Bildumak

Bildumak

Hau da Mediatekako bildumen zerrenda. Audioak, bideoak eta testuak dira, motaren arabera sailkatuta.

Orreaga Ibarra

Orreaga Ibarra, Nafar ikerlariak, bildutako grabazioak. Orreaga Ibarraren bilduman bere ikasleek egindako grabazioak "I-" aurrizkiarekin agertzen dira.

Dokumentua Herriak Euskalkiak Mapak Gai nagusia Izenburua Berriemailea
I-001 Tema : Arrarats, familia, usadio zaharrak (artoa, Eguberriak, eskola, txerria, jokoak), gertakari zaharrak... Maria Zubieta
I-002a Hizketa librea.
I-002b Hizketa librea (zenbaitetan hiketan): euskara, familia...
I-003 Hizketa librea: gertakari zaharrak eta berriak. Jenovia Oskotz
I-004 Nicaraguarako bidaia bati buruzko kontakizuna. Ikastolako lanari buruzko gorabeherak. Txuri Ollo
I-005 Hizketa librea.Galdeketa: aditz eta izen morfologia. Sebastian Ziganda
I-006 Hizketa librea. María Zubieta
I-007 Hizketa librea; galdeketa (deklinabidea, aditza, lexikoa...). María Zubieta
I-008a Hizketa librea: oroitzapen zaharrak, euskara.
I-008b Hizketa librea: oroitzapen eta gertakari zahar eta berriagoak. Maria Zubieta
I-009 Galdeketa: deklinabidea. Jesus Buldain, Pili Buldain.
I-010 A: hizketa librea. B: galdeketa (deklinabidea, lexikoa, fonetika). Jesus Buldain, Pili Buldain
I-011 A: hizketa librea (etxea, lana...)B: hizketa librea; galdeketa (deklinabidea, lexikoa) Joaquina Aranguren, Victoriano Iriarte.
I-012 Hizketa librea (euskara, erdara); galdeketa (20´) (hikako aditz-formak).i Joaquina Aranguren
I-013 A: hizketa librea (euskara, herria); galdeketa (lexikoa, fonetika).B: galdeketa (10´) (lexikoa) Carmen Narváez
I-014 A: hizketa librea (txondor egitea, euskara, eritasuna).B: galdeketa (lexikoa, fonetika, aditza) Ceferina Abarzuza
I-015 Galdeketa: deklinabidea, aditza. Hizketa librea: euskararen gainbehera. Ceferina Abarzuza
I-016a Hizketa librea: familia. Miguel Etxekonea
I-016b Hizketa librea: gerra, familia Galdeketa: aditza, lexikoa. Adrián Aldaregia
I-017 A: hizketa librea.B: galdeketa (lexikoa, eta batez ere sintaxia) Lourdes Landiribar, Joxepa Aldaregia
I-018 A: hizketa librea (familia, herria, usadio zaharrak: txerria).B: galdeketa (lexikoa); hizketa librea (euskara, usadio zaharrak: artoa). Mikaela Berasain
I-019a Hizketa librea: bizibidea, familia, euskara. Mikaela Berasain.
I-019b Kruzita
I-019c Hizketa librea: euskara, familia... Galdeketa: lexikoa, nominalizazioak, deklinabidea, sintaxia. Engracia Marturet
I-020 Hizketa librea: familia, gizartea. Galdeketa: sintaxia, aditza, lexikoa. Engracia Marturet
I-021 A: hizketa librea (belar lanak, euskararen gainbehera, berorika, gazta). Galdeketa (lexikoa, sintaxia, aditza). B: hizketa librea (bizibideak), hizkeren arteko bereizketak. Galdeketa: lexikoa, aditza.
I-022a Galdeketa: izenordainak, lexikoa.
I-022b Hizketa librea: euskararen gainbehera, euskararen tratamenduak. Galdeketa: fonetika, deklinabidea.
I-023a Hizketa librea: herria, bizibidea. María (1914)
I-023b Galdeketa: fonetika, sintaxia, lexikoa. Hizketa librea: txondorra. Bautista Auza (1935)
I-024 Hizketa librea: familia; tripot eta ziztor egitea; labadora zaharra; etxeko lanak. Galdeketa: fonetika, deklinabidea, sintaxia.
I-025 A: galdeketa (lexikoa, deklinabidea, aditza).B: hizketa librea (Amerikako familia); galdeketa (lexikoa).
I-026 A: hizketa librea (nekazalko lanak, familia, hizkerak, osasuna, meza, jolasak).B: hizketa librea (jolasak, familiko gorabeherak). Galdeketa: lexikoa. María Orayen, Mónica Cía (1906)
I-027 A: galdeketa (lexikoa: txerria, nekazaritza, mendia).B: hizketa librea (artzaingoa), galdeketa (fonetika). Cándido Narváez, Julia Goyenaga.
I-028 Hizketa librea: nekazaritza, Ameriketako oroitzapenak, beroriketa, Berueteko gaiztaginak, esnekiak (gazta, gaztanbera, gazura), kontrabandoa, jaiak, Ultzama...
I-029 Galdeketa (lexikoa eta fonetikoa) eta hizketa librea (kisua, jaietan nora, artzaingoa, gazta, ´Santurbena´). Julia Goyenaga.
I-030 Hizketa librea: biziera, gerra, euskara, hizkerak, erresidentzia. Galdeketa: lexikoa (hegaztiak, etxabereak, landareak). Pedro Urtasun, Andrés Etxeberria , María Gerendiain.
I-031 Hizketa librea: sendabelarrak, landareak, Eguberrietako kantak, esaera zaharrak, hegaztiak, narrastiak, zomorroak... Cándido Narváez, Julia Goyenaga, Asunción Arce.
I-032 Galdeketa: fonetika, deklinabidea, lexikoa (landareak, zizak, narrastiak...).
I-033a Hizketa librea: inguruko hizkerak, euskararen gainbehera, euskarazko dotrina eta meza, jubilatuen gorabeherak, Ultzamako egoera, etxabereekiko hizketa...
I-033b Hizketa librea: Tejeroren kolpea izan zela eta, hizkerak, gertakari zaharrak, jaiak... Galdeketa: fonetika, lexikoa, deklinabidea. Juan Oskotz
I-034 A: hizketa librea (belar-lanak); galdeketa (lexikoa).B: hizketa librea; galdeketa (aditza, lexikoa, azentua). Julia Goyenaga, Asunción Arce, Cándido Narváez.
I-035 Hizketa librea, usadioak, nekazaritzari buruzko lexikoa. Julia Goyenaga, Asunción Arce, Cándido Narváez
I-036 A: Hizketa librea (euskararen gainbehera, gaztetako oroitzapenak, herria, biziera, zerri-hiltzea, garia, Egozkuen euskara galdu). Galdeketa (aditza, deklinabidea, lexikoa).B: Hizketa librea (jaiak, euskara, hiketa, beroriketa, Aita gurea). Galdeketa (aditza, deklinabidea, lexikoa, ordua...). Juanita Loperena
I-037 A eta B aldeetan galdeketa: denetariko lexikoa. B aldean Eguberrietako kantaren bat grabatu da. Cándido Narváez, Julia Goyenaga, Asunción Arce.
I-038 Galdeketa eta hizketa librea: lexikoa, esapideak, esaera zaharrak, Ultzamako eta inguruko hizkerak, antzinako usadioak, tratamenduak (hiketa, beroriketa). Cándido Narváez, Julia Goyenaga, Asunción Arce.
I-039 A: hizketa librea (Urniza, mendia, oroitzapenak, euskararen galera, bailarako herriak); galdeketa (fonetika). B: galdeketa (fonetika, aditza); hizketa librea (egurraren garraioa, ehiza...). Francisco Beaumont (Urniza, 1902)
I-040 A: hizketa librea (gerra, igandeetako dantza, osasuna, inguruko euskaldunak, tabakoa); galdeketa (fonetika).B: galdeketa (fonetika, aditza); hizketa librea: hiketa-beroriketa, euskararen galera; herriko etxaldeak, bizilagunak eta etxeak. Gabriel Soto Irulegui (1928)
I-041 Hizketa librea: etxea, etxeko lanak, familia, euskara.Galdeketa: lexikoa, deklinabidea, aditza, izenordainak, perpausa. Ceferina Iribarren
I-042 Hizketa librea: familia, herria, euskara, sukaldaritza. Graciosa Villanueva Labaien
I-043 Hizketa librea: mendiko lana, ehiza, zerria, jaiak, ihoteetako kanta, talo erretzea... Gregorio Errea, Fani Errea.
I-044a Galdeketa: azentua, lexikoa.
I-044b Galdeketa: azentua, lexikoa, deklinabidea.
I-044c Galdeketa: azentua, lexikoa, deklinabidea.
I-045 Hizketa librea: txikitako oroitzapenak, familia, bizimodua, eskola... Angeles Etxeberria
I-046 A. Galdeketa: aditza. Hizket librea: herriko etxeak, aspaldiko bizimodua.. (30´). B. Hizketa librea: oroitzapen zaharrak, zurgin lanak, euskara familian, istripua. Galdeketa: lexikoa, aditza. Marcos Saragueta
I-047 A. Galdeketa: deklinabidea. Hizketa librea: herrian euskaraz nork eta norekin (25´).B. Hizketa librea: zaharraren ajeak; gerra garaia; bestelako oroitzapenak. Lexikoa. Juanito Marterena
I-048 A. Hizketa librea: toponimia ttikia (saroiak, berokiak, oihanak...), lexikoa; Larrasoaingo esaera; ama petrikilo; inguruko euskaldunak; gertakariak; balleko bizimodua. B. Hizketa librea: iratzelekuak, pinudiak; ezin euskaraz egin; zumezko bilurrak; ezkontza tratuak; sorginak; Zilbetiko sugea; hilaren beilan... Gabriel Soto Irulegi (1928)
I-050 Galdeketa eta hizketa librea: lexikoa (gurdia, nekazalko tresnak); gertakari zaharrak (gerra).
I-051 Hizketa librea: lana, bizimodua, Ezkurra... David
I-052 Hizketa librea: Alemanian, Frantzian, Ameriketan artzain...
I-053 Azentua deklinabide kasuetan, pertsona izenetan, toponimoetan, izen arruntetan. Hizketa librea: lana, bizimodua, familia, Nicaraguako esperientzia. Txuri Ollo
I-054a Hizketa librea: Lanean Frantzia eta Ameriketan. Ameriketako bizimodua. Homme d´âge avancé. Sur la boîte de la bande, on peut lire "Etxarri Arakil (père de Goreti)".
I-054b Hizketa librea: familia, oroitzapen zaharrak.
I-055 A. Hizketa librea: Ultzamako hizkeraren gorabeherak, hizkeren arteko aldea; tratamenduak (hiketa, zuketa); gertakariak. Galdeketa: aditza, deklinabidea, lexikoa.B. Hizketa librea-galdeketa: esaera zaharrak, lexikoa.
I-056 Meltxor Bizkarrondo (Etulain). Muñoa (Olague). Pedro Salzeakoa (Olague).
I-057a
I-057b
I-058
I-059a
I-059b
I-059c
I-059d
I-060a
I-060b
I-061a
I-061b
I-062
I-063
I-064a Galdeketa: aditza, deklinabidea.
I-065
I-066a
I-066b
I-067
I-068a Galdeketa: aditza. Hizketa librea: inguru herrietako euskaldunak.
I-068b Galdeketa: aditza.
I-068c Galdeketa: aditza.
I-068d Galdeketa: aditza.
I-069a
I-069b
I-069c
I-070
I-071
I-072 Galdeketa: sintaxia.
I-073a Galdeketa: aditza.
I-073b
I-074 Galdeketa: sintaxia.
I-075 Galdeketa: sintaxia.
I-076a Galdeketa: fonetika, aditza, lexikoa.
I-076b Galdeketa: fonetika, aditza, lexikoa. Hizketa librea: euskararen egoera gainbehera bertan eta inguruko herrietan.
I-077a Galdeketa: aditza.
I-077b Galdeketa: batik bat aditza; deklinabidea. Hizketa librea: inguru herrietako euskaldunak...
I-078a Galdeketa: aditza.
I-078b Galdeketa: batik bat aditza; deklinabidea. Hizketa librea: herriko eta inguru herrietako euskara.
I-078c Galdeketa: aditza.
I-079a Galdeketa: batik bat aditza; fonetika eta lexikoa.
I-079b Galdeketa: batik bat aditza; lexikoa. Hizketa librea: herriko eta inguru herrietako euskaldunak.
I-079c Hizketa librea: okintza. Galdeketa: aditza.
I-080 A. Galdeketa: lexikoa, aditza, esapideak (agurrak, diosalak...). Hizketa librea: inguruko euskaldunak, euskara, honetaz eta hartaz...B. Galdeketa: aditza (hiketako formak barne). Hizketa librea: euskararen gainbehera...
I-081 Galdeketa: batik bat aditza, lexikoa. Hizketa librea: Bilboko oroitzapenak, inguru herrietako euskaldunak...
I-089 Hizketa librea: abereak, toponimia. Gabriel Soto
I-090a Hizketa librea. Gabriel Soto
I-090b Angel Ainziburu (3-VII-1930)
I-091a Avelina Errea (1905).
I-091b Angel Ainziburu
I-092 Ángel Aintziburu
I-095a Rosario Ramirez, Eulogio Ramirez
I-095b