate dirua horri, har beza, hartu bezate dirua. Beti erabiltzen zuten tratamendu ahu helduei zuzentzeko. Apaiza eta maisuari beti hitz egiten zieten beroriketan. Jauntsaratsen izan ezik, inguruko herri guztietan erabiltzen zuten hiketa. "joaten banaiz...", "Joaten bagara..." esaerak.