Herriak

Herriak

Atal honetan ikerketa sartutako herri buruzko informazioa aurkituko duzu

Etxaleku

Herria Euskalkiak Mapak Fitxategiak
Etxaleku 22
Dokumentua Mota Bilduma Gai nagusia Izenburua Berriemailea
D-005 Audioa Dialektologia Gaztagintza
D-053 Audioa Dialektologia Lixua. Etxaleku. 67 urte.
D-079 Audioa Dialektologia Elkarrizketa Urritzolan jaioa. 77 urte. Eltzaburun bizi da. Senarrarekin gazteleraz egiten du.
EE-001a Audioa Esan Erran Irratia Albaiteroa.
I-011 Audioa Orreaga Ibarra A: hizketa librea (etxea, lana...)B: hizketa librea; galdeketa (deklinabidea, lexikoa) Senar-emazteak. Victoriano (73 urte) Itsason jaio eta Etxalekura ezkondu zen. Ikus I-012.
I-012 Audioa Orreaga Ibarra Hizketa librea (euskara, erdara); galdeketa (20´) (hikako aditz-formak).i Ikus I-011.
I-016b Audioa Orreaga Ibarra Hizketa librea: gerra, familia Galdeketa: aditza, lexikoa.
I-017 Audioa Orreaga Ibarra A: hizketa librea.B: galdeketa (lexikoa, eta batez ere sintaxia) Lourdes Landiribar-Etxaleku (Imotz) eta Joxepa Aldaregia-Urritzola (Ultzama). Urritzolako informatzailea hiztunagoa da. Bien erantzunak berdintzeko joera dute.
I-050 Audioa Orreaga Ibarra Galdeketa eta hizketa librea: lexikoa (gurdia, nekazalko tresnak); gertakari zaharrak (gerra). Adineko emakume eta gizonezko bikotea. Zinta-kutxan ´Karmelen ama´ adierazi da.
I-059d Audioa Orreaga Ibarra
I-074 Audioa Orreaga Ibarra Galdeketa: sintaxia.
M2-013 Audioa Nafarroako Euskaldunen Mintzoak 2 Lekukoak bere ogibideei buruz hitz egiten du, okina zenean eta abar. Okina eta bertsolaria.
N-033 Audioa Orreaga Ibarra Hizketa librea: familiaren nondik-norakoak, bizibidea, ikasketak, Etxaleku eta Amaiurko hizkerak... Emakume gaztea. Berriemaileak aita Iruñekoa eta ama Exalekukoa ditu. Berak bere burua iruindartzat du.
N-065 Audioa Orreaga Ibarra Hizketa librea: gaztetako oroitzapenak, gertakariak, bizimodua, Oderitz / Etxaleku desberdintasunak... Berriemailea Oderitzen jaioa da baina gaztaroa eta ezkondu bitarteko denbora Etxalekun eman du. Irurtzuna ezkondu zen.
SS-016a Audioa Satrustegi Haur gabeko emakumea haur eske. Ur berria. Sukalde berrian babarrunak. Hainbat herritako apezen bilera (Etxaleku, Etxarri-Larraun, Elizondo, Aralar).
T-184 Audioa Toponimia
T-185 Audioa Toponimia
T-186 Audioa Toponimia
T-187 Audioa Toponimia
T-188 Audioa Toponimia
NEZ-038 Testua Nafarroako Esaera Zaharrak Etxaleku. Esaera zaharrak.
NEZ-040 Testua Nafarroako Esaera Zaharrak Imotz. Esaera zaharrak.