Gaiak

Gaiak

gramatika: aditzak, ahalera [31 resultados]

Dokumentua Zatia Otros temas del fragmento Sumario
I-020 A08 Nik hori egin dezaket, zuk hori egin dezakezu, horrek egin dezake, guk egin dezakegu, zuek egin dezakezue, beraiek egin dezakete.
I-034 B03 Nik gauza hauek egin ditzaket, nik gauza anitz egin ditzaket, guk egin ditzakegu, ni gazte nintzenean egin nitzakeen, guk egin genitzakeen, zuek egin zenezakete. Nik nire semeei ogia eman diet.
I-057b B07 gramatika: aditzak, alokutiboa Gauza horiek eros zitzakenat, guk eros zitzakenagu, haiek eros zitzaketen, zuek eros ditzakezue piperrak, zuk ero ditzakezu, hi eros ditzakek, amari giltzak eman zekizkiokenan, guk eman genkizkiokenan, haiek eman zekizkiokenan. Etena. Amak afaria egin ziezadaken, nik hiri dirua eman diezanaket, nik zuri dirua eman diezazuket, hik aitari ogiak eman diezazkiokek, zuk aitari ogiak eman diezazkiokezu, atzo etxera joan naiteken, atzo etxera joan nintekeen, gu atzo etxera joan gintezkenan, ama etxean sar zitekenan/zitekeen, haiek etor zitezkenan, zuek kalean geldi zintezketen, gu geldi gintezkenan, zuek lehenago heldu ahal zintezketen, zu etor zintezkeen, hi etor hintekeen, bazkaria egin ahal izan nuen, guk bazkaria egin ahal izan genuen, horrek lana egin ahal izan zuen, horiek egin ahal izan zuten, zuek etxea erosi ahal izan zenuten, zuk etxea erosi ahal izan zenuen, hik huen. Joaten banatzaizu..., joaten banatzaik. Amari dirua eman ahal izan nion, guk eman ahal izan genion, guk egia esan ahal izan genion, zuek aitari hitz egin ahal izan zenioten, dirua eman ahal zenioten, zuk dirua eman ahal izan zenion, gauza batzuk eman ahal izan zenizkion.
I-067 B03 gramatika: aditzak "Bagoazkek hemendik", "bazaudezke kontent", "bagaudezke kontent" (egoten ahal gaituk kontent?). Atzo bazkaria ekar nezakeen, ama elizan sartu ahal izan zuen, hemen sar daiteke?, hori esan daiteke, hau etxean sar daiteke, horrek nahi duena esan dezake.
I-080 A11 gramatika: aditzak (30.48") Horri bazkaria egin diezaioket, amak honi eman diezaioke dirua, guk hitz egin diezaiokegu aitari, hauek umeari egin diezaiokete bazkaria.
I-080 A02 gramatika: aditzak Horiek hor egon daitezke, zu hor egon zaitezke, ni hemen egon naiteke, ni hemen egon naitekek/naiteken, gu hemen egon gaitezke.
I-078a A7 Horri janaria eraman diezaioket. Etxera joan gaitezke. Zer darama horrek?
I-078b B5 Ni hemen ibil naiteke, etxera joan gaitezke, horiek etor daitezke, nik lan hori egin dezaket, guk janaria ekar zezakeagu, guk janaria ekar dezakegu, guk hori egin dezakegu, zuk egin dezakezu, hik egin dezakek, zuek hori eros dezakezue, horri dirua eman diezaioket, amak eman diezaioke, guk eman diezaiokegu, zuek apaizari egia esan diezaiokezue, zuk apaizari egia esan diezaiokezu.
I-078a A5 Hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, zuek eser zaitezkete, zuek etor zaitezkete, zu joan zaitezke, hi joan haiteke, zuek joan zaitezkete, lan hori egin dezaket, guk etxea eros zezakeagu, dezakegu, janaria ekar dezakezue.
I-068d A03 gramatika: aditzak - gramatika: aditzak, iragana Zu oinez etorri zinen, hi oinez etorri hintzen, zuek hemen egon zineten, nik arraina erosiko nuke, niri aitona etorri zitzaidan, horri etxea erre zitzaion, guri dirua galdu zitzaigun, zuri anaia etorri zitzaizun, hiri anaia etorri zitzaian/zitzainan, horiek giltza eman zidaten, hemen ibil naiteke, nik badakit euskara, guk badakigu zerbait, hemen daramat janaria, zer darama horrek?, lan hori egin dezaket.
I-062 B07 Ahalerazko forma trinkoak aditz batzuekin bakarrik erabiltzen dituzte.
I-062 B04 Ni hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, gu etxera bagoazke, hemendik joan naiteke, gu eser gaitezke, zuek eser zaitezkete, zu eser zaitezke, hi eser haiteke, horiek etor daitezke, nik lan hori egin dezaket, horrek ogia eros dezake, guk bazkaria ekar dezakegu, zuk bazkaria ekar dezakezu, hik bazkaria ekar dezaken, horiek etxea eros dezakete, nik horri bazkaria egin diezaioket, honek amari dirua eman diezaioke, guk horri egia esan diezaiokegu, zuek horri egia esan diezaiokezue, hauek anaiari zerbait eska diezaiokete, nik honi dirua eska diezaioket, zuk anaiari eska diezaiokezu dirua.
I-061a A07 gramatika: aditzak, alokutiboa Horrek etxea eros lezakek (zezakek), nik etxea eros nezakean (zezakeat), guk etxea eros genezakeek (zezakeagu), horri zerbait sal niezaiokek (ziezaiokeat), guk zerbait sal geniezaiokek (ziezaiokeagu), horiek zerbait sal liezaioketek (ziezaioketek), hauek apaizari egia esan liezaiokete (diezaiokete), hauek apaizari egia esan liezaiokete.
I-061a A05 Hemen ibil naiteke, ibil gaitezke hemen, horiek eser daitezke, lan hori egin dezaket.
I-069b A05 gramatika: aditzak Ahalerazko formen inguruan: ez dute forma trinkorik erabiltzen, perifrastikoak baizik. Forma batzuk -ke-tu (ahalerazko morfema)egiten dituzte: egiketu. Bihar egiten ahal dut, hori egiten ahalko nuke.
I-060a A06 gramatika: aditzak, trinkoak Bagoazke, banoake, bazoazkete, badoazke.
I-060a A01 Mendira joan zaitezkete, ni joan naiteke, zu joan zaitezke, hi joan haiteke, nik lan hori egin dezaket, horrek ogia eros dezake, eros dezakegu, horiek lana egin dezakete, zuek janaria ekar dezakezue, nik horri dirua eman diezaioket, horrek anaiari esnea eman diezaioke, guk apaizari egia esan diezaiokegu.
I-073a A05 gramatika: aditzak - gramatika: aditzak, trinkoak Bagoazke, bazoazke, bahoake, bazoazkete, badoazke, badoake, ni banoake. Bagaudeke pozik.
I-073a A02 gramatika: aditzak Hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, etxera joan gaitezke, horiek etor daitezke, zuek sar zaitezkete, zu sar zaitezke, hi sar haiteke, hori egin dezaket, janaria ekar dezakegu, horiek etxea eros dezakete, zuek atea konpon dezakezue, horri bazkaria egin diezaioket, guk apaizari esan diezaiokegu egia, zuek amari eman diezaiokezue dirua, guk amari eman diezaiokegu dirua.
I-077b B14 gramatika: aditzak Bagoazke, bagaudezke, horiek badoazke, bera badoake, ni banoake, hi bahoake, zu bazoazke, zuek bazoazkete, gu bagaudeke, horiek badaudeke, ni banagoke.
I-077b B10 gramatika: aditzak Ni hemen ibil naiteke, hori eser daiteke, etxera joan gaitezke, beraiek etxera joan daitezke, sar zaitezkete, zu sar zaitezke, hi sar haiteke, nik hori egin dezaket, horrek ogia eros dezake, janaria ekar dezakegu, horiek etxea eros dezakete, zuk hori konpon dezakezu, hik hori konpon dezakek, argia itzal dezakezue, horri janaria egin diezaioket, horri dirua eman diezaioket, horrek eman diezaioke, aitari hitz egin diezaiokegu, hauek anaiari dirua eska diezaiokete, zuek eska diezaiokezue.
I-064a A11 Honek ogiak ekar ditzake, guk ogiak ekar ditzakegu, horiek etxea egin dezakete.
I-064a A09 gramatika: aditzak, iragana Lan horiek egin ditzaket, guk egin ditzakegu lan horiek, ardiak ekar ditzakegu, ni etxera joan nintekeen, gu etxera joan gintezkeen, ama lehenago hel zitekeen, horiek lehenago hel zitezkeen, zuek elizan sartu ahal izan zintezketen, zu eliza joan ahal izan zineten, hi elizara joan ahal izan hintzen, nik lan hori egin ahal izan nuen, guk lan hori egin ahal izan genuen, amak bazkaria ekarri ahal izan zezakeen, horiek etxea erosi ahal izan zuten, zuek lana egin ahal izan zenuten, zuk lan hori egin ahal izan zenuen, hik lan hori egin ahal izan huen, nik aitari dirua eman ahal izan nion, guk dirua eman ahal izan genion, honek haurrari esnea eman ahal izan zion, hauek esnea eman ahal izan zioten, zuek apaizari egia esan ahal izan zenioten, hik egia esan ahal izan hion, zuk apaizari egia esan ahal izan zenion.
I-064a A05 gramatika: aditzak, alokutiboa Alokutiboa: ni hemen ibil naitekek, gu ibil gaitezkek, hori eser daitekek, horiek eser daitezkek, nik hori egin zezakeat, guk hori egin zezakeagu, horrek bazkaria ekar zezakek, horiek ekar zezaketek bazkaria, nik zerbait eman ziezaiokeat, guk apaizari egia esan ziezaiokeagu, amak horri afaria egin ziezaiokek.
I-066b A04 gramatika: aditzak Ni hemen pozik biziko nintzateke, hori gurekin egongo litzateke, gu eseriko ginateke, horiek galduko lirateke, zuek hemen ongi biziko zinatekete, hi ongi biziko hintzateke, zu ongi biziko zinateke, nik arraina erosiko nuke, guk erosiko genuke, horiek etxea salduko lukete, guk salduko genuke, nik horri dirua emango nioke, guk aitari egia esango genioke, hauek umeari zerbait emango liokete, zuek horri egia esango zeniokete, hik egia esango hioke, zuk esango zenioke.
I-068a A11 gramatika: aditzak Bagoazke, bagoazkek, bazoazke kontent, bagaudeke.
I-068a A09 gramatika: aditzak Hemendik ibil naiteke, hau ibil daiteke, hori eser daiteke, gu eser gaitezke, zuek etxera joan zaitezkete, lan hori egin dezaket, horiek etxea eros dezakete, zuek hori jan dezakezue, zuk hori jan dezakezu, hik hori jan dezakek, horri janaria eman diezaioket, horiei janaria eman diezaiekegu, hauek anaiari zerbait eska diezaiokete, zuek apaizari egia esan diezaiokezue.
I-025 A02 gramatika: lexikoa - gramatika: sintaxia Nire semea ikasten hasi da, punto egiten hasi behar dut, etxe bat egiten hasi behar dutela esan didate, jaietara joaten utzi digute, nahi dudana egiten utzi didate, nahi dutena esaten utzi behar diet, nola du izena neska horrek, nola du izena etxe hark?, nola du izena herri hark?, liburu horiek gureak dira, gizon horiek gazteak dira, gauza hauek berriak dira, zuhaitz hauek gureak dira, gizon hauek hau egin dute, gizon franko, gauza asko, jende franko, hil zen, bekainak, kalparra, jaka alderantziz jarri dut, anaia gazteena ez beste denak joan gara, patatak ez beste guztia jan dute, ardoa gustatzen zaizu, hori egin dezakegu, nik hori egin dezaket, zuek hori egin dezakezue.
I-025 A05 Nik ikusi dut, gauza asko eman didate, zaldi asko erosi dizkiet, horiek dena dakite, poltsan dirua dute, ni gizona nauk, guk ekartzen dugu, ni joan naiteke. Bahimena eskatuz: joan naiteke (banoake)? bazoazke, joan daiteke? badoake, bazoazkete.
A04 gramatika: aditzak Gu hemen ibil gaitezke, ni etxera joan naiteke, hori joan daiteke, zuek geldi zaitezkete, lan hori egin dezaket, guk egin dezakegu lan hori, zuek hitz egin dezakezue aitarekin, zuk hitz egin dezakezu aitarekin, nik horri egia esan diezaioket, amak afaria egin diezaioke, hauek anaiari bazkaria eman diezaiokete, guk eman diezaiokegu bazkaria.
I-073b A04 gramatika: aditzak Hemendik ibil gaitezke, ni etxera joan naiteke, hori etxera joan daiteke, zuek geldi zaitezkete, lan hori egin dezaket, zuek aitarekin hitz egin dezakezue, zuk aitarekin hitz egin dezakezu, nik horri egia esan diezaioket, amak afaria egin diezaioke, hauek anaiari janaria eman diezaiokete, guk janaria eman diezaiokegu.