Herriak

Herriak

Atal honetan ikerketa sartutako herri buruzko informazioa aurkituko duzu

Alkotz

Herria Euskalkiak Mapak Fitxategiak
Alkotz 34
Dokumentua Mota Bilduma Gai nagusia Izenburua Berriemailea
EE-002a Audioa Esan Erran Irratia Errezetak. Jatetxea. Lorentxo Ostatua.
EHHA-4_17_001 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_002 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_003 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_004 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_005 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_006 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_007 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_008 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_009 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_010 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_011 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_012 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_013 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_014 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_015 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_016 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_017 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_018 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
EHHA-4_17_019 Audioa Euskararen Herri Hizkeren Atlasa Euskararen Herri Hizkeren Atlaserako hizkuntz inkesta bat.
I-021 Audioa Orreaga Ibarra A: hizketa librea (belar lanak, euskararen gainbehera, berorika, gazta). Galdeketa (lexikoa, sintaxia, aditza). B: hizketa librea (bizibideak), hizkeren arteko bereizketak. Galdeketa: lexikoa, aditza. Alkotz, Gerendiain eta Udabeko gizon-emakume adinekoak.Gerendiaingo zahar-etxean grabatua. Ikus I-022a.
I-022a Audioa Orreaga Ibarra Galdeketa: izenordainak, lexikoa. Alkotz eta Gerendiaingo informatzaileak. Gerendiaingo zahar-etxean grabatua. Ikus I-021.
I-027 Audioa Orreaga Ibarra A: galdeketa (lexikoa: txerria, nekazaritza, mendia).B: hizketa librea (artzaingoa), galdeketa (fonetika). Zinta-kutxan, B aldean, ´Galdetegi fonetikoa 15 galdera´ dago idatzita. B aldeko galdeketari gehienetan Juliak bakarrik erantzuten dio. Grabaketa Gerendiaingo zahar-etxean burutu da.
I-029 Audioa Orreaga Ibarra Galdeketa (lexikoa eta fonetikoa) eta hizketa librea (kisua, jaietan nora, artzaingoa, gazta, ´Santurbena´). Julia Goyenaga eta adineko gizon bat.Zinta-kutxan ez da adierazten berriemaileak bertakoak (Gerendiaingoak) diren ala ez. Badira bi emakume, baina bat apenas mintzo den. Gerendiaingo zahar-etxean grabatua.
I-031 Audioa Orreaga Ibarra Hizketa librea: sendabelarrak, landareak, Eguberrietako kantak, esaera zaharrak, hegaztiak, narrastiak, zomorroak... Alkozko Cándido Narváez eta Julia Goyenaga eta Gerendiaingo Asunción Arce. Cándidok apenas hitz egiten du. Gerendiaingo zahar-etxean grabatua.
I-032 Audioa Orreaga Ibarra Galdeketa: fonetika, deklinabidea, lexikoa (landareak, zizak, narrastiak...). Adineko gizon bat eta bi emakume. Alkotz eta Gerendiain (Ultzama). Zinta-kutxan “Gerendiaingo erresidentzia” idatzi da, baina ez da zehazten hiztunen nortasuna. Halere, Alkozko Cándido Narváez eta Julia Goyenaga eta Gerendiaingo Asunción Arce dirudite.
I-033a Audioa Orreaga Ibarra Hizketa librea: inguruko hizkerak, euskararen gainbehera, euskarazko dotrina eta meza, jubilatuen gorabeherak, Ultzamako egoera, etxabereekiko hizketa... Adineko gizon bat eta bi emakume. Gartzaron, Alkotz eta Gerendiain. Bada Alkozko berriemaile bat (Cándido Narváez ziurrenik) baina ez da nongoak diren zehatz adierazten. Berriemailetako batek eradara jotzen du. Grabaketa Gerendiaingo zahar-etxean burutu da.
I-034 Audioa Orreaga Ibarra A: hizketa librea (belar-lanak); galdeketa (lexikoa).B: hizketa librea; galdeketa (aditza, lexikoa, azentua). Gerendiain eta Alkotz (Ultzama). Gerendiaingo zahar-etxean grabatua. Julia Alkozkoa da, eta serora izan zen. Asunción Gerendiainen bizi izan da, baina euskara doi-doi hitz egiten du. Cándido Alkozkoa da eta artzain ibilia Ultzamako mendietan. Ikus I-035.
I-035 Audioa Orreaga Ibarra Hizketa librea, usadioak, nekazaritzari buruzko lexikoa. Gerendiaingo zahar-etxean grabatua. Julia Alkozkoa da, eta serora izan zen. Asunción Gerendiainen bizi izan da, baina euskara doi-doi hitz egiten du. Cándido Alkozkoa da eta artzain ibilia Ultzamako mendietan. Ikus I-034.
I-037 Audioa Orreaga Ibarra A eta B aldeetan galdeketa: denetariko lexikoa. B aldean Eguberrietako kantaren bat grabatu da. Alkotz eta Gerendiain (Ultzama). Zinta-kutxan ez da adierazten berriemaileen nortasuna. “Lexikoa Baztango hiztegian oinarritua” da kutxako argibide bakarra. Gerendiaingo zahar-etxean grabatua da.
I-038 Audioa Orreaga Ibarra Galdeketa eta hizketa librea: lexikoa, esapideak, esaera zaharrak, Ultzamako eta inguruko hizkerak, antzinako usadioak, tratamenduak (hiketa, beroriketa). Alkozko Cándido Narváez eta Julia Goyenaga eta Gerendiaingo Asunción Arcerekin batera beste gizonezko baten ahotsa entzuten da. Zinta-kutxan “Errefrauak, kantak” adierazi da. Berriemaileek erdarara jotzen dute maiz. Gerendiaingo zahar-etxean grabatua.
T-004 Audioa Toponimia
T-005 Audioa Toponimia Biak nekazariak.
NEZ-081 Testua Nafarroako Esaera Zaharrak Ultzama. Esaera zaharrak.