Gaiak

Gaiak

gramatika: izenordainak [5 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-018 B03 gramatika: deklinabidea - gramatika: plurala Hau nirea da, hau zurea da, hau gurea da, ogia, argia, gorostia, garia, janaria, gosaria, belarria, bekaina, begia, betazalak, besoa, ukondoa, ezpainak, ahoa, leihoa, eskua, burua, negua, larrua, eskuak, besoak, ahoak, leihoak, goizean, mahaian, etxean, kalean.
I-022a A01 gramatika: lexikoa Sarrera: nongoak eta zenbat diren esaten dute: sei Ultzamakoak eta beste zenbait Basaburukoak. (01.41") Nik neuk egingo dut hori, zuk zeuk, berak, guk geuk, zuek, beraiek, hau niretzat da, maisu bezala daukagu hemen, zorotzat hartzen dute, hodeiak, gosaria, hiru urteko, bi urteko eta urtea baino gazteago diren ardiak (eta bere hortzak), zerrautsa, ordotsa, atsotitza, kurkubita, haltsarrak, ilarra, okila.
I-057b B03 gramatika: deklinabidea Alabak jan du, alabek jan dute, alabari gustatzen zaio, alabei gustatzen zaie, alabarena da, alabena da, alabarekin, alabekin, hori alabarentzat da, alabarengana joan naiz. Etxean, etxeetan, etxera noa, etxeetara, hori etxetik dator, etxeetatik, hori etxekoa da, etxeraino. Hi, hiri, hire, hiretzat, hiregana, zuek, zuei, zuena, zuekin, zuentzat, zuengana.
I-071 A03 Hirea, zurea, hirekin, zurekin, hiretzat, zuretzat, hiregana, zuregana. Ni neuk, zuek, zuei, hori zuena da, zuekin, hori zuentzat da, zuengana.
I-041 A09 gramatika: sintaxia - gramatika: aditzak Txakur hau hura baino handiagoa da, hauek gu baino handiagoak dira, ilobek asko maite naute, horrek urrutitik ikusi nau, anaiak ekarriko gaitu autoan, zaplasteko bat joko dizut, sorbaldan ekarri gaituzte, zuek txakur bat duzue, txerria, txoria, mendia, oihana, gauzak ongi egiten dituzte, zuk diru asko gastatzen duzu, badirudi euri asko egingo duela, nik oso ongi ikusten dut, zuk oso ongi ikusten duzu, berak oso ongi ikusten du, guk oso ongi ikusten dugu, zuek oso ongi ikusten duzue, haiek oso ongi ikusten dute, ikusiko dugu elkar, nik oso ongi ikusten dut neure burua ispiluan, beraiek ardo asko edaten dute, nik neuk egingo dut hori, zuk zeuk egingo duzu hori, berak egingo du hori, guk geuk egingo dugu hori, zeuek egingo duzue hori, beraiek egingo dute hori.