Fitxategiak

Fitxategiak

Orreaga Ibarra

I-057b

  • Izenburua:
  • Grabazio data:
  • Jabea: Euskarabidea-mediateka
  • Berriemailea:
  • Ikertzailea: Iñaki Gaminde
  • Gai nagusia:
  • Bistaratzeko baimena: Librea
  • Argitaratzeko baimena: Mugatua
  • Soinu kalitatea: Ona
Herria Euskalkiak Mapak
Zatia Iraupena Gaiak Sumario
B01 00:00:00
00:03:16
euskara, gramatika: beroriketa Desberdintasunak daude zenbait herritako euskararen artean. Beroriketan apezari egiten zioten eta beraiek baino lehenagokoek gurasoei ere bai. Inguruko herri euskaldunenak.
B02 00:03:16
00:13:19
gramatika: aditzak, alokutiboa Atzo janaria ekarri ninan, horrek saski bat ekarri zinan, etxea saldu geninan, horiek hil zitenan txerria, arrebak ogia eman zidanan, aitari egin zionan afaria, horrek egia esan zigunan, guk esnea eman genionan, atzo berandu etorri ninduan, umea goiz etorri zunan, kanpoan bizi gintunan, horiek etxeraino etorri zitunan, aitona etorri zitzaidanan, horri amona etorri zitzaionan, dirua galdu zitzaigunan, horiei behia hil zitzaienan, niri giltza eman zidatenan/zidatean, amari dirua eman ziotenan, zezena ekarri zigutenan, nik marrubiak jan nitinan, horrek aranak erosi zitinan, guk gauza batzuk ekarri genitinan, horiek ahuntzak hil zitiztenan, horri giltzak eman nizkionan, horiei giltzak eman nizkienan, nik euskara bazekinat, guk euskara bazekinagu, horiek zerbait bazekiten, giltza gordeta zeukanat, guk giltza gordeta zeukanagu, horiek dirua bazeukaten, ogia gordeta zeukaten, hik ogia gordeta daukak, hemen zeramanat ogia, horrek behia zeraman, guk janaria zeramanagu, zer zeramaten haiek?, hemen zekarrenat janaria, guk ogia zekarrenagu, zer zekarten horiek?, zer zekarren hark?, zer zekarrenat nik?, zer zekarrenagu guk?, giltzak erori zitzizkidan/zitzaizkidanan, honi lehengusuak etorri zitzaizkionan, aitonak etorri zitzaizkigunan, horri oiloak hil zitzaizkionan, hemendik ibil naiteken. Eten bat dago. Horrek ogia eros zezaken, janaria ekar genezaken, horiek ekar zezaketen, horiek egin zezaketen zerbait, horri afaria eman ziezaiokenat afaria, guk eman ziezaiokenagu, honek amari diru eman ziezaioken, hauek eman ziezaioketen, nik bazekizkinat hitz horiek, guk bazekizkinagu hitz horiek, giltzak patrikan zeuzkanat, guk zeuzkanagu, nik ardiak zeramatzanat, guk zeramatzanagu, gerizak zekartzanat, zekartzanagu, ni gaixorik nengonan, gu gaixorik geundenan, hori eserita zegonan, horiek eserita zeudenan, lehioak itxita zeudenan, ni etxerantz nindoanan, gu gindoazanan, ama mendira zihoanan, horiek zihoazanan, ni hemendik nenbilenan, denak hemen genbiltzanan, txakurra kanpoan zebilenan, behiak kanpoan zebiltzanan beste egunean, nik banekinan hori, guk hori bagenekinan, aitak asko zekinan, aita eta amak asko zekitenan, nik hori gordeta neukanan, guk geneukanan, aitak denbora zeukanan, aitak dirua gordeta zeukanan, haiek zeukatenan, nik neramanan janaria, guk generamanan, horrek zeramanan, horiek zeramatzatenan.
B03 00:13:19
00:16:22
gramatika: deklinabidea, gramatika: izenordainak Alabak jan du, alabek jan dute, alabari gustatzen zaio, alabei gustatzen zaie, alabarena da, alabena da, alabarekin, alabekin, hori alabarentzat da, alabarengana joan naiz. Etxean, etxeetan, etxera noa, etxeetara, hori etxetik dator, etxeetatik, hori etxekoa da, etxeraino. Hi, hiri, hire, hiretzat, hiregana, zuek, zuei, zuena, zuekin, zuentzat, zuengana.
B04 00:16:22
00:16:50
gramatika: lexikoa Aitona, amabitxi, aitabitxi.
B05 00:16:50
00:18:08
gramatika: aditzak Ni banabilken, gu bagabilzken, beraiek bazebilzken, bera bazabilken, zuek ibil zaitezkete, zu ibil zaitezke/ hi ibil haiteke.
B06 00:18:08
00:19:26
gramatika: beroriketa Beroriketa: etor bedi etxera, egin beza hau, har beza hau, har bezate hau, etor bitez, sar bitez etxean, eman biezaio berorrek hori amari, eman bezate.
B07 00:19:26
00:26:55
gramatika: aditzak, ahalera, gramatika: aditzak, alokutiboa Gauza horiek eros zitzakenat, guk eros zitzakenagu, haiek eros zitzaketen, zuek eros ditzakezue piperrak, zuk ero ditzakezu, hi eros ditzakek, amari giltzak eman zekizkiokenan, guk eman genkizkiokenan, haiek eman zekizkiokenan. Etena. Amak afaria egin ziezadaken, nik hiri dirua eman diezanaket, nik zuri dirua eman diezazuket, hik aitari ogiak eman diezazkiokek, zuk aitari ogiak eman diezazkiokezu, atzo etxera joan naiteken, atzo etxera joan nintekeen, gu atzo etxera joan gintezkenan, ama etxean sar zitekenan/zitekeen, haiek etor zitezkenan, zuek kalean geldi zintezketen, gu geldi gintezkenan, zuek lehenago heldu ahal zintezketen, zu etor zintezkeen, hi etor hintekeen, bazkaria egin ahal izan nuen, guk bazkaria egin ahal izan genuen, horrek lana egin ahal izan zuen, horiek egin ahal izan zuten, zuek etxea erosi ahal izan zenuten, zuk etxea erosi ahal izan zenuen, hik huen. Joaten banatzaizu..., joaten banatzaik. Amari dirua eman ahal izan nion, guk eman ahal izan genion, guk egia esan ahal izan genion, zuek aitari hitz egin ahal izan zenioten, dirua eman ahal zenioten, zuk dirua eman ahal izan zenion, gauza batzuk eman ahal izan zenizkion.
B08 00:26:55
00:28:06
gramatika: elkar egiturak, gramatika: lexikoa Ikusiko dugu elkar, elkar ezagutzen dugu. Jar ezazu hori su txikian, ur gutxi dagoen lekuan sartzen da, ur txikitan, argi txikitan.
Pista Artxiboa entzun Iraupena
I-057b-B 28:20